Eetiline vastutus

Oleme suurim online pokkerituba ning anname endast parima, et hoida kõrget taset kõiges, millega tegeleme. Seepärast tagame ka selle, et meie bränditooted oleksid toodetud vastutustundlikult ning kõrgetele eetikastandarditele vastavalt. Anname endast parima, et kõik kolmandad osapooled, kes meie bränditooteid valmistavad, oleksid sama pühendunud ja lähtuksid oma tegevuses täpselt samadest eetilistest standarditest kui meie.

Kolmanda osapoole allhangetele kehtivad rahvusvaheliselt tunnustatud eetilised standardid (“ESU”). ESU tegeleb mitmete eetilise toodete hankega seotud probleemidega ning tänu sellele võime olla kindlad, et meie bränditooteid valmistavaid isikuid koheldakse õiglaselt, austusega ning nad saavad palka vastavalt piirkonnas kehtivatele seaduslikele nõuetele. Nad saavad võimaluse töötada keskkonnas, mis hindab ja on võtnud omaks nende kultuurilised, etnilised ja filosoofilised erinevused. ESU üheks peamiseks nõudeks on, et töötajad vastaksid minimaalsele legaalsele vanusepiirangule ja oleme äärmiselt selgesõnaliselt ja rangelt alaealiste ja/või sundtööjõu kasutamise vastu, muuhulgas käib sinna alla vanglate tööjõud, sunnitöö, inimkaubandus ning vaba tööjõu piiramine. ESU nõuete alla käib ka töökoha ohatuse ja turvalisuse tagamine ning et kõik töötajad saaksid regulaarselt palka ja nad saaksid tasu ka ületundide eest. Samuti on väga oluline, et töötunnid oleksid piiratud ning töötajatele oleks tagatud vastuvõetavad töötingimused ja turvaline keskkond.

Viimaks on meil tänu ESU standarditele võimalik teostada tootjate tehastes perioodiliselt, etteteatamata kontrolle ning kontrollida ja dokumenteerida nende vastavust ESU nõuetele. Tagame ka selle, et meie kolmanda osapoole tootjad suudaksid kohe meie inspektsioonides välja toodud puudujäägid kõrvaldada.

Cashier

Cashier

Ready to play for real money? Fund your Stars Account quickly and easily with a choice of options, on both desktop or mobile devices.

Rewards Store

Rewards Store

Use your StarsCoin to purchase exclusive items in the Rewards Store.