Pokkeritoa reeglid

Kinnitatud juhatuse otsusega:
REEL Estonia Ltd
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan
Mani saar, IM31DZ
Registrikood: 005245V
Eesti mitteresidendi kood: 60112417

Need reeglid kehtivad kõikides PokerStarsi mängudes Turniiridel kehtivad mitmed lisareeglid, mis asuvad siin. Vaid rahalaudades kehtivad reeglid asuvad aga siin.

PokerStarsi kasutajad on kohustatud mängima ausalt ja vastavalt kehtestatud reeglitele. Järgnevalt toodud reegleid peab järgima kõikidel juhtudel.

PokerStarsi konto avamine

 1. PokerStars.EE saidil mängimiseks pead sa olema vähemalt 21. Selleks palutakse sul ka vanust kinnitada.

 2. Ligipääs PokerStarsi tarkvarale puudub piirkondades, kus see on ebaseaduslik.

 3. Pärisrahaga mängimiseks pead esitama korrektse täisnime, sünnikuupäeva ja kehtiva aadressi (muuhulgas ka postiindeksi).

 4. Sul võib olla vaid üks PokerStarsi konto.

 5. PokerStarsis võid mängida vaid ühelt kontolt ja selle jagamine teiste mängijatega pole lubatud.

Ühendus

 1. PokerStars ei vastuta sinu internetiühenduse ja sellest põhjustatud probleemide eest. Erandiks on juhud, kui see on otseselt seotud PokerStarsi serveritega.  Informatsioon sinu arvuti ja meie serverite vahel läbib internetis mitmeid 'partnereid'. Tegemist on masinatega, mis ei kuulu PokerStarsile ega sinu ISP ehk internetiteenuse pakkujale.  PokerStars ei võta vastutust taoliste ühenduse probleemide eest. Eriti kõrgete panustega mängijad, peaksid omama tagavara internetiühendust. See tagab probleemide korral võimaluse ühendus võimalikult kiiresti taastada.

Ebaaus mäng

 1. Kokkumäng, kus kaks või enam mängijat teevad mängudes koostööd või jagavad teiste suhtes ebaausa eelise nimel informatsiooni, on rangelt keelatud.

 2. Sul pole lubatud teisele mängijale mängumärkide ülekandmise eesmärgil meelega kätt kaotada (‘chip dumping’ ehk 'vabatahtlik mängumärkidest loobumine').

 3. Kui osaled steikimises, vahetustes, kasumi jagamises või teistes kaasmängijaga bankrolli jagamise kokkulepetes, ei tohi sa mängida antud mängijaga samas rahalauas või Sit & Go turniiril.

 4. PokerStars annab endast parima, et tuvastada ja ennetada taolisi pettusi. Seepärast vaadatakse üle sinu konto, käejaotuste ajalugu ja programmid, mis töötavad PokerStarsi tarkvaraga samal ajal.

 5. PokerStars on väljastanud ka nimekirja keelatud tarkvaradest ja teenustest. See asub kolmanda osapoolte teenuste ja programmide KKK lehel.

  'Keelatud' nimekirjas olevaid programme ja teenuseid pole lubatud PokerStarsi kliendiga samal ajal kasutada. Antud nimekiri pole lõplik ning PokerStarsil on õigus seda igal ajal täiendada ja muuta.

 6. Ebaausad võtted, nagu kokkumäng, mitme konto omamine ja keelatud programmide kasutamine võivad kaasa tuua karistuse, mille määrab PokerStars.  Karistus võib tähendada hoiatust, piiranguid teatud kasutajatega mängimisel, kontol olevate vahendite konfiskeerimist ja PokerStarsi konto sulgemist.

 7. Juhul kui PokerStars märkab, et Kasutaja on mänginud või proovinud mängida ebaausalt, muuhulgas kuid mitte ainult, osalenud ülal toodud tegevustes või mõnel muul viisil mängutingimusi rikkunud, on PokerStarsil õigus määrata vastavalt Kasutustingimustele antud Kasutajale karistus.

Ajapank

 1. Igal mängijale antakse ajapank, mis annab võimaluse küsida otsuste tegemiseks lisaaega.

  1. Ajapanga väärtus kasutamisel väheneb. Kui mängija soovib ajapanka kasutada, antakse sellest märku ka teistele lauas osalevatele mängijatele.
  2. Kui mängijal ei õnnestu teha otsust ettenähtud aja kooksul, aktiveeritakse ajapank automaatselt, kuid seda vaid juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:
   1. Mängija on otsuse tegemiseks mõeldud aja lõppemisel süsteemi ühendatud; ja
   2. ta on pannud panka raha (loevad ka pimepanused ja anted)
  3. Ajapanka pole võimalik PokerStarsi poolt pikendada ega tühistada.

Live vestlus

 1. Mõnes lauas on saadaval ka live vestlus.

 2. PokerStars ei jälgi aktiivselt vestluses toimuvat ja seepärast osaled nendes laudades omal vastutusel.

 3. Väljaarvatud erilistel piirkondlikel turniiridel, peab vestlus alati toimuma inglise keeles. Lubatud on väga levinud väljendid (nt. ‘Salut!’, ‘gracias’).

 4. Eeldame, et vestled lauas sama viisakalt, kui teeksid seda live pokkerimängus. Pahatahtlik ja solvav käitumine on vestluses rangelt keelatud, sinna hulka kuulub muuhulgas kuid mitte ainult kokkumäng, pettus, rämpsposti edastamine ja/või ahistamine. Rassistlik, ebaviisakas, ropp, ähvardav või mingil muul moel ebasobiv vestlus pole lubatud.

 5. Sa ei tohi kasutada PokerStarsi vestlust ärilistel või kaubanduslikul eesmärgil, see tähendab ka seda, et sul pole lubatud reklaamida ega propageerida ühtegi teenust ega toodet välja arvatud PokerStars. Samuti ei tohi sa teha PokerStarsi või tema teenuste kohta väiteid, mis on valed, halvustavad või kriitilised.

 6. Samuti pole lubatud vestluseakna 'floodimine' ehk suure hulga teksti postitamine, mis võib segada teiste mängijate vestlusi.

 7. Laudades ei tohi teisi mängijaid ka spämmida ehk saata neile teateid privaatsete turniiride või Sit & Go sündmuste kohta.

 8. Sa ei tohi teha vestluses kommentaare, mis võivad mõjutada käe või turniiri kulgu. Seda isegi juhul, kui oled lauas pealtvaataja. Sellel reeglil on kaks erandit:

  1. Rahalauas, kus toimub heads-up mäng (kõik teised on kaartidest loobunud või algas käsi kahe mängijaga) tohivad mängijad oma kaartidest rääkida nii palju, kui soovivad.
  2. Turniiril, kus toimub heads-up mäng (kõik teised on turniirist välja langenud või algas turniir kahe mängijaga) tohivad mängijad oma kaartidest rääkida nii palju, kui soovivad.
  1. Kui vestluses on tekkinud probleem, kutsu palun lauda vestluse moderaator. Selleks vajuta lauas pangaikoonil 'Kutsu moderaator' või vali see võimalus ülemiselt menüüribalt 'Valikute' alt. Vestluse reeglite rikkumisest teatamiseks võid PokerStarsile saata ka e-kirja. PokerStars võib reegleid ja põhimõtteid rikkunud mängijate vestluse õigused peatada. 

   Kindlasti soovitame tutvuda ka meie pokkeritoa korduma kippuvate küsimustega (KKK).

Konto turvalisus

 1. Pead mõistuse piires tagama konto informatsiooni ja salasõna konfidentsiaalsuse ja ei tohi seda jagada mitte ühegi kolmanda osapoolega. Soovitame mängijatel tungivalt valida tugev salasõna ja kasutada lisaks mõnda teist PokerStarsi turvalisuse lahendust, näiteks PokerStarsi PIN või RSA turvalisusepulk. „gr“

  Täpsemat informatsiooni salasõna turvalisuse kohta leiad  siit.

  Täpsemat informatsiooni PokerStarsi PINi kohta leiad siit.

  Täpsemat informatsiooni RSA turvalisuse pulga kohta leiad siit.

 2. Pead andma endast parima, et kaitsta arvutit ja internetiühendust lubamatu kasutuse ja pahavara eest.

 3. PokerStars ei võta vastutust kaotuste eest, mis on tekkinud seetõttu, et sul pole õnnestunud tagada arvuti turvalisust.

Teised tingimused

 1. Kõikides PokerStarsi mängudes kasutatakse 82 kaardist koosnevat kaardipakki ning sega segatakse iga käe alguses.

  Kui draw mängudes jääb 52 kaardist väheks, segatakse kõik juba kasutatud kaardid alles jäänud kaartidega (muuhulgas käesoleval raundil kasutatud kaardid) ja nii moodustub uus kaardipakk.   

  Kui kaardid on uuesti segatud, tagab server selle, et mängija ei saa tagasi eelnevalt maha pandud kaarte. 

 2. No Limit ja Pot Limit mängudes on minimaalne panus võrdne suure pimepanusega.  Kuid PokerStars arvestab pimepanust kui väikese pimepanuse tõstet.  See tähendab, et enne floppi on kõik tõsted veel avamata panka võrdsed või suuremad väikesest pimepanusest. 

 3. Antud lehel toodud pokkeritoa reeglid (muuhulgas rahalaudade ja turniiride reeglid) täiendavad kasutustingimusi, mitte ei asenda neid. Juhul kui pokkeritoa reeglite (muuhulgas rahalaudade ja turniiride reeglid), turniiril kehtivate reeglite jakasutustingimuste esineb vasturääkivusi, jäävad peale kasutustingimused. Juhul kui pokkeritoa reeglite ja turniirireeglite vahel esineb vasturääkivusi, jäävad pealeturniirireeglid. Juhul kui pokkeritoa reeglite ja rahalaudade reeglite, vahel esineb vasturääkivusi, jäävad vastavalt rahalauas tekkinud olukorrale peale rahalaudades kehtivad reeglid.

 4. PokerStarsil on õigus muuta igal ajal pokkeritoa, turniiriderahalaudad reegleid võikasutustingimusi ja seda ilma eelneva ettehoiatuseta.

 5. Kui antud reegleid rikutakse, on PokerStarsil õigus sinu kontot muuta või ilma ette hoiatamata võtta kasutusele sobivad meetmed

Vaidluste korral on PokerStarsi juhatuse otsus lõplik.

Pakkumised & reeglid:

PokerStarsis on võimalik mängida mitmeid pokkeriversioone ning osades laudades on kasutusel erinevad kätetugevused.  Hold’em, Omaha, Seven Card Stud ja Five Card Draw mängudes on kasutusel traditsioonilised „kõrged“ kätetugevused. Omaha Hi/Lo, Razz ja Stud Hi/Lo laudades on madalatele kätele kasutusel aga „ässast viieni“ (California) madalate käetugevuste süsteem. 2-7 Single Draw ja 2-7 Triple Draw mängudes kasutatakse madalate käte korral „kahest seitsmeni“ (Kansas City) lowball süsteemi. Viimaks on meie mängutoas avatud ka Badugi lauad, kus on kasutusel vaid selles mänguformaadis kehtiv kätetugevuste süsteem.

Täpsemat teavet pokkerikäte tugevuste ja üldiste mängureeglite kohta leiad meie pokkerikäte tugevuste lehelt.

PokerStarsi mängutoas on võimalik osaleda nii turniiridel kui rahalaudades.

Rahalauad on pokkerimängud, kus panused tehakse pärisrahaga. Mängul pole tavaliselt kindlat lõpuaega ning kõik võivad lauaga liituda ja sealt lahkuda täpselt siis, kui soovivad. Igas lauas on pimepanuste/antede ja bring-in panuste jaoks kindlaks määratud minimaalsed ja maksimaalsed algpanused. Rahalaudades pimepanused/anted/bring-in panused ei tõuse ega vähene.

Pokkeriturniiri raames võib olla avatud üks kahe mängijaga laud, kuid tuhandetes laudades võib kokku istuda ka kümneid tuhandeid osalejaid. Turniiri võidab tavaliselt isik, kes saab endale kõik mängus olnud pokkerižetoonid. Järgnevad kohad selguvalt vastavalt sellele, kes ja millal turniirilt välja langes. Selleks on turniiridel kasutusel pimepanused, mis enamikel turniiridel ettemääratud ajavahemiku möödudes järjest tõusevad. Erinevalt rahalaudadest pole turniiril osalejatel võimalik oma žetoone raha vastu vahetada, sest stäki eesmärgiks on tuvastada, kui kõrgel kohal mängija võrreldes teistega hetkel turniiril asub. PokerStarsile kuulub suurima osalejate arvuga online pokkeriturniiri korraldamise Guinnessi maailmarekord.

Pärisraha

Mängija võib teha oma kinnitatud PokerStarsi kontole deposiidi kasutades selleks talle sobivat maksemeetodit. Mõned või kõik vahendid on saadaval pokkerilauas või turniiril mängimiseks, kuid kunagi ei ole sul võimalik kasutada rohkem kui su kontoseis. Kõik rahalauast või turniirilt saadud võidud kantakse kohe, kui mängija lauast või turniirilt lahkub, otse tema kontole. Mängija võib igal hetkel teha oma PokerStarsi kontolt väljamakse. Selleks võib kasutada sama meetodit, kust tehti deposiit või mängijale kuuluvat ja kinnitatud pangakontot. PokerStarsil on tagatisfond, mis on võrdne kõikide mängijate kontoseisudega. Tänu sellele on garanteeritud, et mängijate rahalised vahendid on igal hetkel alati olemas.

Täpsemat teavet leiate

meie väljamaksete lehelt ja

Meie tehingute töötlemise ja valuutavahetuse lehelt.

Klienditugi ja kaebused

Kõik mängijate kirjad edestatakse meie klienditoe meeskonnale, kellega saab ühendust võtta e-posti teel.

PokerStars võtab mängijate kaebuseid väga tõsiselt ning nendega tegeletakse vastavalt rangetele sisereeglitele. Meie mängijad hindavad meid selles osas kõrgelt. Kõik vaidlused ja probleemid lahendatakse üksikjuhtumitena ning loeb PokerStarsi ainuotsus. Kaebus, mille lahendamiseks pole vaja olukorda eraldi üle vaadata, lahendatakse 10 tööpäeva jooksul. Ootel juurdluste korral teavitatakse mängijaid selle arengust.

Kui soovid meie pokkerimängude põhitõdede õppimisel abi, võta meiega julgelt ühendust

Pokkerit võid PokerStarsis mängida meelelahutuseks või pärisraha peale. PokerStars on maailma suurim pokkerituba.

Kas oled PokerStarsis uus?
Lae alla tasuta pokkeritarkvara

Alustamiseks lae alla tasuta PokerStarsi tarkvara. Tarkvara allalaadimine käib lihtsalt.

Play Poker

Loe, kuidas pokkeritarkvara alla laadida