Kuni 100 dollariline kingitus - reeglid ja tingimused

Järgnevalt on toodud “100 dollarilise kingituse” kampaania ("Kampaania) reeglid ("Reeglid"). Selle korraldajaks on Internetisaidi, mis asub aadressil www.pokerstars.ee  ja selle partnersaitide ("Sait") ning PokerStars GUI tarkvara ("Klient") operaator ("PokerStars"/”meie”).

Kõik osalejad (“Osaleja” /“sina”/ “sinu”), kes soovivad Kampaaniast osa võtta, nõustuvad siinkohal: (i) käesolevate Reeglitega  (ii) Saidil kehtivate reeglite ja tingimustega, mille leiad aadressilt http://www.pokerstars.ee/tos/ (“Teenusetingimused”)  ja (iii) turniirireeglitega, mis kehtivad kõikidel Saidil toimuvatel turniiridel (“Turniiride reeglid") ning asuvad aadressil – http://www.pokerstars.ee/poker/tournaments/rules/. Samuti nõustud, et oled Kampaanias osalemiseks nende tingimustega mistahes mööndusteta seotud.

1. Kampaania info

1.1 Kampaania kestab 11. novembrist, 2013 31. detsembrini, 2014 ("Kestvus").

1.2 Kampaanias osalemiseks peab sul olema isiklik kutse PokerStarsilt. See saadetakse sulle e-posti või pokkeritoa sisese vestluse teel. Kui oled saanud kutse ja soovid osaleda, pead tegema 5 päeva jooksul vähemalt 10 dollarilise deposiidi. Osaleja peab deposiidile lisama boonuskoodi “WINNER”. Kui Osaleja on lisanud kontole vähemalt 10 dollarit ning lisanud tehingule Boonuskoodi, osaleb ta kampaanias, mille auhinnaks on üks järgnevatest Auhindadest:

  1. 10, 20, 50 või 100 dollari suurune rahaline krediit, mis kantakse su kontole koheselt. Rahaline krediit lisatakse Osaleja kontole ning see on kohe kasutamiseks saadaval.
  2. Üks, kaks, viis või kümme mitme-lauaturniiri pilet(it). Iga pääsme väärtuseks on 11 dollarit. Auhinnapiletit/pileteid on võimalik kasutada kõikidel PokerStarsi mitme-laua turniiridel, mis vastavad pileti väärtusele.

2. Osalustingimused

2.1       PokerStars.ee saidil Kampaanias osalemiseks pead sa olema vähemalt 21. PokerStars või tema poolt määratud kolmas osapool võib sinult igal hetkel küsida vanust ja/või isikut tõendavat dokumente ja sa pead neile vanuse ja/või isiku kinnitamiseks esitama kehtiva passi või mõne muu valitsuse poolt väljastatud pildiga dokumendi. Osaleja, kellel puudub PokerStarsi nõuetele vastav(ad) dokument/dokumendid, eemaldatakse automaatselt Kampaaniast ning temalt võidakse võtta kõik privileegid, auhinnad või rahalised võidud, mis Osaleja on antud Kampaania raames saanud.

2.2       Kampaanias osaleja peab olema sama isik, kelle nimele on registreeritud PokerStarsi Saidi konto ("Mängijakonto"), millega võeti Kampaaniast osa.  Kampaanias osalemisega kinnitad sa PokerStarsile, et sinu Mängijakontole registreeritud nimi ja aadress on korrektsed ning tegemist on kehtiva infoga.  Kui sul ei õnnestu esitada PokerStarsile nime, aadressi ja isiklike andmete kinnituseks sobivaid dokumente, diskvalifitseeritakse/arvatakse sind Kampaaniast välja. 

2.3 PokerStarsi töötajatel, sugulastel ning teistel PokerStarsiga seotud isikutel pole Kampaanias osalemine lubatud. Termin 'sugulane' võib tähendada abikaasat, partnerit, vanemat, last või sugulast ja 'seotud isik' viitab (kuid mitte ainult) töötaja majakaaslas(t)ele.

2.4 Kampaania on avatud vaid nendele PokerStars.ee mängijatele, kes on saanud PokerStarsilt erilise kutse. Ameerika Ühendriikides elavatele mängijatele kutset ei saadeta ning neil pole võimalik kampaanias osaleda.

3. Osalejate käitumine

3.1 PokerStarsis tohib sul olla üks Mängijakonto ning seda Mängijakontot pead sa ka Kampaanias osalemiseks kasutama. Lisaks sellele ei tohi sa lubada ühelgi teisel isikul sinu Mängijakonto alt Kampaanias osaleda. 

3.2 Kui PokerStars saab teada, et sinu osalusega Kampaanias on kaasnenud kelmus, pettus, ebasobiv või ebaaus käitumine või sarnane tegevus või kui sa oled käesolevaid Reegleid, EULA-t või Turniirireegleid rikkunud, on PokerStarsil täielik õigus sind automaatselt Kampaaniast diskvalifitseerida või võtta kasutusele sobivad meetmed. Kui pettus, vale, ebaaus, valelik või muu sarnane käitumine avastatakse pärast auhinna jagamist, pead sa selle pärast PokerStarsilt saadud vastavasisuslist teadet PokerStarsile tagastama (või kompenseerima).

3.3 Terve Kestvuse ajal kehtivad kõikidele Osalejatele karmid reeglid ning need on kehtestatud PokerStarsi ja/või tema poolt määratud isik/osapoole poolt. PokerStarsil on õigus võtta Kampaania Reegleid või Kasutustingimusi rikkunud või ebaausalt/petturlikult käituvate Osalejate suhtes kasutusele vajalikud meetmeid. Nende meetmete hulka kuulub näiteks (kuid mitte ainult) Kampaaniast ja/või Kliendist  välja arvamine, õiguste peatamine, diskvalifikatsioon, auhinna või eelnevalt Osalejale antud preemia konfiskeerimine. Otsus, milline tegevus või käitumine käib käesoleva Kampaania Reeglite rikkumise alla või milline Osaleja Kampaanias käitumine käib petturliku või ebaausa käitumise alla, on ainuisikuliselt PokerStarsi teha.

4. Auhinnad

4.1 Iga Osaleja saab kindlasti Auhinna, mille väärtus jääb vahemikku 10 ja 110 dollarit.

4.2 Kingitused jagatakse Osalejatele juhuslikult ning igale Osalejale on garanteeritud üks Kingitus. Kingitused jagatakse mängijatele vastavalt Auhindade plaanile:

Auhind

Auhinna väärtus

Võiduvõimalus

10 $ kohene rahaline krediit

10 $

25%

20 $ kohene rahaline krediit

20 $

20%

50 $ kohene rahaline krediit

50 $

4%

100 $ kohene rahaline krediit

100 $

1%

11 $ turniiripilet

11 $

25%

Kaks 11 $ turniiripiletit

22 $

20%

Viis 11 $ turniiripiletit

55

4%

Kümme 11 $ turniiripiletit

110 $

1%

Üldine võiduvõimalus

1 - 1 (100%)

4.3 Kõhkluste korral kinnitame, et Auhinda pole võimalik edasi anda  ning seda ei tohi anda, määrata ega müüa teis(t)ele isiku(te)e.

4.4 Kõhkluste korral kinnitame, et Peaauhindu ja/või muid Kampaania raames antavaid tooteid pole võimalik edasi anda, ümber vahetada, müüa ega teis(t)e isiku(te)ga vahetada. Kui sul ei õnnestu Peaauhinda ja/või Auhindu kasutada, võime selle kolmandale osapoolele edasi anda.

4.5 Kõhkluste korral kinnitame, et Osaleja ei pea käesoleva kampaania raames tehtud deposiiti kasutama.  Osaleja võib deposiidisumma täies ulatuses välja võtta ning see ei mõjuta Osaleja osalust Kampaanias.

4.6       Kolmas osapool võib seoses Peauhinnaga kehtestada lisareeglid- ja tingimused ning sa pead Peaauhinda/Auhinda kasutades nendega nõustuma. PokerStars ei vastuta selle eest, kui sul ei õnnestu käituda vastavalt Kolmanda Osapoole Reeglitele. Lisaks võib juhtuda, et pead sõlmima PokerStarsiga eraldi siduva lepingu, kus on kirjas Peaauhinna/Auhindade tingimused. Nende tingimuste rikkumine võib viia Auhinna/Kingituse tühistamiseni. 

4.7 Ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta pole võitjatel õigust siduda PokerStarsi lepinguga või tekkinud kuludega.

4.8 Auhinda või Kingitust ei anta Osalejale, kellel mingil põhjusel ei ole seadusega lubatud Auhinda/Kingitust kasutada või kui antud mängijale Auhinna/Kingituse andmine oleks seadusevastane.

4.9 Iga Osaleja, kes saab selle Kampaania raames Auhinna/Kingituse, on ainuisikuliselt vastutav kõikide kohustuste, maksude või lisatasude eest, mis võivad lisanduda vastavalt Osaleja asukohariigi seadusandlusele. 

4.10 Kui sulle antakse Kampaania raames Peaauhind/Auhind, anname sulle sellest viivitamata teada ning igal juhul jõuab Peaauhind/Auhind sinuni mitte hiljem kui 30 (kolmkümmend) päeva pärast Kampaania lõppu.  Pane tähele, et kui auhinna mingi osa viitab üritusele, mis toimub kuupäeval, mis on veel ees, pole sul seetõttu võimalik Peaauhinda/Auhinda enne seda kuupäeva kasutada. 

4.11 Igal Osalejal on igal hetkel lubatud küsida (ning see talle ka saadetakse) PokerStarsi Kasutajanimede ja Kestvuse vältel saadud Auhindade nimekirja. Lisaks nõustuvad kõik Osalejad sellega, et nende PokerStarsi Kasutajatunnus ja auhind antakse kõigile küsijatele.

5. Tervis ja turvalisus

5.1 Pead oma tegevuses lähtuma kõikidest PokerStarsi poolt antud tervise ja ohutuse juhtnööridest ja/või korraldustest. Sinna alla käivad ka juhtnöörid, mis puudutavad sinu Kampaanias osalemist ning kõik juriidilised ja regulatiivsed nõuded. Juhistest mitte lähtumise korral võidakse sind Kampaaniast diskvalifikatseerida.

5.2 Kampaanias osaledes või Auhinda kasutades pead sa tagama enda turvalisuse. Käitumine või teguviis, millega PokerStarsi arvates kaasneb tervise või turvalisuse risk (muuhulgas ilma piiranguteta teotav käitumine, füüsiline või psühholoogiline), viib kohese diskvalifitseerimiseni.

5.3 Iga Osaleja on kohustatud tegema mõistlikuse piires ettevalmistusi, et tagada Kampaanias osalemisel turvalisus. Osaleja mõistab ja nõustub, et Kampaanias osalemine toimub tema enda vastutusel.

5.4 Pead PokerStarsi informeerima tervislikest või teisest probleemidest, mis takistavad sul Kampaanias osalemist ning seda niipea, kui sa nendest teada saad. PokerStarsil on õigus tühistada Sinu koht Kampaanias või Auhind ilma vastutust võtmata ja kompensatsioonita, kui ta arvab ainuisikuliselt, et, oled pannud end või teisi olukorda, mis võib tekitada haigusi, vigastusi või Kampaania tühistamist, segamist või ajutist peatamist.

6. Kohustuste piirangud

6.1       Kampaanias osaledes nõustud sa, et  PokerStars, tema seaduslikud esindajad, tütarettevõtted, allüksused, agentuurid, ametnikud, direktorid, töötajad ja agendid ei ole vastutavad mistahes  kulude, kahjude kulude, kaotuste, tegude eest, mis on põhjustatud sinu (või sinu sinu nimel tegutsenud kolmanda osapoole) ("Nõuded") osalusest Kampaanias ja/või selle tulemusel sulle antud Auhinnast. PokerStars välistab täielikult igasugu vastutuse taoliste "Nõuete" eest (välja arvatud maksed või kulud, mis on konkreetselt seotud antud Kampaania Auhinnaga (kui üldse)). See erand ei hõlma kohustusi järgnevate olukordade ees: (i) hooletus; (ii) surm või vigastus, mis tekkis PokerStarsi hooletuse või töötajate hooletuse  tõttu; (iii) pettus või petturlik vääriti esitlus; (iv) kohustus, mida ei saa seadusandluse tõttu välja jätta ega piirata.

6.2 Nagu lubatud ülaltoodud punktis 7.1, kinnitad ja nõustud sa täielikult vastavalt kehtivale seadusandlusele, olenemata tegevusvormist, nii lepinguliselt, kahju tekitades või muul viisil, et ei PokerStars ega tema partnerid, muuhulgas (kuid mitte ainult) nende direktorid, töötajad, pärijad ega määratud isikud pole vastutavad sinu ega ühegi osapoole: (i) kaudse, erilise, hoiatava, karistava, juhusliku, tegevusest tuleneva (muuhulgas, kuid mitte ainult äritegevuse segamisest tulenev kahju, ärilise või muu kasumini kaotus, programmide kaotus, varustuse asendamisega seotud kulud või tarkvara või salvestise, informatsiooni või andmete kaotus) või muude kahjustuste eest, mis on tekkinud sinu selles kampaanias osalemisega (või kui sul pole õnnestunud seda teha) ning isegi PokerStarsi on informeeritud taoliste kahjude võimalikusest ; või (ii) nõudega, mis on seotud vigade, tegevusetuseta või teise kampaania ebatäpsustega.

6.3 PokerStars pole kohustatud täitma Kampaania või selle Auhinna/Kingitusefa seotud kohustusi, kui see pole võimalik väljaspool PokerStarsi kontrolli olevate põhjuste tõttu. Kuigi PokerStars võib pakkuda alternatiivset ahinda, ei ole ta kohustatud Võitjale taolist olukorda kompenseerima.

6.4 Siinkohal nõustud sa hüvitama PokerStarsile, tema juriidilistele esindajatele, partneritele, tütarfirmadele, agentuuridele, direktoritele ja töötajatele kõik kulud, kaotused, kahjud, kulud ja kohustused (muuhulgas maine kahjustamisega, hea tahte ja professionaalsete nõustajatega seotud kulud), mis on põhjustatud sinu käesolevate Reeglite, Kasutustingimuste rikkumisest või ei ole sa lähtunud PokerStarsi poolt Kampaanias osalemiseks antud juhistest.

7. Muud tingimused

7.1 Kui Kampaania raames tekib vaidlusi, mis on seotud muuhulgas (kuid mitte ainult) Auhindade väljaandmise, käesolevate Reeglite ja Kasutustingimuste täitmisega, on määrav otsus PokerStarsi teha. PokerStarsi poolt tehtud otsus on lõplik ja siduv ning see ei kuulu edasikaebamisele ei sinu ega kolmanda osapoole poolt.

7.2 Kui käesolevad Reeglid kinnitavad, et võitja väljaselgitamiseks subjektiivse analüüsi või tõlgendamise teel on vajalik žürii, lisame žüriisse ühe iseseisva individuaali.

7.3 Kampaanias osaledes annad sa PokerStarsile õiguse kasutada sinu Saadetist, sinu nime, sarnasust, häält ja pilti turunduskampaaniates ükskõik millises meedias ning seda ilma kompensatsioonita ja sa loobud igasugustest õigustest keelata või võtta kasutusele meetmed keelamaks PokerStarsil seda teha.

7.4 Need Reeglid ja Kasutustingimused esindavad antud Kampaanias raames sinu ja PokerStarsi vahelist kokkulepet ning see on ülim kõikidest eelnevalt tehtud kokkulepetest, esindustest ja mõistmistest (nii suulised kui kirjalikud). Välja arvatud siin spetsiaalselt välja toodud juhud, on seadusega ette nähtud tingimused, garantiid ja esindused  välja arvatud. Kui antud Reeglid või teatud osa nendest on ettenägematul põhjustel valed, ei mõjuta see ülejäänud Reeglite kehtivust.

7.5 PokerStarsil on ainuisikuline õigus käesolevaid Reegleid, Teenusetingimusi ja/või Turniiride reegleid muuta. Muuhulgas on tal õigus Kampaania tühistada, seda muuta või see lõpetada ning seda juhul, kui PokerStars usub, et Kampaaniat pole võimalik vastavalt eelnevalt määratud tingimustele läbi viia. Kõik Kampaanias tehtud muutused tehakse ka Saidil ning sinu jätkuv osalemine Kampaanias annab märku muudatustega, täienduste ja ümbertegemistega nõustumisest.

7.6 Käesolevad reeglid ja tingimused ning nendega seotud juhised on vastavuses Mani saare seadusandlusega ning alluvad vaid Mani saare kohtusüsteemile.  Sa annad tagasivõtmatu nõusoleku, arvestades allpool sätestatut, et Mani saare kohtutel on erandlik kohtualluvus Lepinguga seotud ja sellest tulenevate mis tahes nõuete, vaidluste või lahkarvamuste lahendamiseks ning loobud tagasivõtmatult igasugustest õigustest vaidlustada Mani saare kohtute poole pöördumine ning väitest, et menetluse toimumise koht on ebasobiv või et neil kohtutel puudub pädevus antud asjas. Mitte miski käesolevas sättes ei piira PokerStarsi õigust alustada sinu vastu menetlust mõnes teises pädevas kohtus, samuti ei välista menetluse alustamine ühes või teises pädevas kohtus menetluse alustamist mõnes teises pädevas kohtus, hoolimata sellest, kas need menetlused toimuvad üheaegselt või mitte, kui vastavas jurisdiktsioonis kehtiv seadus seda lubab.

Tagasi pealehele.

Kui sul on kampaania kohta küsimusi, kirjuta aadressil support@pokerstars.ee.

Veebikassa

Chip Stack

Tee PokerStarsi kontole deposiit otse Android või iOS seadmetele mõeldud mobiilsest kassast. Pokkerimäng nutitelefonist on nüüd veelgi lihtsam!

Esimese deposiidi boonus

First Deposit Bonus

Kõik esimese deposiidi teinud mängijad saavad kuni 600 dollari väärtuses 100% boonust.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million on suurim iganädalane online pokkeriturniir, mille auhinnafondis on garanteeritud miljon dollarit!