PokerStarsi teekond 100 miljardini – Reeglid ja määrused

Järgnevalt on toodud PokerStarsi teekond 100 miljardini kampaania ("Kampaania"), osalemistingimused, nagu on selle organiseerinud operaator ("PokerStars") veebiaadressil www.pokerstars.ee ("Sait") ning PokerStarsi GUI tarkvara ("Mänguklient"). Sinu sisselogimist Mänguklienti käsitletakse kui täielikku nõustumist siintoodud osalemistingimustega.

 1. Osalejad peavad olema vähemalt 21-aastased või seaduslikus vanuses enda õigusruumis (kumb iganes suurem), et Kampaaniast osa võtta. Igal hetkel võidakse sinult nõuda PokerStarsile või kolmandale osapoolele oma vanuse ja/või isikuandmete tõendamist. Kõik mängijad peavad olema võimelised esitama kehtivat passi või mõnda teist kehtivat pildiga dokumenti, et kinnitada vanus ja/või identsus. Mängijad kes ei esita nõutud dokumenti vanuse ja/või identsuse tõendamiseks, kõrvaldatakse Mängukliendist ja võivad kaotada kõik võidetud raha.

 2. Osaledes Kampaanias, annad sa sellega PokerStarsile õiguse enda nime, välimuse ja hääle kasutamiseks turunduse ja kampaania eesmärkidel ning samuti medias, ilma selle eest lisatasu saamata. Sa loobud sellel teemal igasugustest nõuetest PokerStarsi vastu.

 3. PokerStarsi töötajad ja nende sugulased ning PokerStarsiga seotud isikud ei tohi Kampaanias osaleda. Sugulase all peetakse silmas abikaasat, elukaaslast, vanemat, last ning õdesid ja vendi.

 4. Kampaania kestab ajavahemikus alates käest 59,700,000,000 kuni käeni 100,000,000,000 kasutades käte numbreid näidatud Mängukliendis.

 5. Osaledes Kampaanias nõustub iga osaleja hoidma PokerStarsi mainet ning loobuma igasugustest süüdistustest tema juriidiliste esindajate, partnerite, agentuuride, juhtide, töötajate ja agentide vastu seoses võimalike isiklike kahjudega, mida mängija võib kannatada, kaasa arvatud seoses auhindade vastuvõtmisega.

 6. PokerStars jätab endale õiguse igal ajal ühepoolselt muuta neid osalemistingimusi, sealhulgas Kampaaniat tühistada, muuta või peatada juhul, kui PokerStars usub, et Kampaaniat ei suudeta läbi viia selliselt, nagu planeeritud.

 7. Kõik Kampaanias osalevad mängijad peavad alluma kõigile PokerStarsi reeglitele ning kasutustingimustele, millised on kirjas aadressil /poker/room/tos/ ning PokerStarsi üldistele turniirireeglitele, mille võib leida aadressil /poker/tournaments/rules/ (inglise keeles).

 8. Kampaania käigus kohaldatakse rangeid mängija käitumist reguleerivaid reegleid. PokerStars jätab endale õiguse rakendada meetmeid mängijate vastu, kes ilmselt rikuvad Kampaania reegleid. Need meetmed sisaldavad, kuid ei pruugi piirduda, Kampaanialt või Mängukliendist eemaldamist ning kuritarvitamise tulemusel võidetud auhindade konfiskeerimist. Otsus selle kohta, milline tegevus on vastuolus Kampaania reeglitega, võetakse vastu PokerStarsi juhatuse poolt.

 9. Kampaania milestone käte element kehtib ainult pärisraha rahalaudades. Milestone käe võitjaks/võitjateks loetakse iga mängijat kes võidab osa põhipanga käe. Viiskümmend mängitud kätt mida kasutatakse auhinnaraha arvutamisel, peab olema jagatud kuuekümne minuti jookusl enne milestone käe jagamist. Kui lahkud lauast ja tuled uuesti tagasi, nullitakse auhinnaks vajalike VPPde loendur. Kõik käed mida jagatakse enne 60 minuti ajavahemikku, arvestatakse sellest arvutusest välja. Kõik auhinnad lisatakse kontole USA dollarites.

 10. Kampaanias osaledes kinnitad, et sinu PokerStarsi kontoga registreeritud nimi ja aadress on õige ja kehtiv.

 11. Kampaania raamesse kuuluvad vaid pärisraha mängu käed mis Mängukliendis jagatud. Kampaaniasse ei kuulu pärisraha mängu käed mis on jagatud Home Games lahenduses.

 12. Kui auhinna võitnud mängija mingil põhjusel ei võta auhinda välja PokerStarsi poolt selleks ette nähtud aja jooksul, siis sellega loobub mängija oma õigusest auhinnale ning PokerStarsil ei ole kohustust mängijale selle eest kuidagi kompenseerida.

 13. Vaidlustes, mis puudutavad osalemise õigusi ning auhindade jagamist, jääb lõplik otsus PokerStarsi juhatusele. Otsus on siduv ning ei kuulu edasikaebamisele mängija ega kolmanda osapoole poolt.

 14. Toodud osalemistingimused ja sellega seotud teemad on hallatavad vastavalt Mani saare seadustele ning kuuluvad Mani saare kohtute jurisdiktsiooni.

Kui sul on PokerStarsi teekond 100 miljardini kampaania kohta küsimusi, võta palun ühendust aadressil support@pokerstars.ee.

Tagasi Teekond 100 miljardini pealehele.

Kas oled PokerStarsis uus?
Lae alla tasuta pokkeritarkvara

Alustamiseks lae alla tasuta PokerStarsi tarkvara. Tarkvara allalaadimine käib lihtsalt.

Play Poker

Loe, kuidas pokkeritarkvara alla laadida