poker

Juhusliku numbri generaator (RNG)

Esitasime sõltumatule organisatsioonile täpse ülevaate meie juhusliku numbri generaatori (Random Number Generator ehk RNG) kohta. Palusime sellel usaldusväärsel kolmandal osapoolel viia läbi põhjalik analüüs RNG juhuslikkuse kohta. Lisaks vaatasid nad üle ka selle, kuidas seda meie laudades kaartide jagamiseks kasutatakse. Mängude aususe sertifikaadiga tutvumiseks klõpsa siin. Järgnevalt räägime analüüsi läbi viinud organisatsioonist lähemalt.

Täpsemat teavet selle kohta, kuidas on tagatud mängude ausus, leiad turvalisuse lehelt.

Gaming Laboratories Internationali akrediteering

Meie juhusliku numbri generaatorit (random number generator ehk RNG) Gaming Laboratories International (GLI) on edukalt testinud Gaming Laboratories International (GLI) ja nad kinnitavad, et see vastab tugevalt reguleeritud kohtualluvustes üldtunnustatud standarditele.

GLI pakub iseseisvat täielikult akredideeritud kolmanda osapoole testmist, auditeerimise ja sertifitseerimisega seotud teenuseid. GLI akrediteerimine põhineb mitmetel ISO standarditel [ISO/IEC 17025:2005; ISO/IEC 17020:2012; ISO/IEC 17065:2012] ja nende pakkujaks on sõltuvalt kohtualluvusest iseseisev kolmanda osapoole sertifitseerimisasutus.

GLI on üldtunnustatud iseseisev hasartmängude testmisega tegelev labor. CLI on sõlminud lepingu hasartmängu korraldajate ja tarkvara varustajatega ning töötab hasartmängu nõukogude huvides. GLI teeb kindlaks, et tehniline pool oleks vastavuses juriidiliste ja tehniliste mängustandarditega.

Kui soovid täpsemat teavet, külasta veebilehte www.gaminglabs.com või võta ühendust vastavate hasartmängu nõukogudega.

Mõisted

Random Number Generator (RNG): juhuslik numbri generaator on süsteem, vahend või moodul, mis tekitab mitteseotud numbrite jada.