poker

Pokkeri reeglid ja -mõisted

Action

Võimalus tegutseda. Kui mängija ei märka, et on tema kord tegutseda, ütleb diiler "Your action, sir" ehk "Teie kord härra". (2) Panused ja tõstmised. "Kui lauale ilmub kolmas ärtu ning koheselt on märgata tihedat tegevust, võib eeldada, et keegi on saanud viis ühest mastist kaarti ehk masti (flush)."

All-In

Kui panust makstes või tõstes saavad otsa kõik mängumärgid. Mängu pannakse kogu stäkk. Panustega mängudes pole mängijal lubatud käe ajal lauda raha juurde võtta. Kui mängumärgid otsa lõppevad, luuakse kõrvalpank, milles ta osaleda ei saa. Kuid tal on veel võimalik võita pank, kuhu pani oma mängumärgid. Näide: "Vaene Mart. Ta sai neliku suure maja vastu, kuid oli teisel panusel all-in".

Ante

Väike panus, mille maksavad käe alguses panka kõik mängijad. Hold'em mängudes ante tavaliselt puudub, seal kasutatakse raha panka saamiseks pimepanuseid (blinds).

Backdoor

Tõmme, mille täitumiseks tulevad sobivad kaardid nii turnil kui riveril. Võtame näiteks, et sul on A-7. Flop on A-6 -4. Teed panuse ning sellele vastatakse. Turn on T ning kõik passivad. Seejärel tuleb riveril J . Oled saanud "backdoor" nut flushi. Vaata ka "runner."

Bad Beat

Kui näiliselt halb käsi (underdog) võidab tugevat kätt. Seda mõistet kasutatakse tavaliselt siis, kui panga võidab mängija, kes poleks üldiselt pidanud käes osalema ning kelle võit oli vaid õnnelik juhus, sest tal õnnestus tabada vaid üht kaarti. Näiteid me hetkel ei anna, sest oleme kindlad, et puutud nendega pokkerikarjääri jooksul kindlasti kokku.

Bet ehk panus

Igas voorus esimesena panka ehk potti pandud mängužetoonid. Enne floppi võib väikese pimepanuse lugeda esimeseks panuseks.

Big Blind (suur pimepanus)

Suurem pimepanus, mida kasutatakse üldiselt hold'em mängudes.  Suur pimepanus määratakse tavaliselt laua limiitidega. Vaata ka "blind" (pimepanus) ja "small blind" (väike pimepanus).

Blank

Laual olev kaart, mis ei mõjuta mängu kulgu ega mängijate kombinatsioone. Kui flop on A-J-T , siis turnilt tulevat 2 peetakse tühjaks kaardid. Teisalt, 2 seda pole.

Blind (pimepanus)

Kohustuslik panus (või osa panusest), mis pannakse panka enne kaartide jagamist. Tavaliselt maksavad pimepanuseid buttoni ehk diilerinupu vasakul käel istuvad mängijad. Vaata ka "live blind."

Board

Kõik hold'em mängu ühiskaardid ehk kõik lauale jagatud kaardid, mida näevad kõik mägnijad. Näide: "Laual polnud ühtegi ärtut."

Bottom Pair

Flopil madalamate kaartidega paar. Kui sul on A -6' ning flop tuleb K-T-6 , oled sa saanud flopil madala paari.

Burn

Kaardipaki kõige ülemise kaardi pilt all pool maha panemine ehk "kaartide põletamine". Seda tehakse igal panustamisringil enne järgmise ühise kaardi lauale panemist. Tegemist on turvalisuse meetmega juhuks, kui mõni mängija tunneb ära või näeb enne avalikustamist järgmist ühiskaarti.

Button

Väike valge ketas, mis näitab kes on lauas sümboolselt diileri kohal.  Kasutatakse ka viitamaks buttoni kohal istuvale mängijale. Näide: "Oi, button tõstis."

Buy

(1) Fraas "buy the button." Bluff, mille eesmärgiks on võita pank ilma, et teised mängijad panusele vastaksid ja maksaksid. (2) Fraas "buy the button." Kui mängija panustab või tõstab lootuses, et teised mängijad tema ja buttoni vahel loobuvad. See annab mängijale võimaluse olla järgnevatel panustamisraundidel viimane otsustaja.

Sõnastik on võetud Lee Jonesi raamatust "Winning Low Limit Hold'em".

Call (maksma)

Pannes panka varasema mängija poolt tehtud panusele või tõstele samaväärse summa. Tihti võid inglise keeles kohata ka kõnekeelsemat vastet "see" (näiteks "I'll see that bet").

Calling Station

Nõrgatasemeline passiivne mängija, kes maksab varasemate mängijate tehtud panuseid, kuid ei tõsta ega loobu kaartidest. Need mängijad on alati laudadesse oodatud.

Cap

Tehes panustamisraundil viimase lubatud tõste. See on tavaliselt kolmas või neljas tõste. California diilerid ütlevad selle kohta näiteks "Capitola" või "Cappuccino."

Case

Viimane pakis olev teatud tugevusega kaart. Näide: "Flop tuli J-8-3. Mul oli soldatite paar ning tal kaheksa paar. Juhul kui riveril tuleb kaheksa, on ta parem minu majast.

Center Pot

Esimene pank, mis käe mängimisel moodustatakse. Vastand kõrvalpankadele (side pot), mis tekivad, kui mõni mängija läheb all-in ehk paneb mängu kõik mängumärgid. Tuntud ka kui "põhipank" ehk "main pot".

Check (passi)

1) Käik, kus mängija ei tee panust, vaid otsustab tõsta või maksta hilisemal panustamisraundil. Võrdne 0 dollarilise panusega. (2) Tuntud ka kui 'chip'.

Check Raise (ootetõste)

Olukord, kus mängija küll algselt passib, kuid kui vastased otsustavad teha panuse, teeb ta omakorda tõste.  Mõnikord peavad kaasmängijad seda ebaviisakaks ja arvavad, et see pole õiglane. Tegelikult see nii pole. Üldiselt on see lubatud kõikides kasiinodes ning tegemist on väga tähtsa taktikalise käiguga. Seda kasutatakse kõige enam madalate limiitidega hold'em laudades, kus sul on vaja tugeva käe korral vähendada lauas mängijate arvu.

Cold Call

Vähemalt kahe varasema panuse maksmine ühe tegevuskorra jooksul. Võtame näiteks, et suure pimepanuse kõrval olev mängija tõstab. Nüüd peab tema kõrval olev mängija vastama kahele panusele ehk "call two bets cold." See on erinev kui makstakse esmalt üksikut panust ning seejärel järgmist.

Come Hand (tõmbekäsi)

Käsi, millel on veel üks vajalik kaart puudu.

Community Cards (ühiskaardid)

Hold'em ja Omaha laudades avatud kaardid, mida võivad käe moodustamisel kasutada kõik mängijad. Eesti keeles võib tihti kohata terminit 'ühised kaardid'.

Complete Hand (täiskombinatsioon)

Jaotus, kus mängija kasutab kombinatsiooni moodustamiseks viite kaarti - rida, mast, maja või mastirida.

Connector

Hold'em alguskäsi, kus kaardid on tugevuselt järjestikku. Näiteks: KQ, 76.

Counterfeit

Olukord, kus sul on käes samad kaardid, mis ilmuvad lauale. Seetõttu on su käsi väärtusetu. Näide: sul on 87 ning flopil tuleb lauale 9-T-J. Seejärel on sul rida. Turniiril ilmub lauale 8. See on sinu käe counterfeitinud ning muutnud selle peaaegu väärtusetuks.

Crack

Käekombinatsiooni võitev kaart - tavaliselt suurem käsi. Seda kasutatakse väga tihti ässade paari kohta. "Juba kolmandat korda täna õhtul, crackiti minu ässade paar."

Cripple

Ehk "to cripple the deck." See tähendab, et sul on enamus või kõik kaardid, mida keegi sooviks antud juhul saada. Kui sul on taskukaartidena kuningate paar ning saad flopil veel kaks kuningat juurde, oledki crippled the deck.

Dealer (diiler)

Mängija, kes peaks või ka tegelikult jagab lauas kaarte. Kui professionaalne diiler (kasiinos või pokkeritoas) või automaatne diiler (internetis) on ka tegelikult olemas on tähtis märgistada mängija, kes kaarte jagab, sest pimepanused ja panustamine algavad diilerist vasakul. Selleks kasutatakse diilerinuppu, mis liigub lauas kellaosuti liikumise suunas peale iga käe lõppu järgmisele mängijale.

Dog

Lühend mõistest "underdog."

Dominated Hand

Kombinatsioon, mis üldjuhul kaotab teistele kätele, mida tavaliselt mängitakse. Näiteks K3 jääb alla kaartidele KQ. Üldjuhul on KQ alati võitja, kuid erandiks on imelikud flopid (nt., 3-3-X, K-3-X).

Draw (ost või tõmme)

Mängitakse kätt, mis pole veel hea, kuid on palju väärt, kui lauale ilmuvad õiged kaardid. Näide: "Ma pole head kombinatsiooni saanud, ma draw'in." Seda kasutatakse ka lihtsalt mõistena Näide: "Ma pean maksma, sest mul on hea draw."

Draw Dead

Kui proovid saada kombinatsiooni, mis tegelikult panka ei võida. Proovid saada masti, kui su vastasel on juba maja, oledki seisus "drawing dead." Tegemist väga ebameeldiva olukorraga.

Sõnastik on võetud Lee Jonesi raamatust "Winning Low Limit Hold'em".

Equity

Osa, mis peaksid pangast saama. Kui pangas on 80 dollarit ning sinu võiduvõimalus on 50% on sinu panga 'equity' 40 dollarit. Tegemist on kujundliku mõistega, sest kuigi sul on võimalus võita 80 dollar või mitte midagi, annab see sulle võimaluse näha palju sa 'võiksid' võita.

Expectation

(1) Summa, mida võid võta, kui mängid kindlal viisil. Oletame, et paned 50 dollari suurusesse panka 10 dollarit. Seejärel soovid võita kätt, mis õnnestub 25% tõenäosusega. Seekord õnnestub sul võita. Kolmel korral neljast ei õnnestu sul võita ning sa kaotad igal korral 10 dollarit ehk kokku 30 $. Neljandal korral õnnestub sul võita 50 dollarit. Kokku teenid nende käte korral keskmiselt 50 $- 30 $ = 20 $ ehk 5 $ käe kohta. Seega makstes 10 $ võib sind oodata 5 dollarit. (2) Summa, mida loodad pokkerilauast teatud aja jooksul saada. Oletame, et 100 mängutunni jooksul võidad 527 dollarit. Sellisel juhul teenid tunnis 5.27 dollarit. Muidugi ei teeni sa täpselt seda summat igas tunnis (mõnikord sa ka kaotad), kuid tegemist on oodatava teenistusega.

Extra Blind

Pimepanus, mille paneb panka just lauda tulnud või seal asukohta muutnud mängija. Vaata ka "blind" (pimepanus) ja "post".

Family Pot

Pank, kuhu maksavad enne flopi kõik või suurem osa mängijatest.

Fast

Ehk kiire mäng. Agressiivne mängustiil, kus tõstetakse ja panustatakse nii palju kui võimalik. Näide: "Kui floppad kolmiku, kuid on võimalik saada veel mast (flush draw), pead sa kiirelt mängima"

Favourite (favoriit)

Pokkerikäsi, millel on hea statistiline võimalus võita.

Flop

Esimesed kolm ühist kaarti, mis pannakse lauale korraga pilt üleval pool.

Fold (loobuma)

Kaartidest loobuma, misjärel pole enam võimalik pangast osa saada. Kaardid pannakse maha selle asemel, et panust maksta või tõsta.

Foul

Käsi, mida teatud põhjusel ei mängita. Mängijal, kellel on 'foul' käsi, ei ole võimalik pangast osa saada. Näide: "Tal oli flopi järel kolm kaarti ning diiler kuulutas tema käe 'foul'iks.

Free Card (tasuta kaart)

Kaart turnil või riveril, mille korral sa ei pea panustama, sest oled eelnevalt kindlat moodi mänginud (või sul on vastaste seas juba kindel maine). Võtame näiteks, et oled buttoni kohal ning otsustad flopi masti tõmbe korral tõsta. Sellisel juhul võivad vastased turnil passida. Kui saad turnil mastirea, võid panustada. Kui seda turnil ei tule, võid passida ning näha riveri kaarti nö. tasuta.

Free Roll

Olukord, kus mängija ei saa kaotada, kuid ta võib võita kogu panga, sest ta on teise mängijaga viigis. Näiteks kui sul on A-Q ning su vastasel on A-Q. Flop tuleb Q -5-T . Oled hetkel vastasega viigis, kuid samas ka "free rollid", sest võid võita terve panga, kuid su vastasel seda võimalust pole. Kui lauale ei ilmu potit, jagad temaga panka, kuid poti ilmumisel võidad terve panga.

Gutshot Straight

Rida, mis täidetakse seespidiselt. Näiteks kui sul on 9-8 , flop tuleb 7-5-2 ning turn on 6. Sellisel juhul oled saanud "gutshot straight" kombinatsiooni.

Heads Up

Kui kaks mängijat võistlevad üks-ühe vastu. Näide: "Turnil oli mäng heads up"

Hit

Näiteks "flop hit me". See tähendab, et flopil tulid kaardid, mis aitasid sul moodustada kombinatsiooni. Näiteks kui sul on AK ning flop tuleb K-7-2.

Hole Cards (taskukaardid)

Kaardid, mis jagatakse mängijatele pilt all pool. Tavaliselt kasutatakse seda mõistet kahe esimese Hold'em ja nelja esimese Omaha kaardi kohta.

House

Asutus, kes mängu korraldab. Näide: "Buttonile pandud kaks dollarit läheb majale."

Implied Odds

Mängu võitmise tõenäosus, mis hetkel puudub, kuid mille võib lisada arvutuste hulka, sest sinna hulka kuuluvad võidetud panused, kui saad soovitud käe. Näiteks võid turniiril maksta, kuigi pank ei anna sulle võimalust 4:1 (võimalust saada rida), sest kui saad masti, võid võita vastaselt riveril panuse.

Inside Straight Draw

Kui ootad rea saamiseks kindlat kaarti. Eesti keeles kohtab ka väljendit 'auku” rea ost. Näiteks kui mängijal on 9-5 ning lauale tuleb 2-7-6, on rea saamiseks vaja kaheksat. Tuntud ka kui gutshot straight draw.

Sõnastik on võetud Lee Jonesi raamatust "Winning Low Limit Hold'em".

Jackpot

Eriline boonus mängijale, kes kaotab heade kaartidega.. Hold'em mängudes on selleks tavaliselt näiteks kolm ässa. Mõnedes California pokkeriklubides on taolised jackpotid ulatunud koguni 50 000 dollarini. Muidugi makstakse taoline jackpot välja reigina kogutud summast.

Kicker (kikker)

Paaritu kaart, mida kasutatakse kahe võrdse kombinatsiooni seast võitja välja selgitamiseks. Oletame, et sul on AK ning vastasel AQ. Kui flopil tuleb äss, on teil mõlemal ässade paar kui sul on kuningas kikker kaart. Kikkerid on eriti olulised hold'em mängudes.

Live Blind

Kohustuslik panus (või osa panusest), mis pannakse panka enne kaartide jagamist. "Live" tähendab, et nendel mängijatel on veel võimalus panuseid tõsta, kui järg nende juurde jõuab.

Maniac

Mängija, kes teeb mitmeid väga agressiivseid tõsteid, panustamisi ning bluffib palju. Maniac ei ole hea mängija ning talle on pokker pigem õnnemäng. Kuid mängija, kes aegajalt sedasi käitub, ajab lauakaaslased segadusse ning võib seetõttu olla üpriski ohtlik.

Muck

Diileri ees olev maha pandud ja põletatud kaartide virn.  Näide: "See käsi sattus muckitud kaartide sekka ning vaatamata sellele, et mängija soovis neid tagasi, luges diiler need folditud kaartide sekka. Seda kasutatakse ka tegusõnana. Näide: "Tal polnud piisavalt häid kaarte kombinatsiooni tegemiseks ning seepärast muckis ta käe."

No-Limit

Pokkeriformaat, kus puuduvad panustamise ülempiirid ja mängija saab teha nii suure panuse, kui soovib (vastavalt stäki suurusele). See on väga erinev limit pokkerist.  Parim uurimus no-limit pokkerist on Doyle Brunsoni Super/System.

Nuts

Parim võimalik mängukombinatsioon ükskõik millisel hetkel. Kui laual on K-J -T-4 -2, siis A -X on nuts. Seda mõistet kohtad tihti parima käe kohta teatud kategoorias, isegi kui see pole päriselt nuts. Võtame ülaltoodud näite. Kui mõnel mängijal on A-Q, on tal "nut straight."

Offsuit

Hold'em alguskäsi, mis koosneb erimasti kaartidest.

One-Gap

Hold'em alguskäsi, kus kaartide tugevusel on üks kaart vahet. Näiteks: J9, 64.

Open-Ended Straight Draw

Kui ootad rea saamiseks ühte kahest sobivast kaardist.  Näiteks kui mängijal on 9-8 ning laual on 2-7-6, peab rea saamiseks tulema kümme (6-7-8-9-T) või viis (5-6-7-8-9). See on tuntud ka kui "up-and-down straight draw".

Out

Kaart, mis teeb su käekombinatsiooni kõige tugevamaks. Tavaliselt on see mõiste mitmuses ehk "outs". Näide: "Tänu potile saaks masti, seega on mul üheksa outs."

Outrun

Võitma. Näide: "Kui Mart sai riveril mastiks sobiva kaardi, õnnestus tal teha mulle outran.

Overcall

Panust maksma, kui üks või enam mängijat on juba maksnud ehk callinud.

Overcard (ülekaart)

Kõigist laual olevatest kaartidest kõrgeim kaart.  Näiteks kui sul on AQ ning flopil tuleb lauale J-7-3, ei ole sul paari, kuid kaks kõrgemat kaarti.

Overpair (ülepaar)

Taskukaartide paar, mis on laual olevatest kaartidest kõrgeima väärtusega. Näiteks kui sul on QQ ning flopil tuleb lauale J-8-3, on sul overpair.

Sõnastik on võetud Lee Jonesi raamatust "Winning Low Limit Hold'em".

Pay Off

Panust maksma teades, et sul pole võimalik vastase kätt võita, kuid pank on piisavalt suur, et maksmist õigustada. Näide: "Ta mängis täpselt nii nagu ta oleks saanud masti, kuid mul oli kõrgeim võimalik kolmik."

Play the Board

Hold'emi käsi, kui su taskukaardid ei moodusta laual olevast kombinatsioonist paremat kätt. Näiteks kui sul on 22 ning laual on 4-4-9-9-A (mast pole võimalik) ning sellisel juhul oled olukorras "play the board": parima võimaliku käe mängimiseks ei kasutata ühtegi taskukaarti. Pane tähele, et parimal juhul jagad sa antud juhul panka kõigi teiste mängijatega.

Pocket (taskukaardid)

Vaid sulle nähtavad kaardid. Näiteks "Ta oli taskukaartideks kuute paar" või "Mul oli taskukaartidena äss-kuningas."

Pocket Pair (taskupaar)

Hold'em alguskäsi, kus kaks kaarti on sama väärtusega ning moodustavad paari. Näide: "Mul oli esimese tunni jooksul seitse korda tasku seitsmed". Kas saaks veel paremini minna?

Post

Pimepanust maksma. Tavaliselt nõutakse seda pokkerilauaga liitudes. Seda palutakse sul teha ka siis, kui vahetad lauas istekohta ja liigud sellega eemale pimepanustest. Näide: mängija otsustab lauast lahkuda, et istuda teisele kohale ning sellega väldib ta ka pimepanuste maksmist. Käes osalemiseks peab ta maksma lisapimepanuse. Vaata ka "extra blind" ehk lisa pimepanus.

Pot Odds

Pangas oleva summa ja panuse suuruse suhe, mille pead mängu jätkamiseks panka panema. Võtame näiteks, et pangas on 60 dollarit. Keegi panustab 6 $ ning nüüd on pangas 66 dollarit. Kui soovid mängus jätkata, pead maksma 6 $ ning nüüd on "pot odds" 11:1. Kui su parema käe võimalus on vähemalt 1: 12le, peaksid sa maksma. Pot odds kehtib ka tõmbe puhul. Võtame näiteks, et sul on kõrgeimast mastikombinatsioonist puudu üks kaart. Sellisel juhul oled sa masti saamisel  4:1 "underdog" ehk kaotusseisus. Kui panuse tegemine maksab 8 dollarit, peab pangas olema vähemalt 32 $ (koos hiljutise panusega).

Pot-Limit

Pokkerimäng, kus mängija panustamise ülempiiriks on hetkel pangas olev raha. Nagu No-Limit, on see väga erinev Limit pokkerist.

Price

Tõmbe või panuse (call) võitmise tõenäosus. Näide: "Pank oli piisavalt suur ning seepärast jätkasin oma "gutshot straight draw" kombinatsiooniga (ühe või kahe viimase kaardiga rea moodustamine, näiteks kui flop tuleb 3-4-5 ning mängijal on käes 78)."

Protect

Kui hoiad kaartidel kätt või mängumärki. See hoiab ära olukorra, kus võidakse arvata, et kaardid on ära visatud. (2) Kui paned panka veel raha, et mitte 'raisata' pimepanusteks makstud summat. Näide: "Ta kaitses alati oma pimepanused, vaatamata sellele kui halvad kaardid tal käes olid."

Quads (nelik)

Neli sama väärtusega kaarti.

Ragged

Flop või ka teised laual avatavad kaardid, mis ei paista andvat ühelegi mängijale märkimisväärset kombinatsiooni. Flop J -6-2 tundus üpriski ragged.

Rainbow

Flop, mis koosneb eri masti kaartidest ning turnil ei ole võimalik saada masti (flush). See võib tähendada ka viite lauale asetatud kaarti, mille hulgas pole enam kui kahte samast mastist kaarti ning seetõttu pole kombinatsioon 'mast' võimalik.

Raise (tõstma)

Eelnevalt tehtud panuse tõstmine.

Rank

Kaardi numbriline väärtus (lisaks mastile). Näide: soldat, seitse

Reik

Diileri poolt igast pangast võetav summa.  Tegemist on pokkeritoa teenustasu ning sissetulek.

Represent

Mängima nii, nagu sul oleks teatud käekombinatsioon. Näiteks, kui sa tõstad enne floppi ning tõstad uuesti, kui flopil tuleb äss, esindad sa arvamust, et sul on vähemalt äss hea kikkeriga.

Ring Game (rahalaud)

Tavaline pokkerimäng, vastandiks turniirile. Tihti viidatakse sellele ka kui "live" mängule, sest mängus on tegelik raha mitte turniiri žetoonid.

River

Viies ja viimane ühiskaart, mis pannakse lauale pilt üleval pool.  Tuntud ka kui "fifth street" Riveriga on seotud ka mitmed metafoorid ja sõnamängud, näiteks 'ta uppus jõkke (he drowned in the river).

Rock

Äärmiselt tight ehk liiga ettevaatlik mängija,  kes ei mängi väga loominguliselt. Osaleb mängus vaid väga heade kätega. Tõeline rock on väga etteaimatav: kui ta viimaks otsustab tõsta, võid suurima rahuga loobuda peaaegu kõigest (v.a nuts ehk parimast kombinatsioonist).

Runner

Tavaliselt "runner-runner". Kasutatakse iseloomustamaks kombinatsiooni, mis tuli turnil ja riveril ehk kahe viimase lauas avatud kaardi abil. Näide: "Ta sai runner-runner masti, mis oli parim minu kolmikust." Vaata ka "backdoor."

Sõnastik on võetud Lee Jonesi raamatust "Winning Low Limit Hold'em".

Scare Card

Kaart, mis võib muuta parima käekombinatsiooni väärtusetuks.  Kui sul on T -8 ning flop tuleb Q-J-9 , on sul peaaegu kindlalt parim käsi. Kuid võimalus, et turnil tuleb T  on väga hirmutav, sest see garanteerib, et sinu käekombinatsioon on nüüd löödud.

Second Pair

Flopil madalamate kaartidega paar. Kui sul on A -6' ning flop tuleb K-T-6 , oled sa saanud flopil madala paari. Vaata ka "top pair."

Sell

Ehk kätt müüma ("sell a hand"). Laia limiidiga mängudes tähendab see olukorda, kui panustatakse väga tugeva käega vähem kui maksimum, lootuses et teised mängijad lähevad sellega kaasa. Maksimaalse panusega oleks kaasa tulnud mängijate arv palju väiksem.

Semi-Bluff

Väga tugev strateegianipp, mida tutvustas esimest korda David Sklansky.  Tegemist on panuse või tõstega, mida loodad, et ei callita ehk kaasmängijad ei otsusta maksta. Samas on sul aga lootus saada parem kombinatsioon. Semi-bluff on õige otsus, kui panustamise väärtus pole õige, puhas bluff ei tasu ära, kuid nende kombinatsioonil võib olla väga positiivne mõju. Näide: K-Q ning flop on T-5 -J. Kui teed panuse nüüd, on tegemist semi-bluffiga. Arvatavasti pole sul head kätt, kuid loodad et vastased loobuvad kaartidest koheselt. Kui teised mängijad maksid, on vähemalt võimalus käekombinatsiooni parandada.

Set (kolmik)

Kolm sama väärtusega kaarti, millest kaks on su taskukaardid ja kolmas asub laual.

Short Stack (väike stäkk)

Mängumärkide arv, mis on kaasmängijate omast tunduvalt väiksem. Kui sul on 10 dollarit, kuid kõikidel teistel on lauas vähemalt 100 dollarit, mängid sa short stack'i ehk väikese stäkiga.

Showdown

Kui kõik alles jäänud mängijad pööravad oma kaardid ümber ning otsustavad kellel on parim käekombinatsioon - nt. pärast neljanda raundi panustamise lõppemist. Muidugi juhul kui viimast panust või tõstet ei callita, ei toimu ka showdowni.

Side Pot (kõrvalpank)

Pank, millest mängijal pole võimalik osa võtta, sest tal pole piisavalt mängumärke. Näide: Märt panustab $6, Ann maksab $6. Ka Urmas callib ehk maksab, kuid tal on alles ainult $2. Moodustatakse $8 suurune kõrvalpank, juhul kui võidab Märt või Ann. Urmas sellest osa ei saa. Urmas võib võita aga esialgse ehk "center" panga.

Slow Play

Strateegia, mille korral mängitakse tugevat kätt nõrgalt. Eesmärgis on rohkem mängijaid mängus hoida.

Small Blind (väike pimepanus)

Kahest pimepanusest väikseim, mida kasutatakse tavaliselt hold'em mängus. Tavaliselt on väike pimepanus üks kolmandik või kaks kolmandikku esimese raundi panusest. Vaata ka "big blind" (suur pimepanus) ja "blind (pimepanus)."

Smooth Call

Callima ehk maksma. 'Smooth call' viitab tavaliselt tugeva käe aeglaselt mängimisele. Näide: "Sain flopil nut flushi (parima võimaliku 'masti'), kuid smooth callisin, kui mu kõrvalistuv mängija panustas - ma ei tahtnud kedagi välja ehmatada."

Split Pot

Pank, mida jagavad kaks või enam mängijat, sest neil on võrdse tugevusega käekombinatsioonid.

Split Two Pair

Kahest paarist koosnev käsi, kus mõlemast paarist üks kaart on laual. Näide: kui sul on T9, flop tuleb T-9-5 on sul kombinatsioon "split two pair". See on vastandiks kahele paarile, millest üks on laual. Näide: sul on T9, flopil tuleb 9-5-5.

Spread-limit

Panustamise struktuur, kui mängijal on lubatud panustada igal raundil piiranguteta summa. Tüüpiline spread-limit struktuur on 2-6 $, kus mängija peab igal raundil panustama vähemalt 2 või maksimaalselt 6 dollarit.

Straddle

Vabatahtlik lisapanus. Tavaliselt teeb selle suurest pimepanusest vasakul istuv mängija ning see on võrdne kahe suure pimepanusega. Tegemist on tõstega ning see sunnib kõiki teisi mängijaid käes osalemiseks maksma kaks panust. Kõigele lisaks tegutseb straddler mängija enne floppi viimasena ning võib teha kordustõste ehk "re-raise."

String Bet

Panus (tihedamini tõste), kus mängija ei pane kõiki tõsteks vajalikke mängumärke panka ühe liigutusega. Juhul kui ta pole sõnaliselt väljendanud, et soovib teha tõstet, võib tekkida olukord, kus tal palutakse see eemaldada ning lihtsalt callida ehk maksta. See hoiab ära ebaviisaka olukorra, kui tõstetakse välja callimiseks vajalik mängumärkide arv ning nähes kaasmängijate reaktsiooni võidakse veel tõsta.

Structured

Mõiste viitab teatud  panustamise struktuurie. Hold'em mängu tüüpiline struktuur on kindlaks määratud panused ja tõsted enne flopi ning kahekordsed summad turnil ja riveril. Näide: $2-$4 struktuuriga hold'em mäng: panused ja tõsted enne flopi ja selle ajal on $2 ning turnil ja riveril $4.

Suited

Hold'em stardikäsi, kus kaks kaarti on samast mastist. Näide: "Mul oli suited ehk samast mastist J-3."

Sõnastik on võetud Lee Jonesi raamatust "Winning Low Limit Hold'em".

Table Stakes

Pokkerimängude reegel, mille kohaselt ei tohi mängija pooleli oleva käe jooksul lauda raha juurde tuua. Hetkel pooleli olevasse panka võib ta raha panna vaid tema ees laul olevast summast. Kui mängijal lõppevad käe ajal mängumärgid, luuakse kõrvalpank, milles ta osaleda ei saa. Kasiino pokkerit mängitakse alati "table stakes" põhimõttel. Selle mõiste alla käib mõnikord ka reegel, et mängija ei tohi mängu ajal laualt žetoone ehk mängumärke ära võtta. Kuigi see reegel ei pruugi olla nimetuse all "table stakes," kasutatakse seda üldjuhul kõikides avalikes pokkerimängudes.

Tell

Vihje, mille mängija annab tahtmatult näiteks oma käe tugevuse või järgmise otsuse kohta.

Tilt

Olukord, kus mängitakse maniakaalselt ja hooletult. Tiltis olev isik ei mängi hästi, osaleb liiga paljudes kätes, teeb metsikuid bluffe, tõstab halbade kaartidega jne.

Time

 (1) Mängija palve peatada mäng otsuse tegemiseks. Selleks ütle lihtsalt lauas "Time, please!" ehk "Aeg, palun". Kui mängija ei küsi aega ning talle eelnenud mängijad ei ole teinud märkimisväärselt tähtsaid otsuseid võib diiler arvata, et mängija on lihtsalt kaartidest loobunud. (2) Buttonil või iga poole tunni tagant pokkeritoa poolt korjatav summa. See on taas võimalus, kuidas maja ehk mängu korraldaja saab raha teenida (vt. 'rake').

Toke (jootraha)

Väike jootraha, mille annab tavaliselt diileri käe võitja (tavaliselt 0.50 või 1.00 dollarit). Tihti on see jootraha diileri peamiseks sissetulekuks.

Top Pair

Flopil kõrgeimate kaartidega paar. Kui sul on A -Q' ning flop tuleb Q-T-6, oled sa saanud flopil kõrge paari. Vaata ka "second pair."

Top Set

Kõrgeim võimalik kolmik. Näide: sul on T -T ning flopil tuleb T-8-9 . Oled saanud flopil parima kolmiku ehk top seti.

Top Two

Kui sinu kaks taskukaarti moodustavad kahe laual oleva ühiskaardiga kaks kõrgeimat paari.

Top and Bottom

Kui sinu kaks taskukarti moodustavad kahe laual oleva ühiskaardiga kõrgeima ja madalama paari.

Trips (kolmik)

Kolm ühesugust kaarti.

Turn

Neljas mängulaual avatav ühiskaart. See pannakse üksinda lauale pilt üleval pool. Tuntud ka kui "fourth street."

Under the Gun (UTG)

Positsioon, kus mängija peab tegema raundil esimesena panuse. Näiteks kui oled suurest pimepanusest (BB) vasakul, oled sa enne flopi UTG.

Underdog

Mängija või käsi, millel pole matemaatiliselt panga võitmiseks palju võimalusi. Näiteks kui saad flopil neli kaarti mastiks, ei ole sa päris 2:1 underdog saamaks riveril masti (see tähendab, et saad masti ühel kolmest korrast). Vaata ka "dog."

Value (väärtus)

Ehk "bet for value." See tähendab, et vastupidiselt bluffile ootad sa, et vastased su panust calliksid ehk maksaksid panka mängus jätkamiseks vajaliku summa. Tavaliselt tehakse seda siis, kui sul on väga hea käsi. Kuid see võib olla ka ost ehk draw, millel on piisava arvu maksijate korral positiivne mõju.

Variance

Mõiste mille abil mõistetakse sinu bankrolli ehk mängukassa tõuse ja mõõnasid. Variatsioon ei näita üldjuhul kui hästi sa mängid. Mida kõrgem on variatsioon, seda suuremad on su bankrolli erinevused ja kalded.

Sõnastik on võetud Lee Jonesi raamatust "Winning Low Limit Hold'em".