Mängijate kohta tehtud märkmeid või silte ei salvestata korralikult

Veendu esmalt, et sulged sensi lõppedes meie tarkvara õigesti, sest märkmed/sildid (sildid ja märkmed on salvestatud ühte faili) salvestatakse kettale ainult tarkvara sulgemisel:

„Seaded“ → „Konto andmed“ → „Logi välja & lahku“.

  • Märkmed salvestatakse sinu arvutisse ja neid ei hoita meie serverites. Kui mängid erinevatest arvutitest, ei liigu märkmed sinuga kaasa.
  • Kui märkmeid ei salvestata korralikult ka pärast seda, kui oled tarkvara õigesti sulgenud, proovi muuta märkmete faili sihtkausta.

Võimalik, et märkmete faili sihtkaust on kirjutuskaitstud (sageli on näiteks kaust „Programmifailid“ kaitstud ja sinna ei saa salvestada). Probleemi lahendamiseks vali:

„Seaded“ → „Pokkerimäng“ → „Mängijate märkmed“.

Vali „Muuda kausta...“ ja määra uueks kaustaks „Minu dokumendid“ või muu kaust, mis ei asu kaustade „Programmifailid“ või „AppData“ all.

Märkmete fail kopeeritakse uude kausta ja edaspidi salvestatakse märkmed/sildid just sinna.

Tagasiside

Kas said siit oma küsimusele vastuse?

Seotud abimaterjalid