Pärisraha tehingute töötlemine ja valuutavahetus

Kasutaja nõustub ja võtab teadmiseks, et:

  1. PokerStars pingutab mõistlikkuse piires, et tagada sissemaksete ja väljamaksete õigeaegne töötlemine. Me ei anna garantiisid töötluse lõpetamiseks vajamineva aja osas. Me ei võta vastutust viivituste eest pangandusvõrgustikes, vahendite töötlemisprotsessis esinevate kolmandate osapoolte tõrgete või tegevuste eest, mille tulemusel tekivad töötlemises viivitused, taastöötlused või tehingute tagasitäitmised või rahaliste vahendite arestimine või külmutamine.

  2. Samuti ei võta me vastutust mistahes otseste või kaudsete kahjude eest, mis tekivad mistahes arestimisest või viivitustest.

  3. PokerStarsi litsentsilepingu järgi ja vastavalt rahapesu tõkestamise seadusandlusele peavad mängijad olema teadlikud, et neilt võidakse nõuda sissemakse või väljamakse töötlemiseks isiklike dokumentide esitamist (riiklikult väljastatud isikut tõendav dokument, pangaväljavõtted, kommunaalarved). See aitab PokerStarsil kaitsta oma kasutajaid ja ära hoida PokerStarsi kasutamist rahapesuks või pettusteks.

  4. Mis tahes tagastatud sissemakse debiteeritakse sinu kontolt selles valuutas ja summas, mis krediteeriti algselt sissemakse taotluse esitamisel Sinu PokerStarsi kontole pärast valuuta konverteerimise toimumist.

  5. Mis tahes tagastatud sissemakse debiteeritakse sinu kontolt selles valuutas ja summas, mis krediteeriti algselt sissemakse taotluse esitamisel Sinu PokerStarsi kontole pärast valuuta konverteerimise toimumist.

  6. PokerStars ei ole valuutavahetusbüroo. Me ei võta vastutust mis tahes kahju eest, mis on tekkinud seoses valuutakursside muutustega.

  7. PokerStarsi vahetuskursse uuendatakse terve päeva jooksul ja mängija vastutab selle eest, et ta vaatab enne valuutavahetusega seotud tehingu kinnitamist kassast sellel hetkel kehtivat valuutakurssi. Enamikes valuutades tehtud deposiitide ja väljamaksete puhul lisab PokerStars XE keskturu valuutakursile omalt poolt erimäära. XE kasutustingimused leiad aadressilt http://www.xe.com/legal/dfs.php.

  8. Kui deposiidiks kasutatakse mittekohest meetodit, kehtivad ülaltoodud punktis seitse toodud tingimused ning seda siis, kui makse töötleja on saatnud meile kõnealuse deposiidi kohta vastava kinnituse.

Pärisraha KKK

Chip Stack

Siit leiad vastused PokerStarsi pärisraha tehingute ja väljamaksetega seotud küsimustele.