Turniiride reeglid

Need reeglid kehtivad meie platvormi turniiridel.

Vaata ka täiendavaid reegleid, mis kehtivad tervel saidil

Vaata reegleid, mis kehtivad vaid rahamängudes

Siin toodud turniiride reeglid täiendavad kasutustingimusi, mitte ei asenda neid. Juhul kui kasutajatingimuste ja turniiride reeglite vahel esineb vasturääkivusi, jäävad peale kasutustingimused.

Tähelepanu! Reeglid 5, 14 ja 15 kehtivad vaid turniiridel, kus on kasutusel pimepanused ja/või diileri nupp..

1. Üldiselt

 1. Otsuste tegemisel lähtume mängu ja selle aususe tagamisest. Ebatavalistel juhtudel võib taoliste otsuste tegemisel ausus olla tähtsam kui tehnilised reeglid.

 2. Kõik turniirid algavad täpselt turniiri lobbys märgitud ajal. Meil on õigus turniir ilma eelneva hoiatuseta tühistada või edasi lükata.

 3. Tähtis teave turniiri kohta, muuhulgas pimepanuste struktuur, raundide pikkus, juurdeostud ja pauside ajad, avaneb turniiri lobbys „Turniiri info“ nupu alt (täisversioonis) ning lobbys turniirile endale klõpsates (mobiilirakenduses). Meil on õigus turniiri parameetreid igal ajal ilma eelneva hoiatuseta muuta.

 4. Istekohad jagatakse juhuslikult. Istekohtade vahetus pole lubatud.

 5. Button asub mängu alguses esimese istekoha juures.

 6. Fixed limiti turniiridel on lubatud panus ja kolm tõstet. Pot Limiti ja No Limiti turniiridel pole tõsted piiratud.

 7. Auhinnad jagatakse vastavalt turniiri lobbys toodud infole. Erandiks on juhud, kui mängijad teevad kokkuleppe (vaata reeglit 23) või kui mäng tühistatakse (vaata meie turniiride tühistamise reeglistikku). Auhinnastruktuur sõltub mitmetest faktoritest, mille hulka kuulub osalejate üldarv ja mängijate arv lauas. Auhinnastruktuur on lõplik, kui registreerumine ja juurdeostude ning/või add-on'i periood on lõppenud.

 8. Selleks, et saaksid teha turniiril juurdeostu, peab see summa olema sinu kontol. Mängijad, kelle kontol pole piisavalt vahendeid, eemaldatakse turniirilt. Vahendid, mida kasutad hetkel mõnes teises lauas või mis ei vasta turniiril kasutusel olevale valuutale, ei loeta saadaval olevate vahendite hulka.

 9. Hiline registreerumine: Hiline registreerumine on võimalik enamikel turniiridel. Hilise registreerumise perioodi aeg võib turniiriti erineda, kuid asub alati kiire istekoha lobbys Turniirid saki üksikasjade paneelil ja konkreetse turniiri lobby päises. Hilise registreerumise aega mõõdetakse tavalise kella järgi (erinevalt turniiri mängu ajast). Ehk kui turniir algab kell 09:00 ja hiline registreerumine kestab 90 minutit, lõppeb hiline registreerumine kell 10:30. Hiline registreerumine lõppeb varem, kui turniirilt on selleks ajaks välja langenud juba nii palju mängijaid, et on jõutud rahadesse.

  Pea meeles, et mängijatel on lubatud turniiril osaleda üks kord. Erandiks on turniirid, kus uuesti osalemine on lubatud. Sellisel juhul on vastav info kirjas turniiri lobbys. Mängija, kes kasutab ühel turniiril mitu korda osalemiseks mitut kontot, rikub sellega reegleid ning taoline tegevus võib endaga kaasa tuua karistuse. Selleks võib muuhulgas olla hoiatus, turniirilt eemaldamine (osaline või täielik võitude konfiskeerimine) ja meie platvormi kasutajaõiguste tühistamine.

 10. Registreerumise tühistamine: Paljudelt turniiridelt on sul hiljemalt mõni minut enne sündmuse algust võimalik registreerumine tühistada. Täpne aeg, millal registreerumise tühistamine lõppeb, on näha iga turniiri lobbys ning see võib turniiriti erineda. Mängijad, kes on pääsme võitnud satelliidilt, võivad olenevalt sündmusest registreerumise tühistada, kuid nad saavad tagastuseks turniiriraha (T-raha) või pileti. T-raha võib kasutada sisseostuks teistele meie turniiridele. Loe lähemalt T-raha veebilehelt.

  Pane tähele, et mõned satelliidid lõppevad pärast sihtturniiri algust, kuid selle hilise registreerumise ajal. Sellistel juhtudel pannakse satelliidi võitja kohe satelliidi lõppedes sihtturniiri lauda istuma.

  Tähelepanu! Registreerumine ja selle tühistamine sõltub turniirist ja selle tüübist. Kõikidelt turniiridelt pole registreerumise tühistamine lubatud – see informatsioon on nähtaval turniirile kirja paneku ajal. Registreerumise kohta võid täpsemalt lugeda turniiri lobbyst. Meil on õigus turniirile registreerumist ja selle tühistamist ilma eelneva hoiatuseta tühistada või edasi lükata.

  Mängijad, kes kehtestavad endale turniiri ajal mängukeelu, võivad kõik sellel hetkel pooleli olevad turniirid lõpuni mängida. See tähendab ka seda, et mängijad, kes soovivad kehtestada endale meie platvormil mängukeeldu ning on kvalifitseerunud mitmelaua-turniiri või Phased turniiri teise päeva mängule, võivad siiski selle turniiri lõpuni mängida ning seda isegi juhul, kui mängukeeld on alanud. Kui mängijad ei soovi järgnevatel päevadel turniiril edasi mängida, siis seda ei kompenseerita.

2. Väljalangemised

 1. Turniir lõppeb, kui lauda on alles jäänud üks mängija, kes on kogunud endale kõik lauas olevad mängumärgid. Mõnel juhul saavad kõik alles jäänud mängijad sama auhinna (näiteks, kui turniiril on auhinnafondis viis täpselt samasugust preemiat ja turniir lõppeb kui alles on jäänud viis mängijat).

 2. Kui sama käega langeb välja kaks või enam mängijat, saab kõrgema koha mängija, kellel oli käe alguses rohkem mängumärke. Kui kõik mängijad alustasid kätt võrdse mängumärkide arvuga, jäävad nad viiki ning auhinnad jagatakse nende osalejate vahel võrdselt. Kui mängu „hand for hand“ korral (selgitatud reeglis #13) langeb samal ajal toimuvas käes mängust välja kaks või enam mängijat, loetakse nad ühel ajal välja langenuteks, isegi siis, kui nad mängisid erinevates laudades.

 3. Turniiri teatud faasides (näiteks juhul, kui järgmise paari mängija väljalangemisel tõuseb auhinnaraha märgatavalt) ning kui mäng toimub enam kui ühes lauas, võib turniirimäng olla „hand for hand“. See tähendab, kui ühes lauas lõppeb käsi enne kui kõrvallauas, peab see laud teiste järgi ootama ning uus käsi jagatakse alles siis, kui mäng on kõigis laudades lõppenud. Selle käe või käteperioodi ajal loetakse kõik „sünkroniseeritud käe“ ajal välja langemised ühel ajal toimunuks. Selle eesmärgiks on lõpliku koha välja selgitamine. Lõpetamise järjekord sõltub sellisel juhul vastavalt reeglile #12 stäki suurusest, mitte sellest, kes kaotas mängumärgid varem.

 4. Turniiridel on kasutusel reegel „forward-moving button“. Selle reegli kohaselt ei ole ükski mängija kaks korda järjest button. Iga käe lõpus liigub button kellaostuti suunas järgmisele edasi. Selle reegli põhjuseks vältida olukorda, kus mängijate välja langemisel jäävad mõned mängijad pimepanuste maksmisel vahele. Tegemist on väga juhuslike olukordadega ja tänu sellele ei saa üksi mängija sellest pikaajalist eelist ning see reegel on aus kõikide mängijate vastu.

 5. Kui finaallauda on alles jäänud kaks mängijat, postitab button väikese pimepanuse ja teeb esimese otsuse.

 6. Kui mängijad turniirilt välja langevad, „lõhub“ tarkvara lauad ning täidab tühjaks jäänud kohad. Mängijate ümber suunamine on täiesti juhuslik ja väga harva võib see tähendada ka seda, et mängija on kohustatud postitama järjest kaks suurt pimepanust. Mõnikord võib tarkvara liigutada mängijaid ümber nii, et kõikides laudades oleks võrdne (või võimalikult võrdne) arv aktiivseid mängijaid. Laudade võrdsustamise korral proovitakse mängijaid panna uues lauas istuma pimepanuste suhtes sarnasele kohale. Kui mängust on välja langenud piisav arv mängijaid, tuuakse kõik mängijad kokku „finaallauda“.

3. Vaheajad

 1. Turniiri vaheajad on kirjas turniiri lobbys „Turniiri info“ aknas. Enne iga turniiri algust soovitame mängijatel kontrollida, millal vaheajad toimuvad, sest pausid on turniiridel tihti erinevad. Pakume kahte liiki vaheaegasid:

  1. Sünkroniseeritud vaheaegadega turniiridel toimub paus 55 minutit pärast täistundi. Näiteks turniiril algusega 07:25 toimuvad vaheajad kell 07:55, 08:55, 09:55 ja nii igal tunnil kuni turniiri lõpuni.

   Sellist tüüpi turniirid tunned ära fraasi „Paus turniiril algab 55 minutit pärast täistundi“ järgi, mis kuvatakse pealobbys „Turniiri info“ all. Mõnel juhul on see nähtaval ka turniiri lobbys.

   Leidub ka turniire, kus sünkroniseeritud paus toimub ainult iga kahe tunni järel. Nende turniiride infos on „Struktuuri“ sakil kirjas: „Paus toimub iga kahe tunni järel, 55 minutit pärast täistundi“. Näiteks kui turniir algab kell 08:35, toimuvad pausid kell 08:55, 10:55 ning seejärel iga tunni järel.

   Taolist tüüpi juurdeostu (rebuy) turniiridel, kus on lubatud ka add on, toimub juurdeostu perioodi lõpus lisaks lühike paus (tavaliselt 3 minutit). Selle eesmärgiks on võtta vastu add-on'i makseid.
  2. Teistel turniiridel toimuvad vaheajad regulaarsete intervallide kaupa. Näiteks kell 07:25 algav turniir võib mina pausile iga tunni aja järel ning see tähendab, et esimene paus on kavas kell 08:25.

  Alati oodatakse, et turniiri kõikides laudades oleksid käed lõppenud ning alles siis minnakse pausile. See tähendab, et mõnes lauas kestab vaheaeg pisut kauem kui teistes.

  Pane tähele, et on ka turniire, kus vaheaegu ei toimu (näiteks Hyper-Turbo ja mõned Heads-Upi või Shootouti stiilis sündmused).

4. Ühenduse katkemised ja väljasistumine

 1. Turniiril osaledes nõustub mängija võtma riski internetiühenduse, arvuti ja serveri vaheliste probleemide, hilinenud signaali (lag), kokku jooksmise ja teiste mängija arvuti või internetiühendusega seotud probleemide eest.

  1. Me ei võta vastutust mängija ühenduse katkemise eest. Erandiks on juhud, kui tegemist on serveri probleemidega.
  2. Mängija vastutab oma internetiühenduse eest ja anname endast parima, et mängijaid pärisraha turniiride lõppfaasis ühenduse taastamiseks vajaliku lisaajaga kaitsta. Ühenduse taastamise lisaaja (DET) kohta võid täpsemalt lugeda siit.
  3. Kui mängija ei tee otsust ettenähtud aja jooksul, olenemata sellest kas ta on ühenduse kaotanud või mitte, loobutakse tema kaartidest või võimaluse korral passitakse.
  4. Kui mängija pole käe alguses serveriga ühendatud, jagatakse talle kaardid ning postitatakse pimepanused/anted. Pole reeglit, mis keelaks üksikul mängijal välja istuda, sest talle jagatakse jätkuvalt kaarte ning ta postitab pimepanuseid ja antesid. Kahel või enamal mängijal ei ole lubatud teha kokkulepet samal ajal välja istumise kohta, olenemata sellest kas nad istuvad samas või mitte.
  5. Kui Shootouti või Heads-Upi sündmustel on kõik lauas istuvad mängijad kaotanud ühenduse ja/või istuvad väljas suure hulga käte ajal (pärisraha turniiridel tavaliselt 250 või rohkem kätt), matš lõppeb ning järgmisesse raundi pääseb mängija, kellel on viimaks kõige rohkem mängumärke.

5. Vestlus

Tähelepanu! Selle reegli eesmärgiks on täiendada, mitte asendada kaarditoa reegleid, mis sisaldavad täpsemat teavet sobiliku ja sobimatu vestluse kohta.

 1. Mängijad, olenemata sellest kas nad osalevad käes või mitte, ei tohi enne tegevuse lõppu käsi kommenteerida. Mängijad on kohustatud turniiril igal ajal teisi mängijaid kaitsma. Loobutud kaartide ja võimalike käekombinatsioonide arutamine pole lubatud. Mängu ajal käte arutamine võib kaasa tuua karistuse.

6. Ebaeetiline mäng

 1. Pokker on individuaalne (mitte meeskonna) mäng. Tegevus või vestlus, mille eesmärgiks on teist mängijat aidata, on ebaeetiline ning keelatud. Ebaeetiline käitumine, näiteks pehme mäng ehk soft play (kui vastase vastu mängijakse mitte nii agressiivselt) ja vabatahtlik mängumärkidest loobumine ehk chip dumping võivad kaasa tuua karistuse, muuhulgas võime reegleid rikkunud mängija kontoseisu konfiskeerida/või kontoõigused peatada. Jälgime järjepidevalt mängudes toimuvat. Kontrollitakse, et kõik mängiksid vastavalt reeglitele ning kõik mängud oleksid tänu sellele ausad. Võib juhtuda, et peame mängija võite kuni mängude ülevaatamiseni kinni hoidma.

 2. Kui mõned juhud välja arvata (selgitatud all pool), on mängijatel lubatud turniiril osaleda vaid ühe kontoga ning keset mängu ei tohi kohta anda teisele mängijale. Selle reegli vastu eksimine võib kaasa tuua hoiatuse, turniirilt eemaldamise (osalise või täieliku võitude konfiskeerimise) ja meie platvormi kasutajaõiguste tühistamise.

  Järgnevalt on toodud näited lubatud erandite kohta ning need kehtivad tõsistes olukordades, mis on ette planeerimata ja sinust kuidagi ei sõltu.

  Näited, mis sõltuvad sinust ja pole seetõttu lubatud:

  1. Soovid minna magama ja lased kellelgi teisel turniiri lõpetada.
  2. Osaled turniiril ja lähed seejärel lennukisse või mõnele teisele etteplaneeritud reisile ning palud seejärel sõbral sind turniiril nii kaua asendada, kuni sul õnnestub ise uuesti sisse logida.
  3. Otsustad, et oleks hea mõte Sunday Million Mati juures lõpetada ning lased tal mängida, kuni 30 minuti pärast tema koju jõuad.
  4. Sina ja su sõber mängite samal turniiril. Nõustud, et ta langeb turniirist enne välja ja jätkab seejärel sinu kontoga mängimist.
  5. Sinu abikaasa on sel nädalavahetusel reisil, kuid annab sulle oma konto salasõna. Logid sisse nii tema kui enda kontosse ning mängid turniiril mõlema kontoga.
  6. Oled jõudnud turniiri viimastesse laudadesse ja keegi pakub sulle koha eest raha. Lased teisel mängijal kontosse sisse logida või jätkad turniiri täpselt tema juhiste kohaselt.
   Näited olukordadest, mis ei sõltu sinust ja mis on lubatud. Seda muidugi juhul, kui sul õnnestub esitada meile tõendeid, näiteks:
   1. sinu piirkonda tabab äikesetorm ning toimub elektrikatkestus. Helistad sõbrale ja lased tal oma konto alt mängida, kuni leiad sobiva võimaluse ise mängu jätkata;
   2. su laps on haige ning pead ta haiglasse viima. Helistad sõbrale ning palud tal mäng üle võtta;
   3. mängid turniiril ning kaotad kodus ISP-vea tõttu internetiühenduse. Helistad sõbrale ja palud tal mäng üle võtta kuni leiad sobiva lahenduse turniiril jätkamiseks.

7. Serveriprobleemid

 1. Juhul kui tekib probleeme serveriga, keritakse sellest mõjutatud käed tagasi ja igas lauas jätkub mäng nagu enne probleemide algust. Iga mängija stäkk taastatakse ja see on sama, mis enne käe algust. Erijuhtudel, kui turniir tühistatakse serveritõrke või mõnel teisel põhjusel, kompenseeritakse mängijad vastavalt meie turniiride tühistamise reeglistikule.

8. Kokkuleppe tegemine

 1. Turniiridel on lubatud teha kokkuleppeid, kui just turniiri lobbys pole märgitud teisiti.

  1. Kui kõik turniirile alles jäänud mängijad on nõus auhinnaraha jagamisega vastavalt nende valitud valemile, nõustume kokkuleppega, täiendame eelnevalt avalikustatud auhinna struktuuri ja kanname pärast turniiri lõppu vahendid kõikide osalejate kontodele.
  2. Kui kõik mängijad soovivad teha kokkulepet, peaksid nad märgistama laua vestlusakna „Info“ menüüsaki all oleva valiku „Aruta kokkulepet“. Kui kõik mängijad on valiku märgistanud, läheb laud automaatselt pärast pooleli oleva käe lõpuni mängimist pausile, ning meie klienditoe meeskonnale antakse kokkuleppe soovist teada. Seejärel tuleb lauda meie esindaja ning kinnitab sujuvalt kokkuleppe. Me ei saa lubada, et meie meeskonna liige tuleb lauda kohe, kuid anname endast parima, et teha seda nii ruttu, kui võimalik ning vältida hilinemisi.
  3. Kõikidel turniiridel pole kokkulepped lubatud. Kui kokkulepped on lubatud, on finaallauas „Info“ menüüsaki all näha valik „Aruta kokkulepet“.
  4. Meie kokkuleppe tegemisest osa ei võta, kuid oleme vahendajad ning teeme kindlaks, et kõik on enne kokkulepitud tingimustele vastavate ülekannete tegemist tingimustega täielikult nõus.
  5. Meil on õigus tagada, et kõikide kokkulepete puhul jäetakse teatud summa lauale esimese koha omanikule. Summa, mis peab lauda jääma, ei ole tavaliselt rohkem kui 5% kogu auhinnafondist ning tagab turniirile ausa lõpu. Lauda jäetav summa on tavaliselt kinnitatud ka turniiri lobby sõnumite all.
  6. Mängijad võivad soovi korral jätta „lauale“ esimese või teiste kohtade auhinnaks senisest suurema summa.
  7. Lõpliku kokkuleppe eest vastutavad mängijad. Kui meie klienditoe esindaja pole kokkulepet lauas kinnitanud, pole vestluse ajalugu tehingu kinnitamiseks piisav. Võime kokkuleppe kinnitada, kui kõik osapooled on sellega selgesõnaliselt nõustunud.
  8. Vaid finaalauas olevad mängijad võivad teha pärisraha puudutava kokkuleppe ning kõikidest kokkulepetest peavad osa võtma kõik lauda alles jäänud mängijad.
  9. Kokkulepped saab teha vaid pärisraha turniiridel.
  10. Mängijad võivad soovi korral kõiki kokkuleppeid arutada. Kui mängijad seda soovivad, edastame neile infot võimalike kokkulepete ICM, mängumärkide summa (Chip Count) või koguni võrdse jagamise (Even Split) kohta.
   • ICM ehk „Independent Chip Model“ on meetod, mida kasutatakse arvutamaks iga mängija väärtust allesjäänud auhinnafondis. See sõltub nii mängija stäkist, alles jäänud auhindade suurusest („laual olev raha“) ning kui suur on tõenäosus, et mängija võidab auhinnafondi alles jäänud auhinna. Tegemist on vaikimisi valikuga ning seepärast pakutakse seda esialgu kõikidele mängijatele.
   • Mängumärkide summa (Chip Count) on meetod, mille kohaselt jagatakse allesjäänud auhinnad (v.a „laual olev raha“) ainult vastavalt mängijate stäkile.
   • Võrdne jagamine (Even Split) tähendab seda, et kõik alles jäänud auhinnad (v.a „laual olev raha“) jagatakse kõikidele mängijatele.
   Kõik meie meeskonna poolt antud numbrid on lõplikud alles siis, kui kõik mängijad on nendega vestluses nõustunud. Mängijad võivad soovi korral erinevaid numbreid arutada. Meie esindaja kordab kokkulepitud numbreid vestluse aknas ning küsib kas kõik lauda alles jäänud mängijad on kokkuleppega nõus.
  11. Olenemata vastasest on kõik mängijad kohustatud mängima heads-upi matšidel tavapärasel moel. „Flippimine“ (kui kaks või enam mängijat lepivad kokku, et lähevad enne floppi olenemata nendele jagatud kaartidest all-in), vabatahtlik mängumärkidest loobumine (chip dumping) või muu „ebatavaline“ mäng on keelatud. Selle reegli rikkumine võib endaga kaasa tuua karistuse, milleks on muuhulgas mängija meie saidilt blokeerimine ning rahaliste vahendite konfiskeerimine. See reegel ei kehti planeeritud heads-upi turniiri viimase matši kohta.

  Turniiri liidrite edetabeli punktide või Sit & Go edetabeli punktide jagamine pole lubatud. Vastasel juhul võidakse kõik kokkuleppes osalenud mängijatele jagatud edetabeli punktid tühistada.

9. Pearaha ehk bounty

 1. Mõnedel erilistel turniiridel on mõne või kõikide turniiris osalevate mängijatele määratud pearaha ehk bounty. Mängija, kes taolise vastase mängust välja lööb, saab vastutasuks rahalise auhinna.

  Pakume kolme tüüpi bounty turniire.

  Knockout: pearaha on määratud igale osalejale. Iga vastase välja löömise eest ootab sind rahaline auhind. Valikus on ka progresseeruvad ehk kasvavad knockoudid. Nendel turniiridel kasvab sinu bounty iga kaasmängija välja löömisega.

  Team Pro bounty: pearaha on iga turniirist osa võtva Team PokerStars Po kohal.

  Fixed ehk kindlaks määratud bounty: pearaha on määratud kindlale turniirst osa võtva mängija kohale.

  Pearaha antakse mängijale, kes võidab „vastava panga“, milleks on põhipank või mõni kõrvalpankadest. „Vastava panga“ all mõeldakse panka, kus bounty mängija pani mängu kõik oma viimased mängumärgid.

  • Näiteks:
   Daniel (100 mängumärki), Barry (200 mängumärki), Vanessa (400 mängumärki) ja Jake (1000 mängumärki) osalevad No-Limit turniiril.

   Daniel läheb all-in ning Barry, Vanessa ja Jake maksavad. Daniel saab osa põhipangast. Panustamine jätkub ning tekib esimene kõrvalpank.

   Barry läheb all-in ning Vanessa ja Jake maksavad. Panustamine jätkub Vanessa ja Jake'i vahel teises kõrvalpangas.

   Vanessa läheb all-in ning Jake otsustab maksta.

   Barryl on parim käsi. Ta saab auhinnaks esimese kõrvalpanga ning põhipanga ja lööb turniirilt välja Danieli. Lisaks saab ta Danieli eest pearaha.

   Jake'l on väärtuselt teine käsi ning ta võidab teise kõrvalpanga ja eemaldab mängust Vanessa. Jake saab endale ka Vanessa pearaha.

   Pane tähele, et kuigi Barry'l on kokkuvõttes kõige parem käsi, ei olnud tal nii palju mängumärke kui Vanessa ja seepärast ei õnnestunud tal teda välja lüüa. Kuid Jake'l oli piisavalt mängumärke ning tänu sellele saab ta auhinnaks ka Vanessa bounty.
 2. Split poti ehk jagatud panga puhul, näiteks Omaha Hi/Lo ja Stud Hi/Lo mängudes, saab bounty alati kõrgeima käe omanik. Seda seepärast, et mängijat pole võimalik turniirist välja lüüa vaid nõrga käega.

 3. Juhul, kui kahel mängijal on samasugused võitvad käed ja nad jagavad seetõttu vastavat panka (või kui tegemist on split poti pokkeriga nagu kirjeldatud punktis 25 ja jagatakse kõrgemat vastavat panka) jagatakse võidetud bounty nende vahel võrdselt. Paaritud sendid jagatakse korda mööda varasematel kohtadel olevatele mängijatele.

 4. Kui turniiri võidab bounty mängija:

  1. kui tegemist on knockouti turniiriga, saab mängija auhinnaks iseenda bounty.
  2. Kui Team Pro või Fixed Bounty turniiri võidab Team Pro või Fixed bounty mängija, pearaha ei maksta.
 5. Kui turniiri reklaamis väidetakse, et teatud mängija kohal on bounty, kuid ta ei registreeru turniirile, ei maksta selle mängija eest ka pearaha.

 6. Mängijatel ei ole lubatud teha kokkuleppeid teatud mängija turniirilt välja löömiseks, eesmärgiga jagada tema pearaha. Taolised kokkulepped loetakse kokkumänguks ning selle eest võib oodata turniirilt diskvalifitseerimine või teised karistused. Loe lähemalt reeglite 20 ja 21 alt ning tutvu ka keelatud turniirivestluse lehega.

Kas oled PokerStarsis uus?
Lae alla tasuta pokkeritarkvara

Alustamiseks lae alla tasuta PokerStarsi tarkvara. Tarkvara allalaadimine käib lihtsalt.

Play Poker

Loe, kuidas pokkeritarkvara alla laadida