Pärisraha kontoseisu jälgimine (mängukliendi täisversioon)

Meie veebisaidil sisse logides kuvatakse sinu kontoseis Starsi ID all. Täpsemat teavet leiad valikute „Konto“ ja „Kassa“ alt.

Mängukliendi täisversiooni kasutamise ajal saad kontoseisu jälgida pealobbyst, sest see kuvatakse kassa nupu all ka kassat ennast külastamata.

Kui kasutad mitut valuutat, kuvatakse pärisraha kombineeritud koguseis sinu eelistatud valuutas ja ilma T-raha arvestamata. Kui klõpsad silmaikoonile, muutub see suletud silmaks ja kontoseis peidetakse. Samal ajal kuvatakse teade „Kontoseis peidetud“. Kui klõpsad silmaikoonil uuesti, muutub see avatud silmaks ja kogukontojääk on jälle näha.

Kõikide saadaval valuutade kontoseisude vaatamiseks (kui kasutad mitut valuutat), liiguta hiirekursor lihtsalt kontoseisu väljale ja avaneb vihje aken, milles on näha ka erinevate valuutade täpne seis. Üksikasjalikud andmed leiad alati ka kassa nupul klõpsates.

Sinu eelistatud valuuta kuvatakse alati vihje akna ülemises otsas. Ülejäänud valuutad kuvatakse kontoseisu summa laskuvas järjekorras. Seda ülevaadet värskendatakse alati, kui avad lobby või kontoseis muutub mängimise või kassa toimingute tõttu. Valuutakursi muutuste korral kuvatavat kontoseisu automaatselt ei värskendada.

Täiendavad valuutaseaded leiad kassa valiku „Mitmevaluuta valikud“ alt (veebikassas on samad võimalused lehel „Halda valuutasid“).

Tagasiside

Kas said siit oma küsimusele vastuse?

Seotud abimaterjalid