Vestluse reeglid ja juhised

Meie eesmärk on pakkuda lõbusat mängukeskkonda, kus kõik saaksid end mugavalt tunda. Seetõttu on meie laudades keelatud igasugused vulgaarsused. Vestluses peavad kõik jääma viisakaks ja kaasmängijate osas lugupidavaks.

Vestluses kehtivad mitmed reeglid ja nende rikkumise eest on ette nähtud karistused, mille tõsidus sõltub raskusastmest ja kas tegemist on korduva rikkumisega. Vestluseid üle vaadates võtame arvesse kasutaja kontoajalugu ja eelnevaid rikkumisi.

Kõik järgnev on meie vestluses keelatud ja selle eest võib saada hoiatuse või vestluse õigused kaotada.

  1. Roppused/solvangud: ropud, vulgaarsed, rassistlikud või solvavad sõnumid. Kaasmängijatele ei tasu kunagi tagasi teha, sest sedasi saavad karistuse mõlemad. Meie vestluses on kasutusel rakendus, mis asendab teatud roppused või muu keelatud sisu tärnidega. Filtrist möödahiilimine loetakse samuti vestluse reeglite rikkumiseks.
  2. Kerjamine/annetuste palumine: mängumärkide korduv küsimine (nii mängu- kui ka pärisraha puhul).
  3. Mänguraha müük: mänguraha müügiga seotud teemade arutamine ei ole lubatud.
  4. Floodimine (ehk arvukate sõnumite saatmine): vestluse aknas on keelatud saata mitmeid ja korduvaid sõnumeid, mille eesmärgiks on peita tegelik vestlus.
  5. Mitte-ingliskeelne vestlus (mõne erandiga): mõistame, et meie laudades võib kohata mängijaid tervest maailmast ja tihti pole inglise keel nende emakeeleks. Sellele vaatamata on enamikes laudades lubatud kasutada ainult inglise keelt. Teatud eriüritustel võime lubada vestlust inglise keeles ja veel ühes keeles (näiteks piirkondlikel turniiridel). Need lauad ja turniirid on selgelt märgistatud. Kui sa ei tunne end muukeelse vestlusega lauas mugavalt, ära palun nendega liitu. Reegel kehtib kõikides mänguraha laudades sõltumata litsentsist. Pärisraha mängudes on mõned erandid. .ES, .FR, .IT, või .PT litsentside puhul on lisaks inglise keelele lubatud vestelda ka vastava riigi ametlikus keeles.
  6. Reklaam: vestluse kasutamine mistahes ärilistel või kaubanduslikel eesmärkidel on rangelt keelatud. See tähendab ka seda, et sul pole lubatud reklaamida ühtegi kolmanda poole teenust ega toodet.
  7. Pahatahtlik käitumine: Pahatahtlik käitumine ja solvangud on rangelt keelatud, sinna hulka kuuluvad teiste seas, kuid mitte ainult, kokkumäng, pettus või rämpsposti edastamine. Samuti ei tohi kasutajad esitada meie saidi kohta väited, mis on valed või mida võib pidada halvustavaks või kriitiliseks. Kasutajad peavad olema kaasmängijate ja meie töötajate osas mõistvad ja käituma lugupidavalt.
  8. Jälitamine/ahistamine: teise mängija lauast lauda jälitamine eesmärgiga teda ahistada, kuritarvitada, hirmutada või mängimisel häirida, on keelatud. Kui meieni jõuab teade reeglite rikkumise kohta, vaatame tekkinud olukorra üle. Taolise teate edastamisel lisa kirjale kindlasti kõnealuse isiku Starsi ID, ligikaudsed kellaajad ning kuupäevad. Teemareale märgi aga „Vestluses jälitamise kaebus - : jälitamise meeskonnale.

Vestlusega seotud kaebust uurides vaatame alati üle kõik sõnumid ja võtame arvesse, mis olukorras seda öeldi. Kui mängija on vestluse reegleid rikkunud, võtame alati kasutusele asjakohased meetmed.

Kui mängijad, kellest meid teavitati, on endiselt vestluses aktiivsed, siis ei leidnud me, et nad oleksid olnud pahatahtlikud või said nad vestluse õiguste piiramise asemel karistuseks hoiatuse.

Tagasiside

Kas said siit oma küsimusele vastuse?

Seotud abimaterjalid