Meie pokkeritarkvara andmekaitse

Meie tarkvara andmekaitse

Kogu suhtlus, mis toimub meie klientide arvutites jooksva kliendi tarkvara ja meie serverite vahel, on krüptitud. On oluline märkida, et tegelikkuses ei taga krüptimine ise veel privaatsust. Näiteks sait, kus kõigi mängijate taskukaardid edastatakse teistele mängijatele, on ebaturvaline sõltumata sellest, kas ta on krüptitud või mitte. Seepärast oleme andnud endast turvasüsteemide ja poliitika väljatöötamisel parima.

TURVALISUSE MÄRKSÕNAD

Tarkvara allalaadimine:

Kõige esimesena mängib turvalisus olulist rolli PokerStarsi mängukliendi allalaadimisel. Peame kindlustama selle, et kliendi tarkvara laetakse alla muutmata kujul. Selle nõude täitmiseks oleme allalaadimise protsessi sisse ehitanud järgmised funktsioonid:

 • Installeri täitimisfail on allkirjastatud an RSA 2048 bit koodi sertifikaadiga, mis väljastati Rational Services Ltd’le ja seda saab kinnitada VeriSign abil. Tegemist on avaliku sertifikaadi asutusega, mida on võimalik valideerida läbi sinu veebilehitseja.
 • See kindlustab, et kliendi installer tuli tarkvara avaldajalt, PokerStarsilt.
 • See kaitseb kliendi installerit muutuste eest, mis võivad tekkida faili avaldamise ja sinu masinasse installeerimise vahel.

Turvalisus mängimise ajal:

Meil on mitmeid sisseehitatud funktsioone, mis tagavad mänguprotsessi turvalisuse.

 • Meie kliendi tarkvara kasutab serverite autentimiseks meie enda sertifikaatide institutsiooni (CA) poolt välja antud sertifikaate
 • Meie kliendi tarkvara kasutab turustandarditele vastavat TLS protokolli. Hetkel kasutame 2048-bit RSA võtit, mis on vastavalt RSA’le kehtiv aastani 2030. Privaatse serveri võtmed vaatame üle ja uuendame iga kolme kuu möödudes ja seepärast, oleme selle turvalisuses kindlad. Toetame järgnevaid šiffreid: AES128-SHA (128 bit) ja DES-CBC3-SHA (168 bit).
 • Privaatseid andmeid, nagu infot taskukaartide kohta, ei jagata kunagi teiste mängijatega (erandiks on mängureeglid)
 • Kõik kliendist sisestatu on serveri poolt valideeritud.

KOKKUMÄNG

Kokkumäng on petturluse liik, mille korral kaks või enam mängijat annavad üksteisele mängu ajal signaale oma kaartide kohta või rakendavad teistsugusel moel petturlikku koostööd, mis illegaalsel viisil kahjustab samas lauas olevate mängijate huve.

Internetis on mängijate vaheline infovahetus märksa lihtsam kui live mängutubades. Samas on ka hoopis raskem vältida sellega kaasnevat vahelejäämist, kuna kõigi mängijate kaarte on pärast mängu võimalik analüüsida.

Kokkumängu viimistletus ei oma tähtsust, see sisaldab alati mänguviisi, mida ei rakendataks puhta mängu korral. Meie avastamise meetodid on suunatud ebatavaliste mängumustrite avastamisele.Seejärel teavitame turvameeskonda, kes teostab põhjaliku uurimise. Samuti uurime me kõigi mängijate raporteid kahtlustatava kokkumängu kohta.

Kui mängija avastatakse osalejana ükskõik mis liiki kokkumängult, siis võidakse tema konto jäädavalt sulgeda.

KAARTIDE SEGAMINE

"Igaüks, kes usub juhuslike numbrite loomise artitmeetilisi meetodeid, on segaduses." - John von Neumann, 1951

Me mõistame, et aus ja prognoosimatu kaartide segamise algoritm on meie tarkvarale ülimalt oluline. Et seda kindlustada ja vältida suuri probleeme, mis on kirjeldatud [1], kasutame me kahte sõltumatut täiesti juhuslike andmete allikat:

 • kasutaja sisend, mis hõlmab muuhulgas hiire liikumiste kokkuvõtet ja sündmuste ajastust, mida kogutakse kliendi tarkvarast
 • autentne riistvara numbrigeneraator, mis on arendatud Inteli [2] poolt ja mis kasutab entroopia allikana soojusmüra

Kõik need allikad eraldivõetult tekitavad piisavalt entroopiat, kindlustamaks ausa ja ettearvamatu kaartide segamise.

Kaartide segamise alused:

 • Kaardipakki 52 kaardiga saab segada 52! moel. 52! On umbes 2^225 (täpselt väljendades 80 658 175 170 943 878 571 660 636 856 404 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 viisil). Me kasutame 249 juhuslikku bitti mõlemast entroopia allikast (kasutaja sisend ja soojusmüra), et saavutada ühtlane ja prognoosimatu statistiline jaotus.
 • Me rakendame konservatiivseid reegleid, et kindlustada nõutav juhuslikkuse aste. Näiteks, kui kasutaja sisend ei loo piisavas koguses entroopiat, siis ei alusta me järgmist kätt enne, kui me oleme saanud nõutud koguses entroopiat Intel RNG-lt.
 • Me kasutame SHA-1 krüptograafilist hakitud algoritmi, et lisaturvalisuse tagamiseks segada mõlemast allikast kogutud entroopia
 • Kasutame ka SHA-1 baasil pseudo-juhuslikku generaatorit, et anda veelgi rohkem kaitset ja turvalisust kasutaja andmete vastaste rünnakute vastu
 • Et muuta juhuslik biti vool juhuslikeks numbriteks ilma kõrvalekaldeta nõutud vahemikus, kasutame me lihtsat ja usaldusväärset algoritmi. Näiteks, kui me vajame juhuslikku numbrit vahemikus 0-25:
  • me võtame 5 juhuslikku bitti ja muudame need juhuslikuks numbriks 0-31
  • kui see number on suurem kui 25, siis me lihtsalt heidame kõik 5 bitti kõrvale ja kordame protseduuri
 • See meetod ei ole mõjutatav kõrvalekallete poolt, mis on seotud mooduli operatsioonidega juhuslike numbrite genereerimiseks, millised ei ole 2n, n = 1,2,..
 • Et teostada tegelikku kaartide segamist, kasutame me teist lihtsat ja usaldusväärset algoritmi:
  • esmalt me tõmbame juhusliku kaardi algsest kaardipakist (1 kaart 52-st) ning asetame selle uude kaardipakki – algne kaardipakk sisaldab nüüd 51 kaarti ning uus kaardipakk sisaldab ühte kaarti
  • seejärel tõmbame me järgmise jushusliku kaardi algsest kaardipakist (1 kaart 51-st) ning asetame selle uue kaardipaki peale – nüüd on algses kaardipakis 50 kaarti ning uues kaardipakis 2 kaarti
  • me kordame seda protseduuri kuni kõik kaardid on algsest kaardipakist uude üleviidud
 • Seda algoritmi ei mõjuta "Halb segamiste jagunemine", mis on kirjeldatud [1]

PokerStarsi kaartide segamine

PokerStars saatis ulatusliku informatsiooni PokerStarsi juhuslike numbrite generaatori (RNG) kohta iseseisvale organisatsioonile. Me palusime sellel usaldusväärsel allikal teostada süvaanalüüs RNG väljundi juhuslikkuse kohta ning selle rakendamise kohta kaartide segamisel PokerStarsis.

Mõlemale iseseisvale kompaniile anti täielik ligipääs algkoodile ning kinnitati meie kaartide segamise juhuslikkust ja turvalisust. Külasta Interneti juhuslike numbrite generaatori lehte (inglise keeles), et saada rohkem informatsiooni.

[1] "How We Learned to Cheat at Online Poker: A Study in Software Security" -
http://www.cigital.com/papers/download/developer_gambling.php
[2] "The Intel Random Number Generator" -
http://www.cryptography.com/resources/whitepapers/IntelRNG.pdf

Vastutustundlik mängimine

Responsible Gaming

Vastutustundlik mängimine on meile südameasjaks ning anname endast alati parima, et tagada positiivne ja meeldiv mängukogemus.

Eripakkumised

Special Offers

PokerStarsist leiad põnevaid pakkumisi aastaringselt. Ootamas on nii rahalised auhinnad, pääsmed parimatele live üritustele kui palju muud põnevat.

Kuidas mängida pokkerit?

How to Play Poker

Tutvu pokkerireeglitega ja vaata, millist nõu anname uutele mängijatele. PokerStarsi 'Kuidas mängida' lehelt leiad ka põhjaliku ülevaate põhistrateegiatest.

Pärisraha mängud

Chip Stack

Tee esimene deposiit ja liitu PokerStarsi pokkerilaudadega. Deposiidi tegemine käib kiirelt ja turvaliselt.