Pärisraha tehingute töötlemine ja valuuta konverteerimine

Kasutaja nõustub ja võtab teadmiseks, et:

  1. PokerStars pingutab mõistlikkuse piires, et tagada sissemaksete ja väljamaksete õigeaegne töötlemine. Me ei anna garantiisid töötluse lõpetamiseks vajamineva aja osas. Me ei võta vastutust viivituste eest pangandusvõrgustikes, vahendite töötlemisprotsessis esinevate kolmandate osapoolte tõrgete või tegevuste eest, mille tulemusel tekivad töötlemises viivitused, taastöötlused või tehingute tagasitäitmised või rahaliste vahendite arestimine või külmutamine. Samuti ei võta me vastutust mis tahes otseste või kaudsete kahjude eest, mis tekivad mis tahes arestimisest või viivitustest.

  2. Me ei vastuta viivituste või kadude tõttu tekkinud otsese või kaudse kahju eest, kui sissemaksel või väljamaksel on kasutaja poolt esitatud kehtetud, ebatäielikud või vigased finants- või isikuandmed.

  3. PokerStarsi litsentsilepingu järgi ja vastavalt rahapesu tõkestamise seadusandlusele peavad mängijad olema teadlikud, et neilt võidakse nõuda sissemakse või väljamakse töötlemiseks isiklike dokumentide esitamist (riiklikult väljastatud isikut tõendav dokument, pangaväljavõtted, kommunaalarved). See aitab PokerStarsil kaitsta oma kasutajaid ja ära hoida PokerStarsi kasutamist rahapesuks või pettusteks.

  4. Mis tahes tühistatud või tagasilükatud väljamakse makstakse tagasi Sinu kontole selles valuutas ja summas, mis debiteeriti algselt väljamakse taotluse esitamisel Sinu PokerStarsi kontolt enne valuuta konverteerimise toimumist.

  5. Mis tahes tagastatud sissemakse debiteeritakse Sinu kontolt selles valuutas ja summas, mis krediteeriti algselt sissemakse taotluse esitamisel Sinu PokerStarsi kontole pärast valuuta konverteerimise toimumist.

  6. PokerStars ei ole valuutavahetusbüroo. Me ei võta vastutust mis tahes kahju eest, mis on tekkinud seoses valuutakursside muutustega.

  7. PokerStars' exchange rates are updated throughout each day and it is the User' s responsibility to check the applicable rates in our cashier before proceeding with transactions involving an exchange of currency. For deposits and cashouts in most currencies, PokerStars will add a margin to the mid-market exchange rate provided by XE (Source XE). XE Terms of Use can be found at http://www.xe.com/legal/dfs.php.

  8. Kui deposiidiks kasutatakse mittekohest meetodit, kehtivad ülaltoodud punktis 7 toodud tingimused ning seda siis, kui makse töötleja on saatnud meile kõnealuse deposiidi kohta vastava kinnituse.

Pärisraha KKK

Chip Stack

Siit leiad vastused PokerStarsi pärisraha tehingute ja väljamaksetega seotud küsimustele.