Heliprobleemid (Windows või Mac)

Kui sul puudub heli, kontrolli kõigepealt, kas heli on sisse lülitatud. Ava tarkvara ja klõpsa menüüribal:

  1. „Seaded“,
  2. „Üldine“,
  3. „Heli“.

Veendu, et valik „Lülita heliefektid sisse“ on märgistatud.

Kui probleem püsib, soovitame sõltuvalt operatsioonisüsteemist proovida järgmist.

Windows

veendu, et Windowsi helimikser ei ole meie tarkvara puhul vaigistatud. Selleks toimi järgmiselt:

  1. ava meie tarkvaras mängulaud,
  2. tee paremklõps töölaua alumises paremas nurgas asuval helitugevuse ikoonil ja
  3. vali „Ava helitugevuse segaja“.

Seejärel peaksid leidma meie tarkvara helitugevuse reguleerimise võimaluse. Kui see on vaigistatud, suurenda helitugevust.

Mac

veendu, et Maci helitugevus ei ole vaigistatud. Kui sa menüüribalt helitugevuse reguleerimise võimalust ei leia, toimi järgmiselt:

  1. ava „System Preferences“ (süsteemi eelistused),
  2. vali „Sound“ (heli),
  3. veendu, et valik „Show volume in menu bar“ (näita helitugevust menüüribal) on aktiveeritud.

Tagasiside

Kas said siit oma küsimusele vastuse?

Seotud abimaterjalid