Sisseostu kohustused

Sisseostu kohustuse näol on tegemist rakendusega, mis kehtestab teatud juhul rahalaudades ja Zoomi mängudes kõrgema minimaalse sisseostu Kohustus jõustub väga harva ning mõjutab vaid väga väikest osa mängijatest.

Peamiselt puudutab see mängijad, kes tihti:

  1. ostavad end sisse laua maksimumist väiksema summa eest,
  2. mängivad lauas vaid mõned käed,
  3. lahkuvad lauast suurema stäkiga, kui nad esialgu kaasa võtsid,
  4. võtavad hiljem istet sarnases lauas, kuid võtavad kaasa väiksema stäki, kui neil oli eelmisest lauast lahkudes.

Hetkel jõustub kõnealune rakendus alles siis, kui mängijad järgivad eelnevalt mainitud käitumismustrit sarnastes laudades 20 tunni jooksul enam kui kaheksa korda. Nendel mängijatel palutakse end kindlatesse laudadesse sisse osta suurema summa eest. Muul moel see neid mõjuta.

Sisseostu kohustus on rakendus, mis piirab kordi, mil mängijal on võimalik kohe pärast võitu lauast lahkuda, et liituda kohe sarnaste laudadega, kuid siis juba väiksema stäkiga. Hetkel on mängijatel võimalik 20 tunni jooksul laudadega uuesti liituda kuni kaheksa korda.

Kui sa selle piiri ületad, kehtestatakse minimaalseks sisseostu limiidiks stäki suurus, millega sa eelmisest lauast lahkusid. Seepärast on ka selle rakenduse nimeks „sisseostu kohustus'“. Lauast võitudega lahkudes oled sa edaspidi kohustatud uue lauaga liitudes kasutama sama suurt stäkki.

Sisseostu kohustus hakkab kehtima kõikides sama sisseostu vahemikuga laudades. Selle all mõeldakse suurte pimepanuste vahemikku, mis on mängijatel lubatud alguses lauda kaasa võtta (näiteks 40-100bb). Seepärast kehtib 0.05/0.10 $ (40-100bb) NLHE lauas tekkinud kohustus ka 5/10 $ (40-100bb) PLO lauas. Kuid näiteks 0.05/0.10 $ (40-100bb) NLHE laudades tekkinud kohustus 0.05/0.10 $ (100-250bb) NLHE laudadesse ei laiene. 100-250bb laudades kehtivad omad kohustused.

Kui mängijal pole ühtegi aktiivset kohustust, on tal alati õigus liituda minimaalse sisseostu eest ning seda nii paljude laudadega, kui ta vähegi soovib. Kohustused ei sunni sind kunagi lauaga liitudes tasuma maksimaalsest sisseostust suuremat summat.

Kuigi paljusid mängijaid sisseostu kohustused ei mõjuta, aitab see lahendus vähendada laudade lõhkumist ja „meta mängude“ loomist. Loodetavasti ei soovi mängijad seejärel ka pidevalt ühest lauast teise liikuda. Tänu sellele saavad mängijad pokkerile keskenduda ega pea enam pidevalt mängimiseks uusi laudu otsima.

Järgnevalt räägime sellest rakendusest detailsemalt.

Kohustuste tekkimine

Sisseostu kohustus tekib kohe, kui mängija liitub lauaga väiksema kui maksimaalse lubatud sisseostu eest ning lahkub lauast suurema stäkiga, kui tal oli liitumise hetkel. Kui mängija lauast lahkub, salvestatakse tema stäki suurus ning sellest summast saabki kõnealune „kohustus“.

See kohustus viitab stäki suurusele, mille eest mängija peab end edaspidi sisse ostma. Kohustuse väärtus on alati võrdne stäkiga (arvestatakse suurtes pimepanustes), mis oli mängijal lauast lahkudes.

Sisseostu kohustus jõustub niipea, kui 20-tunnise perioodi jooksul salvestatakse kaheksa kohustust.

Kui edaspidi laudadega liitudes kasutatakse kohustust, asendab stäki suurus uues lauas (mõõdetakse suurtes pimepanustes) vaikimisi seadistatud minimaalset sisseostu summat.

Kohustused kehtivad 20 tundi. Pärast seda need aeguvad ning need tühistatakse.

Kohustuste kasutamine

Kui mängijal on kaheksa või enam aegumata teatud sisseostu tüübi kohustustust, on uue sarnase lauaga liitudes minimaalne sisseost tavapärasest kõrgem.

Kui mängijal on rohkem kui üks aktiivne kohustus, kasutatakse esmalt kõige piiravamat. Kohustuse kasutamisel esitatakse minimaalse sisseostuna kohustuse väärtus mitte selles lauas vaikimisi seadistatud minimaalne sisseost.

Kui kasutusel on kõik kaheksa mängija kohustust, kasutatakse kõikides uutes sama tüüpi laudades minimaalseks sisseostuks suurimat stäki suurust (mõõdetakse suurtes pimepanustes).

Pea meeles, et kohustused kehtivad kõikides rahalaudades, kus kehtivad samad vaikimisi seadistatud minimaalse ja maksimaalse sisseostud suurused (mõõdetakse suurtes pimepanustes).

Kohustuste uuendamine

Iga kord kui kohustust kasutatakse, uuendatakse seda mängija lauast lahkumisel. Kohustuste arvestamisel võetakse arvesse laua tüüpi, millest mängija lahkus ja tema stäki suurust (suurtes pimepanustes) sellel hetkel.

Enamasti uuendatakse kohustust vastavalt sellele, mitme suure pimepanuse suurune oli stäkk lauast lahkumise hetkel. Kui stäki suurus on väiksem kui vaikimisi seadistatud minimaalne sisseost, kohustust arvesse ei võeta.

Kui stäkk on suurem, kui selle lauatüübi vaikimisi seadistatud sisseost, salvestatakse hoopis vaikimisi määratud maksimaalne sisseost (suurtes pimepanustes).

Chip dumpingu (sihilik mängumärkide loovutamine) ennetamine

Kohustuste ainsaks erandiks on olukord, kus osaletakse väga erinevate panustega laudades. Selle erandi eesmärgiks on ennetada chip dumpingut ehk sihipärast mängumärkidest loobumist.

Kõikide kohustuste raames salvestatakse ka kõrgeim ükskõik millises lauas kasutusel olnud suur pimepanus. Kui mängija istub lauas, kus suur pimepanus on väiksem kui 1/3 kõrgeimast väärtusest, kohustust väiksema stäki väärtuse vastu ei vahetada. Seda isegi siis, kui mängija kaotab selles lauas istudes raha.

Võtame näiteks olukorra, kui mängija moodustab kohustuse 5/10 $ NLHE lauaga liitudes, seal mängides ning viimaks sealt lahkudes. Kui ta liitub seejärel 1/2 $ NLHE lauaga, kus kehtib sama kohustus, uuendatakse kohustust vaid kõrgema kohustuse väärtuse järgi. Uues lauas kehtiv kahe dollarine suur pimepanus on vähem kui 1/3 kümne dollarise suure pimepanuse väärtusest, millega kohustus loodi.

Zoomi kohustused

Zoomi kohustused toimivad sarnaselt kohustustele tavapärastes rahalaudades. Kui su minimaalset sisseostu mõjutab Zoomi laudades tekkinud kohustus, on sul lubatud korraga sisse osta vaid ühte lauda. Tänu sellele ei piirata sinu sisseoste rohkem kui vaja. Nii kaua kui sa ostad end korraga sisse ühte lauda, on sul võimalik end sisse osta nii palju kordi kui sa tavalises olukorras teeksid.

Kui sul on sisseostu kohustuste kohta küsimusi, võta palun ühendust meie klienditoega.

Kas oled PokerStarsis uus?
Lae alla tasuta pokkeritarkvara

Alustamiseks lae alla tasuta PokerStarsi tarkvara. Tarkvara allalaadimine käib lihtsalt.

Play Poker

Loe, kuidas pokkeritarkvara alla laadida

[an error occurred while processing this directive]