poker

Pokkeritoa reeglid

Need reeglid kehtivad kõikidele mängudele.

Mängijad on kohustatud mängima ausalt ja kehtestatud reeglite kohaselt. Järgnevalt toodud reegleid peab järgima kõikidel juhtudel.

Ebaaus mäng

 1. Kokkumäng, kus kaks või enam mängijat teevad mängudes koostööd või jagavad teiste suhtes ebaausa eelise nimel informatsiooni, on rangelt keelatud.
 2. Sul pole lubatud teisele mängijale mängumärkide ülekandmise eesmärgil meelega kätt kaotada (‘chip dumping’ ehk 'vabatahtlik mängumärkidest loobumine').
 3. Me anname endast parima, et tuvastada ja ennetada taolisi pettusi. Seepärast vaadatakse üle sinu konto, käejaotuste ajalugu ja programmid, mis töötavad meie tarkvaraga samal ajal.
 4. Keelatud nimekirjas olevaid programme ja teenuseid pole lubatud PokerStarsi mängukliendi või muu platvormiga samal ajal kasutada.
 5. Ebaausad võtted, nagu kokkumäng, mitme konto omamine ja keelatud programmide kasutamine võivad kaasa tuua karistuse, mille määravad meie üldised tingimused.
 6. Sa ei tohi mängida ebaausalt, mille hulka arvatakse muu hulgas ülaltoodud tegevused või mis tahes muud mänguga manipuleerimine.

^ Tagasi üles

Ajapank

Kui sinu tavapärane tegutsemisaeg on lõppemas, ilmub nupp „AEG“ ja sellel vajutades aktiveerub ajapank.

 1. Kui sul on raha mängus (kaasa arvatud anted ja pimepanused) ja sa ei tegutse tavapärase aja jooksul, käivitub ajapank automaatselt.
 2. Kui sul pole raha mängu pandud ja sa ei tegutse tavapärase aja jooksul, loobud sa automaatselt oma käest ja sind pannakse välja istuma.

Pea meeles, et ajapank annab ainult mõtlemiseks lisaaega, see ei kaitse ühenduse katkemise eest.

^ Tagasi üles

Live-vestlus

Meie eesmärk on pakkuda lõbusat mängukeskkonda, kus kõik saaksid end mugavalt tunda. Seetõttu on meie laudades keelatud igasugused vulgaarsused. Vestluses peavad kõik jääma viisakaks ja kaasmängijate osas lugupidavaks.

Kõik järgmine on meie vestluses keelatud ja selle eest võib saada hoiatuse või vestluse õigused kaotada.

 1. Roppused/solvangud: ropud, vulgaarsed, rassistlikud või solvavad sõnumid. Kaasmängijatele ei tasu kunagi tagasi teha, sest sedasi saavad karistuse mõlemad. Meie vestluses on kasutusel rakendus, mis asendab teatud roppused või muu keelatud sisu tärnidega. Filtrist möödahiilimine loetakse samuti vestluse reeglite rikkumiseks.
 2. Kerjamine/annetuste palumine: mängumärkide korduv küsimine (nii mängu- kui ka pärisraha puhul).
 3. Mänguraha müük: mänguraha müügiga seotud teemade arutamine ei ole lubatud.
 4. Floodimine (ehk arvukate sõnumite saatmine): vestluse aknas on keelatud saata mitmeid ja korduvaid sõnumeid, mille eesmärgiks on peita tegelik vestlus.
 5. Mitte-ingliskeelne vestlus (mõne erandiga): mõistame, et meie laudades võib kohata mängijaid tervest maailmast ja tihti pole inglise keel nende emakeeleks. Sellele vaatamata on enamikes laudades lubatud kasutada ainult inglise keelt. Teatud eriüritustel võime lubada vestlust inglise keeles ja veel ühes keeles (näiteks piirkondlikel turniiridel). Need lauad ja turniirid on selgelt märgistatud. Kui sa ei tunne end muukeelse vestlusega lauas mugavalt, ära palun nendega liitu. Reegel kehtib kõikides mänguraha laudades sõltumata litsentsist. Pärisraha mängudes on mõned erandid. .ES, .FR, .IT, või .PT litsentside puhul on lisaks inglise keelele lubatud vestelda ka vastava riigi ametlikus keeles.
 6. Reklaam: vestluse kasutamine mistahes ärilistel või kaubanduslikel eesmärkidel on rangelt keelatud. See tähendab ka seda, et sul pole lubatud reklaamida ühtegi kolmanda poole teenust ega toodet.
 7. Pahatahtlik käitumine: Pahatahtlik käitumine ja solvangud on rangelt keelatud, sinna hulka kuuluvad teiste seas, kuid mitte ainult, kokkumäng, pettus või rämpsposti edastamine. Samuti ei tohi kasutajad esitada meie saidi kohta väiteid, mis on valed või mida võib pidada halvustavaks või kriitiliseks. Kasutajad peavad olema kaasmängijate ja meie töötajate osas mõistvad ja käituma lugupidavalt.
 8. Jälitamine/ahistamine: teise mängija lauast lauda jälitamine eesmärgiga teda ahistada, kuritarvitada, hirmutada või mängimisel häirida, on keelatud. Kui meieni jõuab teade reeglite rikkumise kohta, vaatame tekkinud olukorra üle. Taolise teate edastamisel lisa kirjale kindlasti kõnealuse isiku Starsi ID, ligikaudsed kellaajad ning kuupäevad. Teemareale märgi aga „Chat Stalking Complaint - Attn: Stalking Team“ (Vestluses jälitamise kaebus jälitamise meeskonnale).

Pea vestluse rikkumistest teatades meeles, et

 1. sinu raporti vaatab üle meie vestluste meeskond ja seetõttu on oluline, et valid kontaktvormilt õige kategooria ja alamkategooria. Muude küsimuste korral vali erinev kategooria.
 2. Vestluslogide üle vaatamisel loeme läbi kõikide mängijate saadetud sõnumid ja teeme otsuse alles pärast seda. Privaatsusnõuete tõttu ei saa me tehtud otsust sinuga jagada.
 3. Home Gamesi laudades vestluse reeglid üldiselt ei kehti.

^ Tagasi üles

Muud tingimused

 1. Kõikides meie mängudes kasutatakse standardset 52 kaardist koosnevat pakki, mida segatakse enne iga kätt ja raundi.
  Kui draw mängudes ei piisa tavapärasest 52 kaardiga pakist, võetakse uue kaardipaki moodustamiseks alles jäänud kaardid ja segatakse mängijate poolt eelnevalt maha pandud kaartidega (muuhulgas need, mis pandi mängijate poolt maha sellel draw raundil).
  Kui kaardid on uuesti segatud, tagab server selle, et mängija ei saa tagasi eelnevalt maha pandud kaarte.
 2. No Limit ja Pot Limit mängudes on minimaalne panus võrdne suure pimepanusega. Kuid meie mängud arvestavad pimepanust kui väikese pimepanuse tõstet. See tähendab, et enne floppi on kõik tõsted veel avamata panka võrdsed või suuremad väikesest pimepanusest.
 3. Siin toodud pokkeritoa reeglid täiendavad üldiseid tingimusi, mitte ei asenda neid. Juhul kui pokkeritoa reeglite ja üldiste tingimuste vahel esineb vasturääkivusi, rakendatakse üldiste tingimuste sätteid.

^ Tagasi üles