Turniirireeglid

Reeglid on kinnitanud:
REEL Estonia Ltd
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan
Mani saar, IM31DZ
Registreerimiskood: 005245V
Eesti mitteresidendi registrikood: 60112417

Need reeglid kehtivad meie platvormil toimuvatel turniiridel.

Täpsemat teavet leiad meie pokkeritoa KKK lehelt.

Sellel lehel toodud turniirireeglid täiendavad kasutustingimusi, mitte ei asenda neid. Juhul kui kasutustingimuste ja turniirireeglite vahel esineb vasturääkivusi, jäävad peale kasutustingimused.

Tähelepanu! Reeglid 1.5, 2.4 ja 2.5 kehtivad vaid turniiridel, kus on kasutusel pimepanused ja/või diilerinupp.

1. Üldine

 1. Otsuste tegemisel lähtume alati mängu parimatest huvidest ja meile on kõige olulisem, et need toimuksid ausalt. Ebatavalistes olukordades võib ausus vahel olla taoliste otsuste tegemisel tehnilistest reeglitest olulisem.

 2. Kõik turniirid algavad täpselt turniirilobbys märgitud ajal. Meil on õigus turniir ilma eelneva hoiatuseta tühistada või edasi lükata.

 3. Tähtis teave turniiri kohta, sealhulgas pimepanuste struktuur, raundide pikkus, juurdeostud ja pauside ajad, on kirjas turniirilobbys vahekaardi „Turniiri info“ all. Meil on õigus ükskõik millise turniiri parameetreid igal ajal ilma eelneva hoiatuseta muuta.

 4. Istekohad jagatakse juhuslikult. Istekohti pole lubatud vahetada.

 5. Button ehk diilerinupp asub mängu alguses istekoha 1 juures.

 6. Fixed Limiti turniiridel on lubatud panus ja kolm tõstet. Pot Limiti ja No Limiti turniiridel ei ole tõsted piiratud.

 7. Auhindu jagatakse vastavalt turniirilobbys toodud teabele. Erandiks on juhud, kui mängijad teevad kokkuleppe (vaata reeglit 8.1) või kui mäng tühistatakse (tutvu meie turniiride tühistamise reeglistikuga). Auhinnastruktuur on lõplik, kui registreerimise ja juurdeostude ja/või add-on'i periood on lõppenud.

 8. Selleks, et saaksid teha turniiril juurdeostu, peab see summa olema sinu kontol olemas. Vahendeid, mida kasutad hetkel mõnes teises lauas või mis ei vasta turniiril kasutusel olevale valuutale, ei loeta saadaval olevate vahendite hulka.

 9. Hiline registreerimine: Hiline registreerimine on võimalik enamikel turniiridel. Hilise registreerimise perioodi aeg võib turniiriti erineda, kuid see teave on alati kirjas kiire istekoha lobbys vahekaardil „Turniirid“ ja vastava turniiri lobby päises. Hilise registreerimise aega mõõdetakse tavalise kella järgi (erinevalt turniiri mängu ajast). Ehk kui turniir algab kell 09:00 ja hiline registreerimine kestab 90 minutit, lõppeb hiline registreerimine kell 10:30. Hiline registreerimine lõppeb varem, kui turniirilt on selleks ajaks välja langenud juba nii palju mängijaid, et on jõutud rahaliste kohtadeni.

  Pea meeles, et mängijatel on lubatud turniiril osaleda üks kord. Erandiks on turniirid, kus on lubatud uuesti osaleda. Sellisel juhul on vastav teave kirjas turniirilobbys. Mängija, kes kasutab ühel turniiril mitu korda osalemiseks mitut kontot, rikub sellega reegleid ning taoline tegevus võib endaga kaasa tuua karistuse. Selleks võib muu hulgas olla hoiatus, turniirilt eemaldamine (osaline või täielik võitude konfiskeerimine) ja meie platvormi kasutajaõiguste tühistamine.

 10. Registreerimise tühistamine: Enamikelt turniiridelt võid registreerimise tühistada. Täpne aeg on kirjas vastava turniiri lobbys ja võib turniiriti erineda. Mängijad, kes võitsid pääsme satelliidilt, võivad olenevalt turniirist registreerimise tühistada, kuid nad saavad tagastuseks turniiriraha (T-raha) või pileti. T-raha võib kasutada sisseostuks meie teistele turniiridele. Täpsemat teavet leiad siit.

  Tähelepanu! Mõned satelliidid lõppevad pärast sihtturniiri algust, kuid hiline registreerimine on veel avatud. Sellisel juhul pannakse satelliidi võitja kohe satelliidi lõppedes sihtturniiri lauda istuma.

  Tähelepanu! Registreerimine ja aeg, millal on lubatud see tühistada, võivad turniiriti erineda ning vahel pole see ka lubatud. Sellisel juhul teavitatakse sind sellest registreerimise ajal. Täpsed registreerimise tingimused on kirjas vastava turniiri lobbys. Meil on õigus turniirile registreerimist ja selle tühistamist ning sellega seotud aegu ilma eelneva hoiatuseta tühistada või edasi lükata.

  Mängijad, kes kehtestavad endale mängukeelu mõne turniiri ajal, võivad kõik sellel hetkel pooleliolevad turniirid lõpuni mängida. See tähendab ka seda, et mängijad, kes soovivad kehtestada endale meie platvormil mängukeeldu ning on kvalifitseerunud mitmelauaturniiri või Phased-turniiri teise võistluspäeva mängule, võivad siiski selle turniiri lõpuni mängida ning seda isegi juhul, kui mängukeeld on juba alanud. Kui mängijad ei soovi turniiril edasi mängida, ei ole meil võimalik seda hüvitada.

2. Väljalangemised

 1. Turniir lõppeb, kui üks mängija on saanud endale kõik mängus olnud mängumärgid või kui kõiki allesjäänud mängijaid ootab ühesugune auhind (näiteks, kui auhinnafondis on viis täpselt ühesugust preemiat, lõppeb turniir siis, kui alles on viis mängijat).

 2. Kui sama käega langeb välja kaks või enam mängijat, saab kõrgema koha mängija, kellel oli käe alguses rohkem mängumärke. Kui kõik mängijad alustasid kätt võrdse mängumärkide arvuga, jäävad nad viiki ning auhinnad jagatakse nende osalejate vahel võrdselt. Kui „hand for hand“ korral (selgitatud reeglis 2.3) langeb samal ajal toimuvas käes mängust välja kaks või enam mängijat, loetakse nad ühel ajal väljalangenuteks, isegi siis, kui nad mängisid erinevates laudades. Sellisel juhul selgub lõplik pingerida pärast stäki suuruste võrdlemist.

 3. Turniiri teatud faasides (näiteks juhul, kui järgmise paari mängija väljalangemisel tõuseb auhinnaraha märgatavalt) ning kui mäng toimub enam kui ühes lauas, võib turniirimäng olla „hand for hand“. See tähendab, kui ühes lauas lõppeb käsi enne, kui kõrvallauas/laudades, peab see laud teiste järgi ootama ning uus käsi jagatakse alles siis, kui mäng on kõikides laudades lõppenud.

 4. Turniiridel on kasutusel reegel „forward-moving button“. Selle reegli kohaselt ei ole ükski mängija kaks korda järjest diileri kohal. Iga käe lõpus liigub diilerinupp kellaosuti suunas järgmisele edasi. Selle reegli põhjuseks vältida olukorda, kus mängijate väljalangemisel jäävad mõned pimepanuste maksmisel vahele. Tegemist on väga juhuslike olukordadega ja tänu sellele ei saa üksi mängija sellest pikaajalist eelist ning see reegel on aus kõikide mängijate vastu.

 5. Kui finaallauda on alles jäänud kaks mängijat, postitab diilerikohal istuv mängija väikese pimepanuse ja otsustab esimesena.

 6. Niipea, kui mängijad hakkavad turniirilt välja langema, võib tarkvara alustada tühjade kohtade täitmiseks laudade lõhkumise või tasakaalustamisega. Selle eesmärgiks on tagada, et kõikides laudades oleks võrdne (või võimalikult võrdne) arv aktiivseid mängijaid. Mängijate ümber suunamine on täiesti juhuslik ja väga harva võib see tähendada ka seda, et mängija on kohustatud tasuma järjest kaks suurt pimepanust. Laudade tasakaalustamise korral proovitakse panna mängijaid uues lauas istuma pimepanuste suhtes sarnasele kohale. Kui mängust on välja langenud piisav arv mängijaid, tuuakse kõik mängijad kokku finaallauda.

3. Vaheajad

 1. Iga turniiri vaheajad on kirjas turniirilobbys vahekaardi „Struktuur“ all asuvas „Turniiriinfos“. Pausi pikkus ja aeg võib turniiriti erineda. Pakume kahte liiki vaheaegasid:

  1. Sünkroniseeritud vaheaegadega turniiridel toimub paus 55 minutit pärast täistundi. Näiteks turniiril algusega 07:25 toimuvad vaheajad kell 07:55, 08:55, 09:55 ja nii igal tunnil, kuni turniiri lõpuni.

   Leidub ka turniire, kus sünkroniseeritud paus toimub ainult iga kahe tunni järel. Näiteks kui turniir algab kell 08:35, toimuvad pausid kell 08:55, 10:55 ning seejärel iga tunni järel.

   Taolist tüüpi juurdeostu võimalusega (rebuy) turniiridel, kus on lubatud ka add on, toimub juurdeostu perioodi lõpus lisaks lühike paus (tavaliselt kolm minutit). Selle eesmärgiks on võtta vastu add-on'i makseid.
  2. Teistel turniiridel toimuvad vaheajad regulaarsete intervallide järel. Näiteks kell 07:25 algav turniir võib mina pausile iga tunni aja järel ning see tähendab, et esimene paus on kavas kell 08:25.

  Alati oodatakse, et turniiri kõikides laudades oleksid käed lõppenud ning alles siis tehakse vaheaeg. See tähendab, et mõnes lauas kestab vaheaeg pisut kauem kui teistes.

  Tähelepanu! On ka turniire, kus vaheaegu ei toimu (näiteks Hyper-Turbo ja mõned Heads-Upi või Shootouti stiilis turniirid).

4. Ühenduse katkemised ja väljasistumine

 1. Turniiril osaledes nõustub mängija võtma riski internetiühenduse, arvuti ja serveri vaheliste probleemide, signaali viivituse, kokku jooksmise ja teiste mängija arvuti või internetiühendusega seotud probleemide eest.

  1. Me ei võta vastutust mängija ühenduse katkemise eest. Erandiks on juhud, kui tegemist on serveri probleemidega.
  2. Mängija vastutab oma internetiühenduse eest ja anname endast parima, et mängijaid pärisraha turniiride lõppfaasis ühenduse taastamiseks vajaliku lisaajaga kaitsta.
  3. Kui mängija ei tee otsust ettenähtud aja jooksul, olenemata sellest kas ta on ühenduse kaotanud või mitte, loobutakse tema kaartidest või võimaluse korral tema eest passitakse.
  4. Kui mängija pole käe alguses serveriga ühendatud, jagatakse talle kaardid ning postitatakse pimepanused/anted. Pole reeglit, mis keelaks üksikul mängijal välja istuda, sest talle jagatakse jätkuvalt kaarte ning ta maksab pimepanuseid ja antesid. Kahel või enamal mängijal ei ole lubatud teha kokkulepet samal ajal välja istumise kohta, olenemata sellest kas nad istuvad samas või mitte.
  5. Kui Shootoutil või Heads-Up turniiril on kõik lauas istuvad mängijad kaotanud ühenduse ja/või istuvad väljas suure hulga käte ajal (pärisraha turniiridel tavaliselt 250 või rohkem kätt), matš lõppeb ning järgmisesse raundi pääseb mängija, kellel on viimaks kõige rohkem mängumärke.

  Kuigi iga kasutaja vastutab oma internetiühenduse eest ise, anname endast parima, et aidata mängijat, kes on sisseostuga turniiri lõpus ühenduse kaotanud. Enne kui käest loobutakse, anname talle ühenduse taastamiseks lisaaega (inglise keeles disconnect extra time ehk DET).

  Tavalistes mitme-laua turniirides on DET saadaval vaid finaallauas. DET ehk lisaaeg on järgmine:

  • Esimene otsus: 240 sekundit
  • Teine otsus: 120 sekundit
  • Kolmas otsus: 60 sekundit
  • Neljas (ja järgmised) otsused: lisaaega ei anta, kuid mängija istub endiselt lauas ning talle antakse enne kaartide ära viskamist tavaline otsustamisaeg.

  Sit & Go turniiridel, kus on vähem kui 45 mängijat, antakse lisaaega ainult siis, kui alles on jäänud rahaliste kohtadega ja pluss üks võrdne arv mängijaid. DET ehk lisaaeg on järgmine:

  • Esimene otsus: 120 sekundit
  • Teine otsus: 60 sekundit
  • Kolmas (ja järgnevad) otsused: lisaaega ei anta, kuid mängija istub endiselt lauas ning talle antakse enne kaartide ära viskamist tavaline otsustamisaeg.

  Heads-up turniiridel on DET saadaval terve turniiri vältel. DET ehk lisaaeg on järgmine:

  • Esimene otsus: 120 sekundit
  • Teine otsus: 60 sekundit
  • Kolmas (ja järgnevad) otsused: lisaaega ei anta, kuid mängija „istub endiselt lauas“ ning talle antakse enne kaartide ära viskamist tavaline otsustamisaeg.

  Kõikidel ülaltoodud juhtudel jääb mängija pärast kaartidest loobumist lauda istuma ning talle antakse tagasi tulles ekraanil märgitud aeg.

  Tähelepanu! Iga kord, kui mängijal õnnestub ühendus taastada, DET lähtestatakse. Võtame näiteks, kui mängija kaotab mitmelauaturniiri finaallauas ühenduse ning tal on iga otsuse tegemiseks 30 sekundit. Seejärel ühendus taastub. Kui ühendus taas kaob, on tal järgmise otsuse tegemiseks 240 sekundit.

  Selle aja jooksul ootab süsteem ühenduse kaotanud mängijat ning turniirikell (mille järgi arvestatakse pimepanuste taset) peatatakse.

  Tähelepanu! Ülaltoodud reeglid võivad turniiriti erineda. Mõnel turniiril DET puudub ning meil on õigus neid reegleid ette teatamata muuta.

5. Vestlus

Tähelepanu! Täpsemat teavet sobiva ja sobimatu vestluse kohta leiad pokkeritoa KKK lehelt. Parasjagu käes olevad mängijad ei tohi enne tegevuse lõppu käsi kommenteerida ning olenemata sellest, kas nad osalevad käes või mitte. Mängijad on kohustatud turniiril igal ajal teisi mängijaid kaitsma. Loobutud kaartide ja võimalike käekombinatsioonide arutamine pole lubatud. Mängu ajal käte arutamine võib kaasa tuua karistuse.

  6. Ebaeetiline mäng

  1. Pokker on individuaalne (mitte meeskonna) mäng. Tegevus või vestlus, mille eesmärgiks on teist mängijat aidata, on ebaeetiline ning keelatud. Ebaeetiline käitumine, näiteks pehme mäng ehk soft play (kui vastasega ei mängita nii agressiivselt kui tavaliselt) ja vabatahtlik mängumärkidest loobumine ehk chip dumping võivad kaasa tuua karistuse. Meil on õigus reegleid rikkunud mängija kontoseis konfiskeerida/või kontoõigused peatada. Jälgime järjepidevalt mängudes toimuvat. Kontrollime, et kõik mängiksid vastavalt reeglitele ning mängud toimuksid ausalt. Võib juhtuda, et peame mängija võite kuni mängude ülevaatamiseni kinni hoidma.

  2. Kui mõned juhud välja arvata (selgitatud allpool), on mängijatel lubatud turniiril osaleda vaid ühe kontoga ning keset mängu ei tohi kohta anda teisele mängijale. Selle reegli vastu eksimine võib kaasa tuua hoiatuse, turniirilt eemaldamise (osalise või täieliku võitude konfiskeerimise) ja meie platvormi kasutajaõiguste tühistamise.

   Järgnevalt on toodud näited lubatud erandite kohta ning need kehtivad tõsistes olukordades, mis on ette planeerimata ega sõltu sinust.

   Järgmisena on toodud näited olukordadest, mis sõltuvad sinust ja pole seetõttu lubatud.

   1. Soovid minna magama ja lased kellelgi teisel turniiri lõpetada.
   2. Osaled turniiril ja lähed seejärel lennukisse või mõnele teisele etteplaneeritud reisile ning palud sõbral sind turniiril nii kaua asendada, kuni sul õnnestub ise uuesti sisse logida.
   3. Otsustad, et oleks hea mõte Sunday Million Joe juures lõpetada ning lased tal mängida, kuni 30 minuti pärast tema juurde jõuad.
   4. Sina ja su sõber mängite samal turniiril. Nõustud, et kui ta langeb turniirilt enne välja, jätkab ta mängimist sinu kontoga.
   5. Sinu abikaasa on sel nädalavahetusel reisil, kuid annab sulle oma konto salasõna. Logid sisse nii tema kui ka enda kontosse ning mängid turniiril mõlema kontoga.
   6. Oled jõudnud turniiril viimastesse laudadesse ja keegi pakub sulle koha eest raha. Lased teisel mängijal kontosse sisse logida või jätkad turniiri täpselt tema juhiste järgi.

   Näited olukordadest, mis ei sõltu sinust ja mis on lubatud. Seda muidugi juhul, kui sul õnnestub esitada meile tõendeid.

   1. Äikesetormi tõttu toimub sinu elukohas elektrikatkestus. Helistad sõbrale ja lased tal oma konto alt mängida, kuni leiad sobiva võimaluse ise mängu jätkata.
   2. Su laps on haige ning pead ta haiglasse viima. Helistad sõbrale ning palud tal mäng üle võtta.
   3. Mängid turniiril ning kaotad kodus ISP-vea tõttu internetiühenduse. Helistad sõbrale ja palud tal mäng üle võtta, kuni leiad sobiva lahenduse turniiril jätkamiseks.

  7. Serveriprobleemid

  Juhul kui tekib probleeme serveriga, keritakse sellest mõjutatud käed tagasi ja igas lauas jätkub mäng nagu enne probleemide algust. Iga mängija stäkk taastatakse ja see on sama, mis enne käe algust. Erandlikel juhtudel, kui turniir tühistatakse serveritõrke tõttu või mõnel muul põhjusel, hüvitatakse kahju mängijale vastavalt meie turniiride tühistamise reeglistikule.

   8. Kokkuleppe tegemine

   1. Meie turniiridel on kokkulepped lubatud, kui just turniiri lobbys pole märgitud teisiti.

    1. Kui kõik turniirile alles jäänud mängijad on nõus auhinnaraha jagamisega vastavalt nende valitud valemile, nõustume kokkuleppega ja täiendame varem avalikustatud auhinnastruktuuri, et see vastaks kokkuleppe numbritele.
    2. Kui kõik mängijad soovivad teha kokkulepet, peavad nad märgistama laua vestlusakna „Info“ menüüsaki all oleva valiku „Aruta kokkulepet“. Kui kõik mängijad on valiku märgistanud, läheb laud automaatselt pärast poolelioleva käe lõpuni mängimist pausile, ning meie klienditoe meeskonnale antakse kokkuleppe soovist teada. Seejärel tuleb lauda meie esindaja ning kinnitab sujuvalt kokkuleppe. Me ei saa lubada, et meie meeskonna liige tuleb lauda kohe, kuid anname endast parima, et see toimuks nii ruttu, kui võimalik ning vältida hilinemisi.
    3. Kõikidel turniiridel pole kokkulepped lubatud. Kui kokkulepped on lubatud, on finaallauas „Info“ vahekaardi all näha valik „Aruta kokkulepet“.
    4. Meie kokkuleppe tegemisest osa ei võta, kuid oleme vahendajad ning teeme kindlaks, et kõik on enne kokkulepitud tingimustele vastavate ülekannete tegemist tingimustega täielikult nõus.
    5. Meil on õigus tagada, et kõikide kokkulepete puhul pannakse peaauhinnaks kõrvale teatud summa. Summa, mis peab lauda jääma, ei ole tavaliselt rohkem kui 5% kogu auhinnafondist ning tagab turniirile ausa lõpu. Lauda jäetav summa on tavaliselt kinnitatud ka turniirilobbys sõnumite all.
    6. Mängijad võivad soovi korral panna kõrvale esimese või teiste kohtade auhinnaks ettenähtust suurema summa.
    7. Mängijad on kohustatud kokkuleppe tingimused ise paika panema. Kui meie klienditoe esindaja pole kokkulepet lauas kinnitanud, pole vestluse ajalugu tehingu kinnitamiseks piisav. Võime kokkuleppe kinnitada, kui kõik osapooled on sellega selgesõnaliselt nõustunud.
    8. Vaid finaalauas olevad mängijad võivad teha pärisraha puudutava kokkuleppe ning kõikidest kokkulepetest peavad osa võtma kõik lauda alles jäänud mängijad.
    9. Kokkulepped saab teha vaid pärisraha turniiridel.
    10. Mängijad võivad soovi korral arutada ükskõik missugust kokkulepet. Kui mängijad seda soovivad, edastame neile teavet võimalike kokkulepete ICM, mängumärkide summa (Chip Count) või koguni võrdse jagamise (Even Split) valemite kohta.
     • ICM ehk Independent Chip Model on meetod, mida kasutatakse arvutamaks iga mängija väärtust allesjäänud auhinnafondis. See sõltub nii mängija stäkist, alles jäänud auhindade suurusest (laual olev raha) ning kui suur on tõenäosus, et mängija võidab auhinnafondi alles jäänud auhinna. Tegemist on vaikimisi valikuga ning seepärast pakutakse seda esialgu kõikidele mängijatele.
     • Mängumärkide summa (Chip Count) – meetod, mille kohaselt jagatakse allesjäänud auhinnad (v.a laual olev raha) ainult vastavalt mängijate stäkile.
     • Võrdne jagamine (Even Split) tähendab seda, et kõik alles jäänud auhinnad (v.a laual olev raha) jagatakse kõikidele mängijatele.
     Kõik meie meeskonna antud numbrid on lõplikud alles siis, kui kõik mängijad on nendega vestluses nõustunud. Mängijad võivad soovi korral arutada erinevaid numbreid. Meie esindaja kordab kokkulepitud numbreid vestluse aknas ning küsib, kas kõik lauda alles jäänud mängijad on kokkuleppega nõus.
    11. Olenemata vastasest on kõik mängijad kohustatud mängima heads-upi matšidel tavapärasel moel. „Flippimine“ (kui kaks või enam mängijat lepivad kokku, et lähevad enne floppi olenemata nendele jagatud kaartidest all-in), vabatahtlik mängumärkidest loobumine (chip dumping) või muu „ebatavaline“ mäng on keelatud. Selle reegli rikkumine võib endaga kaasa tuua karistuse, milleks on muu hulgas mängija meie saidilt blokeerimine ning rahaliste vahendite konfiskeerimine. See reegel ei kehti ajakava järgi toimuva heads-upi turniiri viimase matši kohta.

    Turniiri edetabeli punktide või Sit & Go edetabeli punktide jagamine pole lubatud. Vastasel juhul võidakse kõik kokkuleppes osalenud mängijatele jagatud edetabeli punktid tühistada.

   9. Pearaha ehk bounty

   1. Mõnel eriturniiril on mõne või kõikide turniiril osalevate mängijatele määratud pearaha ehk bounty. Mängija, kes taolise vastase mängust välja lööb, saab vastutasuks rahalise auhinna.

    Pakume kolme tüüpi bounty turniire.

    Knockout: pearaha on määratud igale osalejale. Iga vastase välja löömise eest ootab sind rahaline auhind. Valikus on ka progresseeruvad ehk kasvavad knockoudid. Nendel turniiridel kasvab sinu bounty iga kaasmängija välja löömisega.

    Team Pro bounty: Bounty on iga turniiril osaleva Team PokerStars Po kohal.

    Fixed ehk kindlaks määratud bounty: Bounty on määratud kindlale turniiril osalevale mängijale.

    Pearaha antakse mängijale, kes võidab „vastava panga“, milleks on põhipank või mõni kõrvalpankadest. „Vastava panga“ all mõeldakse panka, kus bounty mängija pani mängu kõik oma viimased mängumärgid.

    • Näide:
     Daniel (100 mängumärki), Barry (200 mängumärki), Vicky (400 mängumärki) ja Jake (1000 mängumärki) osalevad No-Limiti turniiril.

     Daniel läheb all-in ning Barry, Vicky ja Jake maksavad. Daniel saab osa põhipangast. Panustamine jätkub ning tekib esimene kõrvalpank.

     Barry läheb all-in ning Vicky ja Jake maksavad. Panustamine jätkub Vicky ja Jake'i vahel teises kõrvalpangas.

     Vicky läheb all-in ning Jake otsustab maksta.

     Barryl on parim käsi. Ta saab auhinnaks esimese kõrvalpanga ning põhipanga ja lööb turniirilt välja Danieli. Lisaks saab ta Danieli eest pearaha.

     Jake'l on väärtuselt teine käsi ning ta võidab teise kõrvalpanga, eemaldades mängust Vicky. Jake saab endale ka Vicky pearaha.

     Pane tähele, et kuigi Barry'l on kokkuvõttes kõige parem käsi, ei olnud tal nii palju mängumärke kui Vickyl ja seepärast ei õnnestunud tal teda välja lüüa. Kuid Jake'l oli piisavalt mängumärke ning tänu sellele saab ta auhinnaks ka Vicky'i bounty.
   2. Split poti ehk jagatud panga puhul, näiteks Omaha Hi/Lo ja Stud Hi/Lo mängudes, saab bounty alati kõrgeima käe omanik. Seda seepärast, et mängijat pole võimalik turniirist välja lüüa vaid nõrga käega.

   3. Juhul, kui kahel mängijal on samasugused võitvad käed ja nad jagavad seetõttu vastavat panka (või kui tegemist on split poti pokkeriga nagu kirjeldatud punktis 9,2 ja jagatakse kõrgemat vastavat panka) jagatakse võidetud bounty nende vahel võrdselt. Paaritud sendid jagatakse korda mööda varasematel kohtadel olevatele mängijatele.

   4. Kui turniiri võidab bounty mängija:

    1. kui tegemist on Knockouti turniiriga, saab mängija auhinnaks iseenda bounty.
    2. Kui Team Pro või Fixed Bounty turniiri võidab Team Pro või Fixed bounty mängija, pearaha ei maksta.
   5. Kui turniiri reklaamis väidetakse, et teatud mängija kohal on bounty, kuid ta ei registreeru turniirile, ei maksta selle mängija eest ka pearaha.

   6. Mängijatel ei ole lubatud teha kokkuleppeid teatud mängija turniirilt välja löömiseks, eesmärgiga jagada tema pearaha. Taolised kokkulepped loetakse kokkumänguks ning selle eest võib oodata turniirilt diskvalifitseerimine või teised karistused. Täpsemat teavet leiad ülaltoodud punktidest 6.1 ja 6.2.

   10. Heads-up’i turniirid

   Heads-up’i ehk üks-ühele turniiridel on lauas alati kaks mängijat ning mäng kestab seni, kuni on alles jäänud vaid üks laud ja üks mängija. Turniiri täpne struktuur ja auhinnafond on kirjas turniirilobbys.

   Juhul kui turniir ei alga täpselt 2, 4, 8, 16, 32, 64 või 128 mängijaga, peavad mõned osalejad esimese raundi vahele jätma (inglise keeles bye). Teine raund algab alles siis, kui turniirile on jäänud 2, 4, 8, 16, 32 või 64 mängijat. Seepärast peavad mõned osalejad mängima esimesel raundil rohkem kui ühe mängu. Pärast esimest raundi 'bye' olukorda enam ei teki ning esimesel korral valitakse vahele jäävad mängijad juhuslikult.

    11. Varajase väljamaksega turniirid

    Varajase väljamaksega turniirid on tavaliste turniiridega väga sarnased. On vaid üks väga tähtis erand.

    • Kohe, kui turniiril jõutakse rahaliste kohtadeni, saavad kõik kvalifitseeruvad mängijad minimaalse rahalise auhinna. Täpne summa on kirjas turniiri auhinnastruktuuri all. 
    • Lauas avaneb hüpikaken, kus on kirjas, et kõik mängijad on saanud auhinna.
    • Seejärel jätkub turniir nagu tavaliselt. Kohe, kui mängija on turniirilt välja langenud (või õnnestub tal see võita), saab ta teise makse, millega tasutakse ta kontole minimaalse rahalise preemia ja võidetud auhinna erinevus. Kui kõrgemat auhinda ei saadud, teist makset ei tehta.

    Tänu esimesele maksele on mängijal oma võitude kasutamiseks rohkem võimalusi.

     Klienditugi ja kaebused

     Klienditugi ja kaebused

     Kõik mängijate kirjad edestatakse meie klienditoe meeskonnale, kellega saab ühendust võtta e-kirja teel.

     PokerStars võtab mängijate kaebuseid väga tõsiselt ning nendega tegeletakse vastavalt rangetele sisereeglitele. Meie mängijad hindavad meid selles osas kõrgelt. Kõik vaidlused ja probleemid lahendatakse üksikjuhtumitena ning PokerStarsi ainuisikulisel kaalutlusõigusel. Kaebus, mille lahendamiseks pole vaja põhjalikku juurdlust, lahendatakse kümne tööpäeva jooksul. Ootel juurdluste korral teavitatakse mängijaid selle käigust.

     Kui soovid meie pokkerimängude põhitõdede õppimisel abi, võta meiega julgelt ühendust.

     Pokkerikäte tugevusjärjestus

     Hand Rankings

     Loe lähemalt, kuidas loetakse käsi Texas Hold'em, Omaha ja teistes pokkerimängudes.

     Pokkerisõnastik

     Dictionary

     Pokkerisõnastik annab sulle hea ülevaate pokkerimaailmas levinud terminitest ja slängist.

     Pärisraha mängud

     Chip Stack

     Tee esimene deposiit ja liitu PokerStarsi pokkerilaudadega. Deposiidi tegemine käib kiirelt ja turvaliselt.