Online-pokkeri privaatsuspoliitika

REEL Estonia Ltd tegutseb Eestis Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliameti poolt 18. augustil 2010 väljastatud hasartmängu korraldamise tegevusloa nr HKT000013 alusel ja 20. septembril 2010 väljastatud korraldusloa nr HKL000065 alusel. REEL Estonia Ltd pakub teenuseid koostöös äriühinguga Rational Entertainment Enterprises Limited (kui ei ole teisiti märgitud, nimetatakse mõlemat ühingut käesolevas tekstis „PokerStars“ või „meie“). Sinu privaatsus Internetis on PokerStarsile väga oluline. Me hoiame kogutud isikuandmed konfidentsiaalsena, et sina saaksid nautida online - pokkeri mängimist PokerStarsis. Konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendame parima id tarkvara - ja riistvaralahendusi, - tehnikaid, - meetodeid ning - protseduure.

Privaatsuspoliitika eesmärk on sulle selgitada, kuidas me kogume,säilitame, kasutame ja turvame sinuga seotud informatsiooni, ja anda ülevaade sinu asjakohastest õigustest .

1. Millist informatsiooni ja mis eesmärgil kogutakse

 1. PokerStarsi konto avamisel küsime sinult teatud isikuandmeid, sealhulgas nime. aadressi, e-posti aadressi, telefoni numbrit  ja parooli ning – riikides, kus minimaalne vanus PokerStarsi teenuste kasutamiseks on 21 aastat – kinnitust, et oled 21-aastane või vanem. PokerStars võib pettuste ennetamise eesmärgil koguda ja töödelda ka muid isikuandmeid, sealhulgas kontrollida sinu arvutis PokerStarsi tarkvaraga samaaegselt kasutatavaid tarkvaraprogramme. Me kasutame sinu isikuandmeid, et kinnitada erinevaid rahaülekandeid, aeg-ajalt saata sulle uudiseid ja informatsiooni turniiride kohta ning pakkuda sulle klienditoe teenuseid. Registreerumisel küsib PokerStars sinult luba sulle uudiskirjade ja turustusmaterjalide saatmiseks. Sul on igal ajal võimalik meie uudiskirjade ja turustusmaterjalide saamisest loobuda, järgides juhiseid, mis on lisatud igale uudiskirjale. Sa pead registreerima ennast oma nimega. Lisaks on väga oluline, et sa sisestaksid konto andmetesse kehtivad andmed, kuna neid kasutatakse rahaülekannete kinnitamiseks ja teistel eespool mainitud eesmärkidel.

  Mängijatel on võimalus muuta konto andmeid, valides allalaetud tarkvaras menüüst alajaotuse „Konto“.

  Kui sul ei õnnestu hüvitada tagasimakseid (chargeback), tagasi lükatud või tagasi võetud deposiite, anname sinu kontode detailid ja informatsiooni nende haldamise kohta inkasso firmale (Credit Reference Agencies - CRA). Nemad jäädvustavad võla. Seda informatsiooni võidakse jagada teiste organisatsioonidega ning neid andmeid hoitakse CRA poolt 6 aastat peale tagasimakse, tagasi lükatud või tagasi võetud deposiidi kuupäeva. Seda informatsiooni kasutatakse pettuste, rahapesu, kriminaalsete tegude ära hoidmiseks. Samuti kontrollimaks, et kas sina, sinu partner, teised leibkonna liikmed, sinu firma või sinust rahaliselt sõltuvad isikud on taodelnud teisi võimalusi. Lisaks vaadatakse selle informatsiooni abil üle Sinu valduses olevatel kontodel toimuv, tehakse otsuseid krediidi ja krediitidega seotud tehingute osas, vaadatakse järgi, kus sa asud, jäädvustatakse kõik võlad, tehakse statistilist analüüsi ja süsteemi testimisi.

2. Deposiidi ja väljavõtu töötlemine

 1. Pärisrahaga mängimiseks on mängijatel vaja teha deposiit. Deposiidi tegemise käigus tuleb mängijatel anda deposiidi meetodiga kaasnevat informatsiooni (näiteks: krediitkaardi number). Seda informatsiooni koos sinu teiste isikuandmete ga võidakse kasutada sinu ja PokerStarsi vaheliste rahaülekannete kliiringuks/tasaarvestamiseks.

3. Konfidentsiaalsus

 1. PokerStars on võtnud tarvitusele põhjalikud meetmed, et hoida konfidentsiaalsena mängijate käest kogutud isikuandmeid, isiklikke eelistusi ja muud informatsiooni. Me ei võimalda teadlikult kellelegi väljaspool PokerStarsi ligipääsu sellele informatsioonile. Ligipääs on ainult mängijal või käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud juhtudel. Kogutud isikuandmete kaitsmiseks on PokerStars teinud suuri investeeringuid oma serverisse, andmebaasi, varukoopiatesse, tulemüüri ja krüpteerimistehnoloogiatesse. Need tehnoloogiad on rakendatud kõrgetasemelises turvasüsteemis - vaata www.pokerstars.ee/poker/room/features/security/.

  Kõik PokerStarsi töötajad peavad täitma privaatsuspoliitika nõudeid. P rivaatsuspoliitika tagab, et töötajad on kohustatud mängijate isikuandmeid rangelt salajas hoidma. See kohustus on töötajatel ka pärast PokerStarsist lahkumist.

  Sina peaksid samuti osalema endaga seotud informatsiooni kaitsmises. Sinu PokerStarsi salasõna on konfidentsiaalne ja me soovitame, et sa seda kellelegi ei avaldaks ega võimaldaks teistel seda leida.

4. Konfidentsiaalsuse piirangud

 1. Seadusega nõutud avalikustamine: tulenevalt kehtivatest seadustest, regulatsioonidest ja turvalisusnõue est võidakse PokerStarsilt teatud asjaoludel nõuda isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni, mis puudutab meie mängijaid. PokerStars teeb mõistlikke jõupingutusi, et selline avalikustamine toimuks ainult järgmistel juhtudel: kui PokerStars leiab heas usus, et ta on kohustatud informatsiooni avaldama seoses kohtukutse, -orderi või muu kohtumenetlusega; või kui on mõistlikult vajalik tuvastada isikuid või üksuseid, nendega kontakteeruda või nende vastu kohtusse pöörduda , et kaitsta või pöörata täitmisele PokerStarsi õigusi. Lisaks on meil õigus ja sa annad käesolevaga meile loa avaldada sinu mängijaidentiteedi , nime, tänava , linna, maakonna, postiindeksi, riigi, telefoninumbri , e-post i aadressi ja tööandja nime PokerStarsi kolmandast isikust vahendajatele/teenusepakkujatele nii nagu me omal äranägemisel vajalikuks või õigeks peame seoses järgmiste juurdlustega: pettus, intellektuaalse omandi rikkumine, piraatlus või mõni muu seadusevastane tegevus või tegevus, mis võib meile kaasa tuua õigusliku vastutuse. Sinu sisselogimiseks kasutatavad andmed on konfidentsiaalsed ning sul on kohustus hoia neid saladuses ning konfidentsiaalsena kogu aeg ning anda endast parim, et tagada nende konfidentsiaalsus.

  Palun pane tähele, et kui kasutad Home Games teenust, on sinu mängijakonto kasutajatunnus ka sinu Klubi Juhi või Liikme tunnusena ning see on Home Games lobbys ja (kui Klubi Juht on liitunud nimistutega) nähtaval Klubi Juhile ja Klubi Liikmetele. Lisaks inimesed, kes teavad sind läbi Home Games lahenduse ja/või Klubi teavad ka sinuni PokerStarsi mängija kasutajatunnust. Kui sa sellega ei nõustu, ei tohi sa Home Games lahendust kasutada

5. Kes saab sinu informatsiooni?

 1. Lisaks seadusest tulenevale avalikustamisele, mida on selgitatud ülal, 4. osas, võime me avalikustada sinu isikuandmeid oma töötajatele, Rational Entertainment Enterprises Limited-iga seotud äriühingute töötajatele ja kolmandast isikust teenusepakkujatele, kes kasutavad sinu kui PokerStarsi mängija isikuandmeid meile teenuste osutamiseks. Kõik isikud, kes sinu isikuandmeid näevad, on kohustatud järgima kohalduvaid andmekaitset reguleerivaid seaduseid, et hoida sinu isikuandmeid konfidentsiaalsena vähemalt sellel tasemel, mida meie ise oleme kohustatud järgima.

6. Otsene turundus

 1. Võime kasutada sinu e-posti aadressi ja telefoninumbrit, et edastada sulle uudiseid, infot kampaaniate kohta ning teisi meie grupi pakkumisi. Võime ka jagada sinu e-posti aadressi ja telefoninumbrit meie marketingipartneritega ning selle eesmärgiks on pakkuda sulle turunduspakkumisi. Hindame sinu õigust privaatsusele ja seepärast võid sa turunduspakkumistest loobuda. Kui otsustad seda teha, ei helista meie partnerid sulle enam ega saada e-posti teel pakkumisi. Turundusteadete nimekirjast välja arvamiseks saada palun tühi sõnum märksõnaga „Remove“ aadressil events@pokerstars.ee. Seejärel eemaldame sinu andmed meie turundusnimekirjadest ning kõikidest turundusparteritele edastatavatest andmebaasidest. Võib juhtuda, et pead end eraldi välja arvama nende partnerite nimekirjadest, kes  said sinu kontaktandmed enne seda, kui otsustasid turundusteadetest loobuda.

7. Sinu õigused seoses sinu isikuandmetega

 1. Meie eesmärk on hoida sinu isikuandmeid võimalikult korrektsel kujul. Sa võid meile igal ajal kirjutada sooviga oma andmeid üle vaadata, muuta, nendest koopiat saada või lasta oma andmeid muuta või parandada vastavalt Mani saare 2002. aasta andmekaitse seadusele ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele, mis kohaldub Eesti Vabariigi hasartmänguseaduse § 22 lg 2 p 5 alusel. Kui soovid sellega seoses meiega ühendust võtta, saada meile e-kiri aadressil support@pokerstars.ee. Me võime teatud asjaoludel võtta väikest tasu sinu taotluste menetlemisega seotud halduskulude katmiseks.

8. Küpsised (cookies)

 1. Me võime saata sulle ajutise küpsise (cookie), kui sa külastad www.PokerStars.ee veebilehte või mõnda teist PokerStarsi veebilehte. Küpsis on tekstiriba, mille PokerStarsi server salvestab sinu arvutisse, et korduval PokerStarsi kodulehekülje külastamisel sinu sisestatud andmed meeles pidada. PokerStars võib küpsiste andmeid kasutada statistiliste andmete kogumiseks. Sul ei ole kohustust küpsiseid vastu võtta; saad neist loobuda enda veebilehitsejat vastavalt seadistades. Küpsiste panemise, kasutamise ja kustutamise kohta loe lisa www.cookiecentral.com/faq (inglise keeles).

9. Privaatsuspoliitikaga nõustumine

 1. PokerStarsis kontot avades nõustud sa käesoleva PRIVAATSUSPOLIITIKA tingimustega. PokerStars jätab endale õiguse oma privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Kui me oma privaatsuspoliitikat muudame, avaldame muudatused siin leheküljel ja ühtlasi teavitame sind privaatsuspoliitikas tehtud mis tahes muudatustest. Kui sa jätkad PokerStarsi kasutamist pärast seda, kui sind on muudatustest teavitatud, tähendab see, et oled privaatsuspoliitika ja selles tehtud muudatustega nõus. Kui meie privaatsuspoliitika ja kasutajatingimuste, mis asuvad aadressil www.pokerstars.ee/poker/room/tos, vahel peaks olema erinevusi, siis lähtutakse kasutajatingimustest.

10. Kes me oleme?

 1. Andmete vastutav töötleja on:
  REEL Estonia Ltd
  Douglas Bay Complex
  King Edward Road
  Onchan
  Mani saar, IM3 1DZ

  Sinu isikuandmeid töötlevad ka:
  Rational Entertainment Enterprises Limited
  Rational Services Ltd
  Douglas Bay Complex
  King Edward Road
  Onchan
  Mani saar, IM3 1DZ

  Privaatsuspoliitikat on viimati muudetud: veebruar, 2014

Palun pane tähele, et mõni link sellel lehel avaneb uues inglise keelse lehe aknas

Vastutustundlik mängimine

Responsible Gaming

Vastutustundlik mängimine on meile südameasjaks ning anname endast alati parima, et tagada positiivne ja meeldiv mängukogemus.

Klienditoe KKK

FAQ

Meie klienditoe meeskond on pannud kirja vastused kõige sagedamini esinevatele küsimustele.

Pokkerimängude KKK

faq games

Vastused PokerStarsi pokkerimängudes korduma kippuvatele küsimustele.

Eripakkumised

Special Offers

PokerStarsist leiad põnevaid pakkumisi aastaringselt. Ootamas on nii rahalised auhinnad, pääsmed parimatele live üritustele kui palju muud põnevat.

Kuidas mängida pokkerit?

How to Play Poker

Tutvu pokkerireeglitega ja vaata, millist nõu anname uutele mängijatele. PokerStarsi 'Kuidas mängida' lehelt leiad ka põhjaliku ülevaate põhistrateegiatest.

Pärisraha mängud

Chip Stack

Tee esimene deposiit ja liitu PokerStarsi pokkerilaudadega. Deposiidi tegemine käib kiirelt ja turvaliselt.