poker

Pärisrahaga tehtud tehingute töötlemine ja valuutavahetus

Kasutaja nõustub ja võtab teadmiseks, et:

1.1

Anname endast parima, et tagada kontole sissetulevate ja väljaminevate tehingute õigeaegne töötlemine. Me ei anna mingisugust garantiid selle kohta, kui kaua tehingu töötlemine võib aega võtta. Me ei võta vastutust viivituste eest pangandusvõrgustikes, vahendite töötlemisprotsessis esinevate kolmandate osapoolte tõrgete või tegevuste eest, mille tulemusel tekivad töötlemises viivitused, taastöötlused või tehingute tagasitäitmised või rahaliste vahendite arestimine või külmutamine.

1.2

Me ei võta vastutust mistahes otseste või kaudsete kahjude eest, mis tekivad hilinemise või kaotuse tõttu ja on põhjustatud valedest, mittetäielikest või eksklikest finants- või isiklikest andmetest, mis kasutaja on meile tehinguga esitanud.

1.3

Tulenevalt meie litsentsilepingust ja rahapesuvastasest seadusandlusest tuleb kasutajatel ülekande töötlemisel esitada isikut tõendavad dokumendid (näiteks isikut tõendav dokument, panga väljavõtted ja kommunaalarved), kui neid küsitakse. See aitab meil kaitsta oma kasutajaid ja ennetab seda, et meie platvormi kasutatakse rahapesuks või pettusteks.

1.4

Mistahes kontolt väljaläinud tehingud, mis tühistati või lükati tagasi, tagastatakse sinu kontole valuutas ja summas, mis võeti Starsi kontolt esialgse taotlusega ja enne kui toimus valuuta konverteerimine.

1.5

Mistahes tagastatud tehing debiteeritakse sinu kontolt selles valuutas ja summas, mis krediteeriti algselt sissemakse taotluse esitamisel sinu Starsi kontole pärast valuuta konverteerimist.

1.6

Me ei ole valuutavahetuspunkt. Me ei võta vastutust mis tahes kahju eest, mis on tekkinud seoses valuutakursside muutustega.

1.7

Meie vahetuskursse uuendatakse terve päeva jooksul ja mängija vastutab selle eest, et ta vaatab enne valuutavahetusega seotud tehingu kinnitamist kassast sellel hetkel kehtivat valuutakurssi. Enamikes valuutades tehtud deposiitide ja väljamaksete puhul lisame XE (Source XE) keskturu valuutakursile omalt poolt erimäära. XE kasutustingimused.

1.8

Kui tehinguks kasutatakse mittekohest meetodit, kehtivad ülaltoodud punktis seitse toodud tingimused ning seda siis, kui makse töötleja on saatnud meile kõnealuse tehingu kohta vastava kinnituse.