2012 WBCOOP reeglid ja tingimused

2012 WBCOOP reeglid

Palun tutvu enne WBCOOP turniiridel osalemist kindlasti järgnevate tingimuste ja reeglitega.

Tegemist on reeglite ja tingimustega (“reeglid"), mis kehtivad World Blogger Championship of Online Poker (WBCOOP) 2012 kampaania ("kampaania") mitme-laua turniiridel (MTT) ja turniiri liidrite edetabelis (“TLB”). Kampaania korraldajaks on on internetisaidi www.pokerstars.ee ("Sait") haldaja ("PokerStars") ja PokerStarsi GUI tarkvara ("Mänguclient").

Kõik osalejad (“Osaleja”/“sina”/”sinu”), kes soovivad kampaanias osaleda ja logivad selle eesmärgiga sisse Mänguklienti, nõustuvad: (i) käesolevate Reeglitega  (ii) Saidil kehtivate reeglite ja tingimustega, mille leiad aadressilt /poker/room/tos/ (“Teenusetingimused”)  ja (iii) turniirireeglitega, mis kehtivad kõikidel Saidil toimuvatel turniiridel (“Turniiride reeglid") ning asuvad aadressil – /poker/tournaments/rules/). Samuti nõustud, et oled tingimusteta seotud käesolevate Reeglite, Teenusetingimustega ja Turniiride reeglitega.

 1. Kampaania info

  1. Kampaania kestab 23. veebruarist 4. märtsini, 2012 ("Kestvus").
  2. Kampaanias osalemiseks pead saatma PokerStarsile avalduse, mille sisuks on sinu kirjutatud vähemalt 500 sõnaline blogipostitus või maksimaalselt 60 sekundiline video, kus selgitad, mida teeksid WBCOOP parima blogija ("Avaldus") $5,000 suuruse auhinnaga.  Antud kampaanias osalemise ja Avalduse esitamise kohta võid täpsemalt lugeda aadressilt/blog_tournament (“Kampaania leht”).
  3. Kui soovid esitada Avalduseks vähemalt 500 sõnalise blogipostituse, peab su blogi ehk ajaveeb olema vähemalt 2 (kahe) kuu vanune ja seda peab olema enne Avalduse esitamist regulaarselt uuendatud.
  4. Kui oled end osalejaks registreerinud, pead sa jagama Avaldust läbi meelepärase sotsiaalvõrgustiku kõikide oma sõprade ja jälgijatega. Selleks pead sa kasutama Kampaania lehel toodud jagamise lahendust. Kui sinu Avaldus vastab kõikidele ülaltoodud nõuetele ja on PokerStarsi poolt vastu võetud, väljastatakse sulle 10 (kümme) piletit, millega saad osaleda Kampaania raames toimuvatel MTT mängudel (kokku on kavas 30 turniiri).
  5. Kõik Avaldused peavad meieni jõudma 21. veebruariks, 2012.
  6. Kui saad auhinnaks Spring Championship of Online Poker (“SCOOP”) pileti või kui võidad mõnelt kümnest (10) MTT mängult, kus sa saad osaleda vastavalt punktile 1(d), rahalise auhinna, pannakse sind automaatselt kirja WBCOOP 2012 turniirile, mis toimub 4. märtsil, 2012 (“Põhiturniir”).
  7. Kui võidad 4. märtsil, 2012 toimuva Põhiturniiri, saad sa kõige suurema osa $5,000 suurusest rahalisest auhinnafondist (tavaliselt 10-15%, olenevalt osalejate arvust) (“Põhiturniiri auhind”).
  8. Kui osaled valitud 10 (kümnel) MTT mängul, kogud sa ka TLB punkte, olenemata sellest millisele kohale sa valitud MTT mängul jõuad. Kõik punktid lisatakse Kestvuse lõppedes kokku ja auhindu jagatakse järgnevalt:
   1. koht: trofee, $7,000 suurune pakett ükskõik millisele PokerStarsi sponsoreeritud Live sündmusele, 2012 SCOOP online turniiri keskmiste tasemete põhiturniiri pilet, eksklusiivne mängumärkide komplekt.
   2. koht: pilet 2012. aasta SCOOP keskmiste tasemetega põhiturniirile, eksklusiivne mängumärkide komplekt
   3. koht: $215 Step 4 pilet (kuidas seda kasutada, leiad/poker/tournaments/types/steps), lisaks eksklusiivne mängumärkide komplekt.

   Kõik punktis H toodud auhinnad on "TLB auhinnad" Põhiturniiri auhind ja TLB auhinnad moodustavad kokku ‘Auhinna.’ Auhinnal puudub rahaline alternatiiv.

  9. Seoses TLB kampaaniaga, on igal MTT mängul kogutud punktid näha WBCOOP kodulehel: /wbcoop.
 2. Auhinnad

  1. Kui sa kogud TLB raames kõige rohkem punkte (“Võitja”) võid sa valida  PokerStarsi sponsoreeritud Live sündmuse või Online turniiri paketi vahel ning seda vaid ülaltoodud lõigu H(i) alusel. Nende kahe võimaluse kombineerimine pole lubatud.
  2. “Live sündmuse” paketti kuulub nii sisseost 2012. aasta PokerStarsi sponsoreeritud põhiturniirile kui majutus hotellis. Võitja otsustab paketi väärtuse raames (nt. $7,000), millisel sündmusel ta soovib osaleda. Kui $7,000 ei kasutata ühel Live sündmusel, võib alles jäänud krediiti kasutada mõnel teisel PokerStarsi sponsoreeritud Live sündmusel. Kui valitud Live sündmuse paketi koguväärtus on rohkem $7,000, peab võitja tasuma hinnavahe.  Selle Kampaania raames mõeldakse PokerStarsi sponsoreeritud sündmuse raames sinu elukohas toimuvaid sündmuseid, kuid välja arvatud World Series of Poker* ja Aussie Millions.  Kui soovid täpset ülevaadet tulekul olevate sündmuste kohta, kirjuta aadressilregistrations@pokerstars.ee.
  3. “Online turniiri” puhul kehtivad samad reeglid nagu punktis 2(b). Täpsemat informatsiooni, millisel online pokkeriturniiril on võimalik paketi raames osaleda, leiad siit: /poker/online-tournaments.
  4. Kõhkluste korral kinnitame, et Auhinda pole võimalik edasi anda  ning seda ei tohi anda, määrata ega müüa teis(t)ele isiku(te)e.
  5. Auhinna varustaja poolt võivad lisanduda lisareeglid ja -tingimused, millega sa oled kohustatud kohalduma ja PokerStars ei vastuta selle eest, kui sul ei õnnestu nendele reeglitele ja tingimustele vastavalt käituda. Lisaks võib Võitjatel olla kohustus sõlmida PokerStarsiga eraldi siduv leping, kus on kirjas Auhinna tingimused. Nende tingimuste rikkumine võib viia Auhinna tühistamiseni.  
  6. Auhinda ei anta Osalejale, kellel mingil põhjusel ei ole seadusega lubatud Auhinda kasutada või kui antud mängijale Auhinna andmine oleks seadusevastane.
  7. Iga Osaleja, kes saab selle Kampaania raames Auhinna, on ainuisikuliselt vastutav kõikide kohustuste, maksude või lisatasude eest, mis võivad lisanduda vastavalt Osaleja asukohariigi seadusandlusele. 
  8. Kui pole väidetud vastupidist, kantakse rahalise makse korral Auhind eelnevalt määratud summas sinu Saidil olevale mängijakontole (“Mängijakonto") ning seda mõistliku ajaperioodi raames.
 3. Osalustingimused

  1. PokerStarsi töötajatel, sugulastel ning teistel PokerStarsiga seotud isikutel pole Kampaanias osalemine lubatud. Antud juhul mõeldakse mõiste 'sugulane' all abikaasat, partnerit, vanemat, last või sugulast.
  2. PokerStars.ee saidil Kampaanias osalemiseks peavad mängijad olema vähemalt 21. PokerStarsil ja kolmandal osapoolel on igal hetkel õigus küsida isikut ja/või vanust kinnitavat dokumenti. Kõikidel Osalejatel peab vanuse ja/või isiku kinnitamiseks olema kehtiv pass või muu kehtiv pildiga dokument. Mängijal, kellel ei õnnestu vanust kinnitavat dokumenti esitada, eemaldatakse Saidilt ja diskvalifitseeritakse Kampaaniast.
  3. Kui osaled Saidil MTT mängul, kinnitad, et Mängijakontole registreeritud nimi ja aadress oleksid korrektsed ja uuendatud. Kõik uuendused peavad olema tehtud enne MTT mängul osalemist.
 4. Muu

  1. Osaledes Kampaanias ja/või ükskõik millisel Saidi MTT mängul, annad PokerStarsile õiguse kasutada sinu nime, eelistusi, häält ning pilti turunduseesmärkidel meediakampaaniates ilma lisakompensatsioonita ning loobud õigustest PokerStarsilt seda nõuda. Vajaduse korral ja vastavalt PokerStarsi juhistele, nõustud sa aitama propageerida ja reklaamida PokerStarsi ja Saiti.
  2. PokerStarsil on ainuisikuline õigus Kampaaniat muuta või see tühistada. Võimalike muutuste hulka võivad kuuluda, kuid mitte ainult, muutused väljamakse struktuuris ja Auhindades, TLB punktide jagamisel (asub lehel:/blog_tournament).
  3. Kampaanias osaledes nõustud sa hoiduma süüdistustest PokerStarsi, tema juriidiliste esindajate, partnerite, tütarettevõtete, agentuuride ja vastavate töötajate, direktorite ja agentide vastu. ning seda seaduste raames. Samuti  kahjumi, kaotuste, isiklike vigastustega seotud süüdistustest, mis on seotud selles Kampaanias osalemisega ja/või sulle antud Auhinnaga (vajaduse korral). 
  4. PokerStarsil on ainuisikuline õigus igal ajal käesolevaid Reegleid, Teenusetingimusi ja/või Turniiride reegleid muuta, kui PokerStars usub, et Kampaaniat pole võimalik vastavalt eelnevalt määratud tingimustele läbi viia.
  5. Juhul kui antud Kampaania raames esineb lahkarvamusi, on PokerStarsi ainuisikuline otsus siduv ja seda pole võimalik Osaleja ja/või kolmanda osapoole poolt edasi kaevata ega nõuda uuesti läbi vaatamist.
  6. PokerStarsil on õigus diskvalifitseerida ja keelata mängimast igal Osalejal, kes keeldub käitumast Reeglite, Teenusetingimuste ja/või Turniiride reeglite kohaselt ja/või konfiskeerida Võitjale antud Auhind juhul, kui tekib mõistlik kahtlus, et Võitja on käesolevaid Reegleid, Teenustetingimusi ja/või Turniiride reegleid rikkunud. 
  7. Antud Kampaania ja kõik sellega seonduvad reeglid ja tingimused on vastavuses Mani saare seadusandlusega ning alluvad vaid Mani saare kohtusüsteemile.

Kui sul on WBCOOP 2012 Kampaania kohta lisaküsimusi, võta meiega ühendust aadressil support@pokerstars.ee.

Tagasi WBCOOP main page.

Kas oled PokerStarsis uus?
Lae alla tasuta pokkeritarkvara

Alustamiseks lae alla tasuta PokerStarsi tarkvara. Tarkvara allalaadimine käib lihtsalt.

Play Poker

Loe, kuidas pokkeritarkvara alla laadida