poker

Kuidas Texas Hold’emit mängida?

Kas soovid nautida Texas Hold’emi pokkerit? Siit leiad peamised üksikasjad Texas Hold’emi kohta, mis aitavad sul mängu tundma õppida, muu hulgas reeglid, käed, selle mängutüübi erinevad variandid ja palju muud.

Mis on Texas Hold’emi pokker?

Texas Hold’em on vaieldamatult kõige populaarsem pokkerimäng terves maailmas. See mäng on suhteliselt lihtne, kuid Texas Hold’emiga kaasneb ka näiliselt lugematu arv erinevaid strateegiaid ja taktikaid.

Texas Hold’emi reeglid

Texas Hold’emi mängude alustamiseks on oluline mõista põhireegleid:

 • Igale mängijale jagatakse kaks kaarti, mida näeb vaid tema (need on „taskukaardid“).
 • Diiler paneb lauale viis kaarti (need on „ühiskaardid“): esialgu korraga kolm, seejärel ühe ning viimaks veel ühe. Kõik mängijad kasutavad neid, et moodustada parim viiest kaardist koosnev kombinatsioon.
 • Enne ja pärast ühiskaartide avamist saavad mängijad teha panuseid. Selleks, et käes edasi osaleda ja näha järgmist kaarti, peavad kõik mängijad panema panka võrdse arvu mängumärke (kui mängija ei ole juba all-in).
 • Panga võidab parim viiest kaardist koosnev pokkerikäsi. Mängija võib viiekaardilise käe moodustamisel kasutada kõiki seitset kaarti. Taskukaartidest võib kasutada nii ühte kui ka mõlemat ning tegelikult võib piirduda ka ainult laual olevate kaartidega.

Pimepanused

Hold’emi laudades viitab button ehk diilerinupp mängijale, kes on hetkel diileri kohal. Enne mängu algust teeb buttoni vasakul käel istuv mängija esimese kohustusliku panuse, milleks on väike pimepanus. Tema kõrval vasakul käel istuv mängija paneb panka suure pimepanuse, mis on tavaliselt väikesest kaks korda suurem. Pimepanuste suurus sõltub mängu panustamise struktuurist.

Limiti mängudes on suur pimepanus sama, mis väikseim lubatud panus ning väike pimepanus tavaliselt pool suure pimepanuse väärtusest (sõltub panustest). Näiteks 2/4 dollari Limiti mängus on väike pimepanus üks ja suur kaks dollarit. 15/30 dollari Limiti mängus on väike pimepanus aga kümme ja suur 15 dollarit.

Pot Limiti ja No Limiti mängudes on lauad nimetatud nende pimepanuste järgi (näiteks 1/2 dollari Hold’emi mängus on väike pimepanus üks ja suur kaks dollarit).

Sõltuvalt mängustruktuurist võib juhtuda, et kõik mängijad peavad panka panema ka ante. Tegemist on kohustusliku panusega, mis on tavaliselt pimepanustest väiksem.

Nüüd jagatakse igale mängijale tema kaks taskukaarti. Panustamine toimub päripäeva ja esimesena otsustab pimepanuse vasakul käel istuv mängija (positsioon on tuntud ka kui „under the gun“).

Mängija panustamisvalikud

Nii Hold’emi kui ka teistes pokkerimängudes on mängijal valida järgnevate otsuste vahel: loobu, passi, panusta, maksa või tõsta. Saadaval käsklused sõltuvad enne sind tehtud otsustest. Kui keegi pole panka ühtegi panust lisanud, võib mängija kas passida (keelduda panustamisest, kuid hoida kaardid alles) või maksta. Kui mõni mängija on teinud panuse, on järgnevatel mängijatel võimalik kaartidest loobuda, maksta või tõsta. Maksmine tähendab, et mängija paneb panka panuse, mis on võrdne eelmise mängija panusega. Tõstmise korral tasub mängija eelneva mängija panuse ning paneb sellele omalt poolt juurde.

Mäng enne floppi

Pärast taskukaartide nägemist otsustavad mängijad, kas nad soovivad käes osaleda, tehes selleks makse või tõste. Alustab mängija, kes istub suure pimepanuse vasakul käel. Tema otsus on selle raundi live-panus. Mängijal on võimalik kas kaartidest loobuda, maksta või tõsta. Näiteks kui pimepanus oli kaks dollarit, peab mängija maksmise korral panka lisama samuti kaks dollarit. Kui soovitakse teha tõste, peab see olema vähemalt neli dollarit. Tegevus jätkub päripäeva.

Tähelepanu. Panuste struktuur sõltub mängu tüübist. Allpool on selgitatud panuste tegemist Limiti, No Limiti ja Pot Limiti laudades.

Panustamine jätkub, kuni kõik mängijad (välja arvatud need, kes kaartidest loobusid) on teinud panka võrdse panuse.

Flop

Nüüd jagatakse lauale pilt üleval pool kolm ühiskaarti. See on tuntud kui flop. Hold’emi laudades on need kolm kaarti mõeldud kõikidele mängijatele, kes käes osalevad. Esimese panuse teeb esimene diilerist vasakul istuv käes osalev mängija. Panustamisvõimalused on samad, mis enne floppi, kuid kui keegi pole varem panustanud, on mängijatel lubatud ka passida.

Turn

Kui flopil on panustamine lõppenud, jagatakse lauale avatud pildiga turn. See on Hold’emi mängudes neljas ühine kaart ning on tihti tuntud ka nime all neljas tänav ehk fourth street. Toimub järjekordne panustamisraund ning taas alustab esimene diilerist vasakul istuv mängija.

River

Kui turnil on panustamine lõppenud, jagatakse lauale järgmine avatud kaart ehk river (tuntud ka kui viies tänav ehk fifth street). River on Hold’emi viies ja viimane ühiskaart. Taas algab panustamine ning esimese otsuse teeb diilerist vasakul istuv mängija. Kehtivad samad panustamisreeglid kui flopil ja turnil.

Showdown

Kui pärast viimast panustamist osaleb käes veel vähemalt kaks mängijat, näitab esimesena kaarte viimasena panustanud või tõstnud isik. Erandiks on olukord, kui viimasel ringil panuseid ei tehtud. Sellisel juhul näitab kaarte esimesena diileri vasakul käel istuv mängija. Panga võidab mängija, kellel on kõige tugevam viiest kaardist koosnev kombinatsioon. Kui tekib viik ja mängijatel on samad kaardid, jagatakse pank nende vahel võrdselt. Hold’emi reeglite kohaselt on kõik mastid võrdsed.

Niipea, kui on selgunud võitja, algab uus Hold’emi käsi. Button ehk diilerinupp liigub nüüd päripäeva järgmisele mängijale, panka pannakse uued pimepanused ja anted ning mängijatele jagatakse uued taskukaardid.

Mitu käekombinatsiooni on Texas Hold’emis?

Texas Hold’emi pokkeris on avakäe jaoks 1326 võimalikku kombinatsiooni. Kuid kuna kaardimastid pole selles pokkeri variandis olulised, on paljudel neist kombinatsioonidest enne floppi sama väärtus. Kui jätame kõrvale identsed kombinatsioonid, on Texas Hold’emil 169 stardikätt.

Flopieelsed taskuässad on parim stardikäsi. Kui aga sinu käsi ei parane, on sul ainult paar. Mtme vastasega mängides (multi-way) ei pruugi see olla piisavalt tugev, et saaksid jätkata hilisemates panustamisvoorudes või võita käe, kui see jõuab showdownini.

Heads up mängudes (ainult ühe vastase vastu) pead tavaliselt mängima väga erinevaid stardikäsi, eriti kui oled diilerinupul.

Mitme vastasega pead aga olema stardikätega valivam, võttes arvesse positsiooni ja vastaste tegevust. Üldiselt tugeva mängitavusega käte hulka kuuluvad:

 • Tugevad paarid – AA ja KK on Texas Hold’emis parimad stardikäed. Neid saab enne floppi mängida äärmiselt enesekindlalt ja agressiivselt ning kui sul avaneb selleks võimalus, ei tohiks sa karta ka suuremaid panuseid. QQ ja JJ on järgmised parimad paarid, mida saab mängida ka positiivselt, kuigi pead olema ettevaatlik, kui vastane on enne floppi agressiivne või kui flopil jagatakse tugevamaid kaarte.
 • Väikesed paarid – väikesed kuni keskmised paarid nagu 44 või 66 on head hilises positsioonis mängimiseks, sest näed floppi suhteliselt odavalt, et proovida flopil paremat kombinatsiooni tabada. Sedasi on su käsi üsna hästi maskeeritud vastaste eest, kes mängivad suuremate paaridega või tugevate kaartidega. Loobumist soovitatakse akgtiivsete flopieelsete vastastega või kui jääd flopil paremate kaartideta ja vastane tõstab.
 • Samast mastist järjestikused kaardid – kaardid, millel on järjestikused numbrid ja sama mast (nt JH, 10H). Need on pärast floppi suurepäraselt mängitavad ja võivad anda võimaluse saada rida või mast. On soovitatav, et mängiksid palju neid käsi mitme vastasega ja/või kui sul on suur stäkk, kuna sul on potentsiaal võita suuri panku mängijate vastu, kellel on nõrgemad kaardid nagu kaks paari või kolmik.
 • Samast mastist ässad – käed nagu AH, 4H annavad sulle võimaluse saada rida või isegi kõige tugevam mast. Jällegi võib see olla äärmiselt kasulik mängijate vastu, kellel on nõrgemad kaardid – eriti mängijate vastu, kes võivad saada ka madalama väärtusega masti. Peale selle on samast mastist ässad suurepärased bluffimisel, näiteks kui vastane enne floppi tõstab. Äss tähendab, et blokeerid ässade kombinatsioonid, mida vastased võivad hoida. Ja kui sinu tõste makstakse, on sul pärast floppi ikka veel korralik mängitav käsi.

Kuidas on käed Texas Hold’emis järjestatud?

Käe paremusjärjestuse mõistmine on oluline, kui soovid luua oma parima võimaliku viie kaardiga käe seitsmest saadaval olevast kaardist.

Texas Hold’emi pokkeris kasutatakse traditsioonilist pokkerikäte tugevusjärjestust:

 • Kuninglik mastirida – samast mastist 10-A
 • Mastirida – viis samast mastist kaarti numbrilises järjekorras
 • Nelik – neli sama väärtusega kaarti ning üks lisakaart ehk kikker
 • Maja – kolm sama väärtusega kaarti ja erineva väärtusega paar
 • Mast – viis samast mastist kaarti
 • Rida – viis järjestikust kaarti
 • Kolmik – kolm sama väärtusega kaarti ning kaks, mis pole kombinatsiooniga seotud
 • Kaks paari – kaks sama väärtusega kaarti ning kaks teist, kuid samuti sama väärtusega kaarti ning üks lisakaart
 • Paar – kaks sama väärtusega kaarti ning kolm kombinatsiooniga sidumata lisakaarti
 • Kõrge kaart – puuduvad ühtivad kaardid ja muu käe tüüp

Lisateavet pokkerikäte kohta, muu hulgas näiteid käte tugevusest, leiad meie jaotisest „Kuidas mängida“.

Limit, No Limit, Pot Limit ja Mixed Texas Hold'em

Limiti, No Limiti ja Pot Limiti laudades kehtivad väikeste eranditega samad Hold’emi reeglid

 • Limit Texas Hold'em
  Panustamine Limit Hold’emi mängudes toimub ettemääratud kindlate summade kaupa. Enne floppi ja flopi ajal on kõik panused ning tõsted võrdsed suure pimepanusega. Turnil ja riveril on panused ning tõsted kahekordsed. Limit Holde’mi laudades on igal mängijal lubatud teha kuni neli panust: (1) panus, (2) tõste, (3) ületõste ja (4) viimane tõste.
 • No Limit Texas Hold'em:
  No Limit Hold'emi lauas on minimaalne panus alati sama suur kui suur pimepanus, kuid mängijad võivad alati panustada vastavalt nende mängumärkide arvule nii palju, kui soovivad.

  Minimaalne tõste: No Limit Hold'emi lauas on minimaalne tõste vähemalt sama suur, kui samal raundil varem tehtud panus või tõste. Näiteks kui esimene mängija otsustab panustada viis dollarit, peab teise mängija tõste olema vähemalt viis dollarit (kokku kümme dollarit).

  Maksimaalne tõste: suurim tõste sõltub sinu stäkist (laual olevad mängumärgid).

  No Limit Hold’emi lauades puudub lubatud tõstetel cap ehk piirang.
 • Pot Limit Texas Hold'em
  Minimaalne panus Pot Limit Hold'em laudades on sama, mis suur pimepanus, kuid mängijatel on alati lubatud tõsta pangas oleva summa võrra.

  Minimaalne tõste: peab olema alati vähemalt sama suur kui samal raundil tehtud eelmine panus või tõste. Näiteks kui esimene mängija otsustab panustada viis dollarit, peab teise mängija tõste olema vähemalt viis dollarit (kokku kümme dollarit).

  Maksimaalne tõste: on võrdne hetkel pangas oleva summaga. Sinna kuulub nii hetkel pangas olev kui ka kõik lauas tehtud panused ning summa, mille mängija peab enne tõstmist maksma.

  Näide: kui pangas on sada dollarit ja sellel panustamisraundil pole varem otsuseid tehtud, on mängijal lubatud panka panna kuni sada dollarit. Pärast seda panust liigub tegutsemiskord päripäeva järgmisele mängijale, kes võib kas kaartidest loobuda, maksta sada dollarit või panustada ehk tõsta vähemalt saja dollari võrra. Suurim lubatud panus on antud juhul 400 dollarit. Tõste teinud mängija peab esmalt maksma sada dollarit ning et pangas on nüüd 300 dollarit, on kogupanus 400 dollarit.

  Pot Limit Hold'emi laudades puudub lubatud tõstetel cap.
 • Mixed Texas Hold'em
  Mixed Hold'emi laudades vahetub mäng Limit Hold'emi ja No Limit Hold'emi vahel. Pimepanuseid tõstetakse tavaliselt siis, kui No Limiti reeglid vahetatakse Limiti vastu. Sellega tagatakse, et panga keskmine suurus oleks järjepidev. Panuste tegemisel kehtivad ülaltoodud reeglid.

PokerStarsi tarkvaras pole võimalik panustada lubatud limiitidest ei rohkem ega vähem. Panuse liuguri abil saad teha panuse vaid lubatud vahemikus.

Õpi, kuidas mängida Texas Hold’emit tasuta

Kui soovid õppida Hold’emit, laadi alla PokerStarsi tarkvara ja pane end proovile meie tasuta pokkerimängudes. Sinu vastasteks on teised mängijad. Erinevalt meie pärisraha pokkerimängudest ei ole sul midagi kaotada. Kasuta võimalust ja õpi selgeks Hold'emi reeglid ja põhitõed.

Peale Texas Hold’emi pakume ka paljusid teisi pokkeriformaate. Täpsemat teavet leiad meie pokkerimängude lehelt.

Lisateave

Texas Hold’emi mängu ajal üritavad mängijad võita panka ehk kõigi selles käes mängitud panuste summat. Mängija võidab, kui tal on showdownil parim viiest kaardist koosnev käsi.

Juhul, kui kõik peale ühe mängija on otsustanud loobuda, võidab viimane mängija panga ilma oma kätt näitamata.

Texas Hold’emi mängude edu sõltub sageli strateegiast. Järgmiste elementide arvessevõtmine võib olla hea viis optimaalse Texas Hold’emi strateegia väljatöötamiseks:

 • Vali mängimine taskukaartidega, mis tõenäoliselt teenivad sulle raha erinevates olukordades. Kas oled „diilerinupul“? Mõtle, mida teised on teinud, ja võta lauas tugevamast positsioonist maksimum.
 • Mõtle oma potentsiaalsetele kätele ja sellele, mida teised lauas tõenäoliselt panuste suuruse määramisel teevad. Jällegi võib positsioon otsustusprotsessis olulist rolli mängida.
 • Loobumine ja teadmine, millal sa kaotad, on oskus, mis aitab pikemas perspektiivis säilitada oma stäki/sisseostu ja hoida edu/kontoseisu. Teada, millal on kõige parem loobuda ja liikuda edasi järgmise käe juurde.

Praktika ja kogemused võivad olla eduka pokkeristrateegia väljatöötamisel võtmetähtsusega. PokerStars pakub tasuta mänge, kus mängijad saavad oma oskusi täiustada, samuti mitmesuguseid strateegiavihjeid ja nõuandeid.