poker

Kuidas mängida Razzi pokkerit

Tere tulemast Razzi maailma, kus võidab kõige madalam käsi. Siit leiad kõik, mida peaksid enne esimese Razzi mängu alustamist teadma. Muu hulgas leiad siit ka reeglid ja kätetugevused.

Mis on Razzi pokker?

Razz (ehk Seven Card Stud, mida mängitakse ainult madalas versioonis) on pokkerimäng, kus showdownil võidab panga madalaim ässast viieni pokkerikäsi. Razzi laudades jagatakse mängijatele kokku seitse kaarti, kuid võitja selgub madalaima viiest kaardist koosneva käe järgi. Erinevalt Seven Card Stud Hi/Lo või Omaha Hi/Lo mängudest puudub Razzi laudades panga võitmiseks „kaheksa või parem“ nõue.

Razzi pokkerikäte tugevused

Razzi laudades kasutatakse madalate käte määramisel ässast viieni ehk California süsteemi. Read ja mastid arvesse ei lähe ning ässad on alati madalad kaardid. Parimaks käeks on seetõttu wheel: 5, 4, 3, 2, A. Kätetugevuste paremaks mõistmiseks oleme järjestanud Razzi käed kõige nõrgemast (#1 võidab väga harva) kõige tugevamani (#12 parim ehk nuts):

 1. 3, 3, 3, 5, 5
 2. K, K, 4, 3, 2
 3. 2, 2, 7, 6, 5
 4. A, A, T, 9, 8
 5. K, Q, J, T, 9
 6. K, Q, J, T, 7
 7. 9, 8, 7, 6, 5
 8. 9, 7, 6, 5, 3
 9. 9, 7, 6, 5, A
 10. 6, 5, 4, 3, 2
 11. 6, 4, 3, 2, A
 12. 5, 4, 3, 2, A

Pea meeles, et paaritu madala käe väärtust arvestatakse alati kõrgema kaardi järgi. Näiteks käsi #10 on tuntud kui kuus-madal, sest selle kombinatsiooni kõrgeim kaart on kuus. Käsi #9 on üheksa-madal ja #5 kuningas-madal.  Pokkerislängis eristatakse sarnaseid madalaid käsi suuruselt teise kaardi järgi ehk käsi #11 oleks kuus-neli madal ning see on parem kombinatsioonist #10 ehk kuus-viis madal.

Millised on Razzi pokkeri reeglid?

Ante

Enne Razzi mängu algust panevad kõik mängijad panka kohustusliku algpanuse ehk ante (täpne summa sõltub lauast ning on alati kirjas mängu nimes). Tegemist on käes osalemise tasuga. Näiteks 1/2 dollari lauas on see 0.15 dollarit.

Third Street

Kõikidele jagatakse alguses kolm kaarti: kaks pilt all ning üks pilt üleval pool. Razzi laudades alustab mängija, kellel on kõrgeima väärtusega avatud kaart. Ta peab panka panema veel ühe kohustusliku panuse (bring-in), mille täpne suurus sõltub taas mängust. Soovi korral võib ta teha kohe ka täispanuse. Tegevus jätkub pokkerilauas kellaosuti liikumise suunas, kuni panustamisraund on lõppenud.

Fourth Street

Kõik mängijad näevad nüüd veel ühte oma kaartidest, mis kannab nime Fourth Street. Esimesena teeb otsuse mängija, kellel on tugevaim (madalaim) avatud kaart. Reeglina saab ta kas passida või panustada. Summaks on väike panus (1/2 dollari mängus 1 dollar). Toimub järgmine panustamisraund.

Fifth Street

Kõik mängijad näevad nüüd veel ühte oma kaartidest, mis kannab nime Fifth Street. Taas alustab mängija, kelle avatud kaardid on kõige madalamad. Kui teistel käes osalevatel mängijatel on seitsmepaar või emand-kõrge, tegutseb esimesena isik, kellel on näiteks kaheksa-kõrge. Mängija, kellel on kaheksa-kõrge, võib kas passida või teha kõrgema panuse.

Alates Fifth Streeti raundist toimub panustamine suure pimepanuse suuruste osakutena (1/2 dollari mängus on panuseks 2 dollarit).

Sixth Street

Kõik mängijad näevad nüüd veel ühte kaarti, milleks on Sixth Street. Taas alustab mängija, kelle avatud kaardid on kõige madalamad. Toimub järgmine panustamisraund.

Seventh Street (ehk River)

Igale mängijale jagatakse viimane ehk seitsmes kaart. Tegemist on kinnise kaardiga ning seda näeb ainult mängija ise. Sarnaselt teistele panustamisraundidele alustab taas mängija, kellel on kõige madalamad kaardid. Tehakse viimased panused ja kui alles on vähemalt kaks mängijat, algab showdown.

Showdown – selgub võitja

Kui pärast viimast panustamisraundi on alles vähemalt kaks mängijat, näitab kaarte esimesena mängija, kes tegi viimase panuse või tõste. Kui viimasel raundil panuseid ei tehtud, näitab kaarte esimesena kõige varasemal kohal istuv isik (1. istekoht, 2. istekoht jne). Edasi pööratakse kaardid ümber kellaosuti liikumise suunas.

Panga võidab mängija, kellel on parim viiest kaardist koosnev ässast viieni madal käsi. Pea meeles, et erinevalt Seven Card Stud Hi/Lo ja Omaha Hi/Lo mängudest kvalifitseeruv kaart puudub. Panga võidab parim madal käsi. Niipea, kui pank on parima madala käe omanikule üle antud, algab uus Razzi mäng.

Kui vähemalt kaks kätt on võrdse väärtusega, jagatakse pank nende vahel võrdselt. Kaartide mast panga jagamisel arvesse ei lähe.

Mängija panustamisvalikud

Sarnaselt teistele pokkerimängudele on ka Razzi lauas saadaval järgmised valikud: loobu, passi, panusta, maksa ja tõsta. Saadaval käsklused sõltuvad enne sind tehtud otsustest. Kui keegi pole panka ühtegi panust lisanud, võib mängija kas passida (keelduda panusest, kuid hoida kaardid alles) või maksta. Kui mõni mängija on teinud panuse, on järgnevatel mängijatel võimalik kaartidest loobuda, maksta või tõsta. Maksmine tähendab, et mängija paneb panka panuse, mis on võrdne eelmise mängija panusega. Tõstmise korral tasub mängija eelneva mängija panuse ning paneb sellele omalt poolt juurde. Panused ja tõsted käivad Limiti mängudes eelnevalt kokku lepitud osakute kaupa.

Razzi mängude lisareeglid ja situatsioonid

 • Kui Razzi avapanuse (bring-in) välja selgitamisel jäävad kaartide tugevused viiki, võetakse arvesse ka maste. Sellisel juhul on kõrgeim kaart poti, järgnevad ruutu, ärtu ja viimaks risti. Avapanuse teeb kõrgeim mast. Ehk kui laual on ärtu ja ruutu emand ning emand on laual kõrgeim kaart, teeb esimese panuse ärtu emand. Pea aga meeles, et seda reeglit ei kasutata Showdownil viiki jäänud käte lahendamisel.
 • Kui Third Streetil kõrgeimat kätt näitav mängija on läinud ante ajal all-in, pole tal võimalik teha avapanust (bring-in) ning olenemata kaartidest liigub tegevuskord kellaosuti liikumise suunas järgmisele mängijale.
 • Et pakis on vaid 52 kaarti, on võimalik, et kaheksa mängija puhul saavad kaardid otsa enne Seventh Streeti. Sellisel juhul jagatakse lauale pilt üleval pool üks ühine kaart, mida jagavad kõik alles jäänud mängijad.

Teised Studi mängud

PokerStarsis on avatud ka Seven Card Studi lauad, kus mängitakse vaid kõrge formaadi reeglite järgi.

PokerStars pakub ka Seven Card Stud Hi/Lo mänge. Selles Studi mängus jagatakse pank kõrge ning parima kvalifitseeruva „kaheksa või parem“ madala käe vahel.

Kuidas mängida Razzi tasuta

Kui oled tuttav Studi pokkeriga, õpid kiirelt selgeks ka Razzi põhimõtted. Kui sa pole aga varem Studi pokkerit mänginud, soovitame enne pärisraha mängudes osalemist kindlasti harjutada meie tasuta laudades. Oled alati oodatud meie tasuta pokkerilaudadesse. Harjuta ja lihvi oskuseid ning pane end seejärel proovile pärisrahaga.

Lisaks Razzile pakume ka mitmeid teisi pokkeriversioone. Täpsemat teavet leiad meie pokkerimängude veebilehelt.

Lisateave

Ässad on madalad ja read mängija vastu ei loe, seega Razzi parimaks käeks on vaieldamatult 5-4-3-2-A (tuntud ka kui „ratas“). Kuna ka mast ei loe teiste mängijate vastu, pole oluline, kas kaardid on samast mastist. Täpsemat teavet Razzis kasutusel olevate kätetugevuste kohta ning võrdluse teiste pokkerimängudega leiad meie kätetugevuste lehelt.

Razzi laudades kasutatakse madalate käte määramisel „ässast viieni“ ehk California süsteemi, seega on ässad alati madalad kaardid. See tähendab, et kõrgeim kaart on kuningas, seejärel emand jne. Võidab madalaim käsi, seega on ässa omamine tavaliselt hea.

Razzis lähevad paarid arvesse. Mängu eesmärgiks on saada võimalikult madal viiest kaardist koosnev käsi ja seega ei taha sa paari (või veel halvemat, kahte paari), sest sedasi on vähem tõenäoline, et su allesjäänud kaardid moodustavad hea madala käe. Stardikäsi, mis sisaldab paari, ei ole just parim alguskoht, kuid võitmiseks on veel võimalusi. Näiteks võid saada kuningate paari, kuid kui sinu ülejäänud viis kaarti on A, 2, 3, 4, 5 on sul endiselt parim võimalik käsi.