Gamcare

GamCare Certified

Ühendkuningriigis registreeritud heategevusorganisatsioon GamCare pakub infot, nõu ja praktilist abi hasartmängu sõltuvusest vabanemiseks ja selle mõjust Ühendkuningriigi ühiskonnale.

GamCare ei mõista hasartmängu sõltlasi hukka. Samuti ei soovi GamCare piirata kellegi õigusi või valikuid hasartmängudes osalemiseks või korraldamiseks. Kuid sellisel juhul peab seda tegema seaduslikult ja vastutustundlikult.

Nende eesmärgiks on töötada strateegiate järgi, mis:

  • parandaksid arusaama hasartmängude sotsiaalsest mõjust
  • propageeriksid hasartmängude vastutustundlikku mängimist
  • aitaksid ühiskonnal võtta arvesse hasartmängudest sõltuvusse sattunute huvisid

Nõustamine ja abi

GamCare pakub hasartmängudest sõltuvusse sattunutele mitmeid nõustamisteenuseid ja suhtlusvahendeid. Avatud on ka abiliin, kust on võimalik saada infot, tuge ja nõustamist.

Abiliin (Suurbritannia) - 0808 802 0133

Tegemist on konfidentsiaalse teenusega, mis on avatud isikutele, kes tunnevad, et neil on probleeme hasartmängudega. Samuti võivad helistada perekonnaliikmed, sugulased, sõbrad või tööandjad, kelle lähedastel on tekkinud hasartmängudega probleeme. Telefoni teel pakume nii nõustamist kui jagame infot. Infot ja nõu pakume ka hasartmängu sõltlastega tegelevatele isikutele. See madala kõnetasuga teenus on saadaval kaheksast hommikul keskööni.

Nõustamine

Suurbritannias korraldab GamCare ka nõustamissessioone. Need toimuvad Londonis, St. John’s Hill  7-11, SW11 1TR. Samuti tegelevad sellega mitmed partnerid. Täpsemat infot saad GamCare abiltelefonilt 0808 802 0133 (ainult Suurbritannias).

NetLine (ainult Suurbritannias)

Kas tunned, et sul või mõnel su lähedasel on tekkinud probleeme hasartmängudega? Võta ühendust mõne GamCare professionaalse nõustajaga, kes pakuvad tuge, infot ja vajalikke nõuandeid. NetLine töötab 7 päeva nädalas, kella kaheksast keskööni. Täpsemat infot leiad NetLine veebilehelt.

Foorum (rahvusvaheline)

Tuge ja nõu võid saada ka GamCare foorumist, mille moderaatoriteks on GamCare professionaalsed nõustajad.

Täpsemat infot GamCare kohta leiad GamCare kodulehelt.