Turniirireeglid

Reeglid on kinnitanud:
REEL Estonia Ltd
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan
Mani saar, IM31DZ
Registreerimiskood: 005245V
Eesti mitteresidendi registrikood: 60112417

Need reeglid kehtivad meie platvormil toimuvatel turniiridel. Teised saidil kehtivad üldreeglid asuvad siin. Rahalaudades kehtivate tingimustega võid tutvuda siin.

Siin toodud turniiride reeglid täiendavad kasutustingimusi, mitte ei asenda neid. Juhul kui kasutajatingimuste ja turniiride reeglite vahel esineb vasturääkivusi, jäävad peale kasutustingimused.

Tähelepanu! Reeglid 5, 14 ja 15 kehtivad vaid turniiridel, kus on kasutusel pimepanused ja/või diileri nupp..

1. Üldiselt

 1. Otsuste tegemisel lähtume mängu ja selle aususe tagamisest. Ebatavalistel juhtudel võib taoliste otsuste tegemisel ausus olla tähtsam kui tehnilised reeglid.

 2. Kõik turniirid algavad täpselt turniiri lobbys märgitud ajal. Meil on õigus turniir ilma eelneva hoiatuseta tühistada või edasi lükata.

 3. Tähtis teave turniiri kohta, muuhulgas pimepanuste struktuur, raundide pikkus, juurdeostud ja pauside ajad, asub turniiri lobbys „Turniiri info“ all.. Meil on õigus ükskõik millise turniiri parameetreid igal ajal ilma eelneva hoiatuseta muuta.

 4. Istekohad jagatakse juhuslikult. Istekohtade vahetus pole lubatud.

 5. Button ehk diilerinupp asub mängu alguses istekoha 1 juures.

 6. Fixed Limiti turniiridel on lubatud panus ja kolm tõstet. Pot Limiti ja No Limiti turniiridel ei ole tõsted piiratud.

 7. Auhindu jagatakse vastavalt turniiri lobbys toodud infole. Erandiks on juhud, kui mängijad teevad kokkuleppe (vaata reeglit 23) või kui mäng tühistatakse (tutvu meie turniiride tühistamise reeglistikuga). Auhinnastruktuur sõltub mitmetest faktoritest, mille hulka kuulub osalejate üldarv ja mängijate arv lauas. Auhinnastruktuur on lõplik, kui registreerumine ja juurdeostude ning/või add-on'i periood on lõppenud.

 8. Selleks, et saaksid teha turniiril juurdeostu, peab see summa olema sinu kontol. Mängijad, kelle kontol pole piisavalt vahendeid, eemaldatakse turniirilt. Vahendid, mida kasutad hetkel mõnes teises lauas või mis ei vasta turniiril kasutusel olevale valuutale, ei loeta saadaval olevate vahendite hulka.

 9. Hiline registreerimine: Hiline registreerimine on võimalik enamikel turniiridel. Hilise registreerimise perioodi aeg võib olla turniiridel erinev. Täpsemat teavet leiad alati turniiri lobbys asuvast „Turniiri info“ dialoogaknast. Hilise registreerimise aega mõõdetakse tavalise kella järgi (erinevalt turniiri mängu ajast). Ehk kui turniir algab kell 09:00 ja hiline registreerumine kestab 90 minutit, lõppeb hiline registreerumine kell 10:30. Hiline registreerimine lõppeb varem, kui turniirilt on selleks ajaks välja langenud juba nii palju mängijaid, et on jõutud rahaliste kohtadeni.


  Pea meeles, et mängijatel on lubatud turniiril osaleda üks kord. Erandiks on turniirid, kus uuesti osalemine on lubatud. Sellisel juhul on vastav teave kirjas turniiri lobbys. Mängija, kes kasutab ühel turniiril mitu korda osalemiseks mitut kontot, rikub sellega reegleid ning taoline tegevus võib endaga kaasa tuua karistuse. Selleks võib muuhulgas olla hoiatus, turniirilt eemaldamine (osaline või täielik võitude konfiskeerimine) ja meie platvormi kasutajaõiguste tühistamine.

 10. Registreerimise tühistamine: Paljudelt turniiridelt on sul hiljemalt mõni minut enne sündmuse algust võimalik registreerimine tühistada. Täpne aeg, millal registreerimise tühistamine lõppeb, on näha iga turniiri „Turniiri info“ all ning see võib sündmustel erineda. Mängijad, kes võitsid pääsme satelliidilt, võivad olenevalt turniirist registreerumise tühistada, kuid nad saavad tagastuseks turniiriraha (T-raha) või pileti. T-raha võib kasutada sisseostuks meie teistele turniiridele. Loe lähemalt T-raha veebilehelt.

  Pane tähele , et mõned satelliidid lõppevad pärast sihtturniiri algust, kuid selle pikendatud registreerumise ajal. Sellistel juhtudel pannakse satelliidi võitja kohe satelliidi lõppedes sihtturniiri lauda istuma.

  Tähelepanu! Registreerumine ja selle tühistamine sõltub turniirist ja selle tüübist. Kõikidelt turniiridelt pole registreerumise tühistamine lubatud - see informatsioon on nähtaval turniirile kirja paneku ajal. Registreerumise kohta võid täpsemalt lugeda turniiri lobbyst ja turniiri info aknast. Meil on õigus turniirile registreerimist ja selle tühistamist ning sellega seotud aegu ilma eelneva hoiatuseta tühistada või edasi lükata.

  Mängijad, kes kehtestavad endale mängukeelu mõne turniiri ajal, võivad kõik sellel hetkel pooleli olevad turniirid lõpuni mängida. See tähendab ka seda, et mängijad, kes soovivad kehtestada endale meie platvormil mängukeeldu ning on kvalifitseerunud mitmelaua-turniiri või Phased turniiri teise päeva mängule, võivad siiski selle turniiri lõpuni mängida ning seda isegi juhul, kui mängukeeld on alanud. Kui mängijad ei soovi järgmistel päevadel turniiril edasi mängida, ei ole meil võimalik seda kompenseerida.

2. Väljalangemised

 1. Turniir lõppeb, kui lauda on alles jäänud üks mängija, kes on kogunud endale kõik lauas olevad mängumärgid. Mõnel juhul saavad kõik alles jäänud mängijad sama auhinna (näiteks, kui turniiril on auhinnafondis viis täpselt samasugust preemiat ja turniir lõppeb kui alles on jäänud viis mängijat).

 2. Kui sama käega langeb välja kaks või enam mängijat, saab kõrgema koha mängija, kellel oli käe alguses rohkem mängumärke. Kui kõik mängijad alustasid kätt võrdse mängumärkide arvuga, jäävad nad viiki ning auhinnad jagatakse nende osalejate vahel võrdselt. Kui mängu „hand for hand“ korral (selgitatud reeglis #13) langeb samal ajal toimuvas käes mängust välja kaks või enam mängijat, loetakse nad ühel ajal välja langenuteks, isegi siis, kui nad mängisid erinevates laudades.

 3. Turniiri teatud faasides (näiteks juhul, kui järgmise paari mängija väljalangemisel tõuseb auhinnaraha märgatavalt) ning kui mäng toimub enam kui ühes lauas, võib turniirimäng olla „hand for hand“. See tähendab, kui ühes lauas lõppeb käsi enne kui kõrvallauas/laudades, peab see laud teiste järgi ootama ning uus käsi jagatakse alles siis, kui mäng on kõikides laudades lõppenud. Selle käe või käteperioodi ajal loetakse kõik „sünkroniseeritud käe“ ajal välja langemised ühel ajal toimunuks. Selle eesmärgiks on lõpliku koha välja selgitamine. Lõpetamise järjekord sõltub sellisel juhul vastavalt reeglile #12 stäki suurusest , mitte sellest, kes kaotas mängumärgid varem.

 4. Turniiridel on kasutusel reegel „forward-moving button“. Selle reegli kohaselt ei ole ükski mängija kaks korda järjest button. Iga käe lõpus liigub button kellaostuti suunas järgmisele edasi. Selle reegli põhjuseks vältida olukorda, kus mängijate välja langemisel jäävad mõned mängijad pimepanuste maksmisel vahele. Tegemist on väga juhuslike olukordadega ja tänu sellele ei saa üksi mängija sellest pikaajalist eelist ning see reegel on aus kõikide mängijate vastu.

 5. Kui finaallauda on alles jäänud kaks mängijat, postitab button väikese pimepanuse ja teeb esimese otsuse.

 6. Kui mängijad turniirilt välja langevad, „lõhub“ tarkvara lauad ning täidab tühjaks jäänud kohad. Mängijate ümber suunamine on täiesti juhuslik ja väga harva võib see tähendada ka seda, et mängija on kohustatud postitama järjest kaks suurt pimepanust. Mõnikord võib tarkvara liigutada mängijaid ümber nii, et kõikides laudades oleks võrdne (või võimalikult võrdne) arv aktiivseid mängijaid. Laudade võrdsustamise korral proovitakse mängijaid panna uues lauas istuma pimepanuste suhtes sarnasele kohale. Kui mängust on välja langenud piisav arv mängijaid, tuuakse kõik mängijad kokku 'finaallauda'.

3. Vaheajad

 1. Turniiri vaheajad on kirjas turniiri lobbys 'Turniiri info' aknas. Enne iga turniiri algust soovitame mängijatel kontrollida, millal vaheajad toimuvad, sest pausid on turniiridel tihti erinevad. Pakume kahte liiki vaheaegasid:

  1. Sünkroniseeritud vaheaegadega turniiridel toimub paus 55 minutit pärast täistundi. Näiteks turniiril algusega 07:25 toimuvad vaheajad kell 07:55, 08:55, 09:55 ja nii igal tunnil, kuni turniiri lõpuni.

   Sellist tüüpi turniirid tunned ära fraasi 'Paus turniiril algab 55 minutit pärast täistundi'. See teade on kuvatud pealobby informatsiooni aknas või 'Turniiri info' all. Mõnel juhul on see nähtaval ka turniiri lobby sõnumis.

   Leidub ka turniire, kus sünkroniseeritud paus toimub ainult iga kahe tunni järel. Nende turniiride infos on kirjas “Turniir läheb pausile iga kahe tunni järel, 55 minutit pärast täistundi”. Näiteks kui turniir algab kell 08:35, toimuvad pausid kell 08:55, 10:55 ning seejärel iga tunni järel.

   Taolist tüüpi juurdeostu (rebuy) turniiridel, kus on lubatud ka add on, toimub juurdeostu perioodi lõpus lisaks lühike paus (tavaliselt 3 minutit). Selle eesmärgiks on võtta vastu add-on'i makseid.
  2. Teistel turniiridel toimuvad vaheajad regulaarsete intervallide kaupa. Näiteks kell 07:25 algav turniir võib mina pausile iga tunni aja järel ning see tähendab, et esimene paus on kavas kell 08:25.

  Alati oodatakse, et turniiri kõikides laudades oleksid käed lõppenud ning alles siis minnakse pausile. See tähendab, et mõnes lauas kestab vaheaeg pisut kauem kui teistes.

  Pane tähele, et on ka turniire, kus vaheaegu ei toimu (näiteks Hyper-Turbo ja mõned Heads-Upi või Shootouti stiilis sündmused).

4. Ühenduse katkemised ja väljasistumine

 1. Turniiril osaledes nõustub mängija võtma riski internetiühenduse, arvuti ja serveri vaheliste probleemide, hilinenud signaali (lag), kokku jooksmise ja teiste mängija arvuti või internetiühendusega seotud probleemide eest.

  1. Me ei võta vastutust mängija ühenduse katkemise eest. Erandiks on juhud, kui tegemist on serveri probleemidega.
  2. Mängija vastutab oma internetiühenduse eest ja anname endast parima, et mängijaid pärisraha turniiride lõppfaasis ühenduse taastamiseks vajaliku lisaajaga kaitsta. Ühenduse taastamise lisaaja (Disconnect Extra Time ehk DET) kohta võid lähemalt lugeda siin. .
  3. Kui mängija ei tee otsust ettenähtud aja jooksul, olenemata sellest kas ta on ühenduse kaotanud või mitte, loobutakse tema kaartidest või võimaluse korral passitakse.
  4. Kui mängija pole käe alguses serveriga ühendatud, jagatakse talle kaardid ning postitatakse pimepanused/anted. Pole reeglit, mis keelaks üksikul mängijal välja istuda, sest talle jagatakse jätkuvalt kaarte ning ta postitab pimepanuseid ja antesid. Kahel või enamal mängijal ei ole lubatud teha kokkulepet samal ajal välja istumise kohta, olenemata sellest kas nad istuvad samas või mitte.
  5. Kui Shootouti või Heads-Upi sündmustel on kõik lauas istuvad mängijad kaotanud ühenduse ja/või istuvad väljas suure hulga käte ajal (pärisraha turniiridel tavaliselt 250 või rohkem kätt), matš lõppeb ning järgmisesse raundi pääseb mängija, kellel on viimaks kõige rohkem mängumärke.

5. Vestlus

Tähelepanu! Selle reegli eesmärgiks on täiendada, mitte asendada kaarditoa reegleid, mis sisaldavad täpsemat teavet sobiliku ja sobimatu vestluse kohta.

 1. Mängijad, olenemata sellest kas nad osalevad käes või mitte, ei tohi enne tegevuse lõppu käsi kommenteerida. Mängijad on kohustatud turniiril igal ajal teisi mängijaid kaitsma. Loobutud kaartide ja võimalike käekombinatsioonide arutamine pole lubatud. Mängu ajal käte arutamine võib kaasa tuua karistuse.

Tähelepanu! Selle reegli eesmärgiks on kaitsta mängijaid, kes on veel turniiril, kuid ei osale hetkel mängitavas käes. Palun tutvu täpsemaks infoks meiekeelatud turniiri vestluse näidetega. Soovime täpsustada, et see reegel ei kehti olukordades, kus turniirile on alles jäänud vaid kaks mängijat või kui tegemist on Heads-Up matšiga.

6. Ebaeetiline mäng

 1. Pokker on individuaalne (mitte meeskonna) mäng. Tegevus või vestlus, mille eesmärgiks on teist mängijat aidata, on ebaeetiline ning keelatud. Ebaeetiline käitumine, näiteks pehme mäng ehk soft play (kui vastase vastu mängijakse mitte nii agressiivselt) ja vabatahtlik mängumärkidest loobumine ehk chip dumping võivad kaasa tuua karistuse, muuhulgas võime reegleid rikkunud mängija kontoseisu konfiskeerida/või kontoõigused peatada. Jälgime järjepidevalt mängudes toimuvat. Kontrollime, et kõik mängiksid vastavalt reeglitele ning kõik mängud oleksid tänu sellele ausad. Võib juhtuda, et peame mängija võite kuni mängude ülevaatamiseni kinni hoidma.

 2. Kui mõned juhud välja arvata (selgitatud all pool), on mängijatel lubatud turniiril osaleda vaid ühe kontoga ning keset mängu ei tohi kohta anda teisele mängijale. Selle reegli vastu eksimine võib kaasa tuua hoiatuse, turniirilt eemaldamise (osalise või täieliku võitude konfiskeerimise) ja meie platvormi kasutajaõiguste tühistamise. 

  Järgnevalt on toodud näited lubatud erandite kohta ning need kehtivad tõsistes olukordades, mis on ette planeerimata ja sinust kuidagi ei sõltu.

  Näited, mis sõltuvad sinust ja pole seetõttu lubatud:

  1. Soovid minna magama ja lased kellelgi teisel turniiri lõpetada.
  2. Osaled turniiril ja lähed seejärel lennukisse või mõnele teisele etteplaneeritud reisile ning palud seejärel sõbral sind turniiril nii kaua asendada, kuni sul õnnestub ise uuesti sisse logida.
  3. Otsustad, et oleks hea mõte Sunday Million Mati juures lõpetada ning lased tal mängida, kuni 30 minuti pärast tema koju jõuad.
  4. Sina ja su sõber mängite samal turniiril. Nõustud, et ta langeb turniirist enne välja ja jätkab seejärel sinu kontoga mängimist.
  5. Sinu abikaasa on sel nädalavahetusel reisil, kuid annab sulle oma konto salasõna. Logid sisse nii tema kui enda kontosse ning mängid turniiril mõlema kontoga.
  6. Oled jõudnud turniiri viimastesse laudadesse ja keegi pakub sulle koha eest raha. Lased teisel mängijal kontosse sisse logida või jätkad turniiri täpselt tema juhiste kohaselt.
   Näited olukordadest, mis ei sõltu sinust ja mis on lubatud. Seda muidugi juhul, kui sul õnnestub esitada meile tõendeid, näiteks:
   1. Sinu piirkonda tabab äikesetorm ning toimub elektrikatkestus. Helistad sõbrale ja lased tal oma konto alt mängida, kuni leiad sobiva võimaluse ise mängu jätkata.
   2. Su laps on haige ning pead ta haiglasse viima. Helistad sõbrale ning palud tal mäng üle võtta.
   3. mängid turniiril ning kaotad kodus ISP-vea tõttu internetiühenduse. Helistad sõbrale ja palud tal mäng üle võtta kuni leiad sobiva lahenduse turniiril jätkamiseks.

7. Serveriprobleemid

 1. Juhul kui tekib probleeme serveriga, keritakse sellest mõjutatud käed tagasi ja igas lauas jätkub mäng nagu enne probleemide algust. Iga mängija stäkk taastatakse ja see on sama, mis enne käe algust. Erijuhtudel, kui turniir tühistatakse serveritõrke tõttu või mõnel teisel põhjusel, kompenseeritakse mängijad vastavalt meie turniiride tühistamise reeglistikule.

8. Kokkuleppe tegemine

 1. Meie turniiridel on lubatud teha kokkuleppeid, kui just turniiri lobbys pole märgitud teisiti.

  1. Kui kõik turniirile alles jäänud mängijad on nõus auhinnaraha jagamisega vastavalt nende valitud valemile, nõustume kokkuleppega, täiendame eelnevalt avalikustatud auhinna struktuuri ja kanname pärast turniiri lõppu vahendid kõikide osalejate kontodele.
  2. Kui kõik mängijad soovivad teha kokkulepet, peaksid nad märgistama laua vestlusakna „Info“ menüüsaki all oleva valiku „Aruta kokkulepet“. Kui kõik mängijad on valiku märgistanud, läheb laud automaatselt pärast pooleli oleva käe lõpuni mängimist pausile, ning meie klienditoe meeskonnale antakse kokkuleppe soovist teada. Seejärel tuleb lauda meie esindaja ning kinnitab sujuvalt kokkuleppe. Me ei saa lubada, et meie meeskonna liige tuleb lauda kohe, kuid anname endast parima, et teha seda nii ruttu, kui võimalik ning vältida hilinemisi.
  3. Kõikidel turniiridel pole kokkulepped lubatud. Kui kokkulepped on lubatud, on finaallauas „Info“ menüüsaki all näha valik „Aruta kokkulepet“.
  4. Meie kokkuleppe tegemisest osa ei võta, kuid oleme vahendajad ning teeme kindlaks, et kõik on enne kokkulepitud tingimustele vastavate ülekannete tegemist tingimustega täielikult nõus.
  5. Meil on õigus tagada, et kõikide kokkulepete puhul jäetakse teatud summa lauale esimese koha omanikule. Summa, mis peab lauda jääma, ei ole tavaliselt rohkem kui 5% kogu auhinnafondist ning tagab turniirile ausa lõpu. Lauda jäetav summa on tavaliselt kinnitatud ka turniiri lobby sõnumite all.
  6. Mängijad võivad soovi korral jätta „lauale“ esimese või teiste kohtade auhinnaks senisest suurema summa.
  7. Mängijad on kohustatud kokkuleppe tingimused ise paika panema. Kui meie klienditoe esindaja pole kokkulepet lauas kinnitanud, pole vestluse ajalugu tehingu kinnitamiseks piisav. Võime kokkuleppe kinnitada, kui kõik osapooled on sellega selgesõnaliselt nõustunud.
  8. Vaid finaalauas olevad mängijad võivad teha pärisraha puudutava kokkuleppe ning kõikidest kokkulepetest peavad osa võtma kõik lauda alles jäänud mängijad.
  9. Kokkulepped saab teha vaid pärisraha turniiridel.
  10. Mängijad võivad soovi korral kõiki kokkuleppeid arutada. Kui mängijad seda soovivad, edastame neile teavet võimalike kokkulepete ICM, mängumärkide summa (Chip Count) või koguni võrdse jagamise (Even Split) mudelite kohta.
   • ICM ehk Independent Chip Model on meetod, mida kasutatakse arvutamaks iga mängija väärtust allesjäänud auhinnafondis. See sõltub nii mängija stäkist, alles jäänud auhindade suurusest (laual olev raha) ning kui suur on tõenäosus, et mängija võidab auhinnafondi alles jäänud auhinna. Tegemist on vaikimisi valikuga ning seepärast pakutakse seda esialgu kõikidele mängijatele.
   • Mängumärkide summa (Chip Count) – meetod, mille kohaselt jagatakse allesjäänud auhinnad (v.a laual olev raha) ainult vastavalt mängijate stäkile.
   • Võrdne jagamine (Even Split) tähendab seda, et kõik alles jäänud auhinnad (v.a laual olev raha) jagatakse kõikidele mängijatele.
   Kõik meie meeskonna poolt antud numbrid on lõplikud alles siis, kui kõik mängijad on nendega vestluses nõustunud. Mängijad võivad soovi korral erinevaid numbreid arutada. Meie esindaja kordab kokkulepitud numbreid vestluse aknas ning küsib kas kõik lauda alles jäänud mängijad on kokkuleppega nõus.
  11. Olenemata vastasest on kõik mängijad kohustatud mängima heads-upi matšidel tavapärasel moel. „Flippimine“ (kui kaks või enam mängijat lepivad kokku, et lähevad enne floppi olenemata nendele jagatud kaartidest all-in), vabatahtlik mängumärkidest loobumine (chip dumping) või muu „ebatavaline“ mäng on keelatud. Selle reegli rikkumine võib endaga kaasa tuua karistuse, milleks on muuhulgas mängija meie saidilt blokeerimine ning rahaliste vahendite konfiskeerimine. See reegel ei kehti planeeritud heads-upi turniiri viimase matši kohta.

  Turniiri edetabeli punktide või Sit & Go edetabeli punktide jagamine pole lubatud. Vastasel juhul võidakse kõik kokkuleppes osalenud mängijatele jagatud edetabeli punktid tühistada.

9. Pearaha ehk bounty

 1. Mõnedel eriturniiridel on mõne või kõikide turniiril osalevate mängijatele määratud pearaha ehk bounty. Mängija, kes taolise vastase mängust välja lööb, saab vastutasuks rahalise auhinna.

  Pakume kolme tüüpi bounty turniire.

  Knockout: pearaha on määratud igale osalejale. Iga vastase välja löömise eest ootab sind rahaline auhind. Valikus on ka progresseeruvad ehk kasvavad knockoudid. Nendel turniiridel kasvab sinu bounty iga kaasmängija välja löömisega.

  Team Pro bounty: Bounty on iga turniirist osa võtva Team PokerStars Po kohal.

  Fixed ehk kindlaks määratud bounty: Bounty on määratud kindlale turniirst osa võtva mängija kohale.

  Pearaha antakse mängijale, kes võidab „vastava panga“, milleks on põhipank või mõni kõrvalpankadest. „Vastava panga“ all mõeldakse panka, kus bounty mängija pani mängu kõik oma viimased mängumärgid.

  • Näide:
   Daniel (100 mängumärki), Barry (200 mängumärki), Vicky (400 mängumärki) ja Jake (1000 mängumärki) osalevad No-Limiti turniiril.

   Daniel läheb all-in ning Barry, Vicky ja Jake maksavad. Daniel saab osa põhipangast. Panustamine jätkub ning tekib esimene kõrvalpank.

   Barry läheb all-in ning Vicky ja Jake maksavad. Panustamine jätkub Vicky ja Jake'i vahel teises kõrvalpangas.

   Vicky läheb all-in ning Jake otsustab maksta.

   Barryl on parim käsi. Ta saab auhinnaks esimese kõrvalpanga ning põhipanga ja lööb turniirilt välja Danieli. Lisaks saab ta Danieli eest pearaha.

   Jake'l on väärtuselt teine käsi ning ta võidab teise kõrvalpanga, eemaldades mängust Vicky. Jake saab endale ka Vicky pearaha.

   Pane tähele, et kuigi Barry'l on kokkuvõttes kõige parem käsi, ei olnud tal nii palju mängumärke kui Vickyl ja seepärast ei õnnestunud tal teda välja lüüa. Kuid Jake'l oli piisavalt mängumärke ning tänu sellele saab ta auhinnaks ka Vicky'i bounty.
 2. Split poti ehk jagatud panga puhul, näiteks Omaha Hi/Lo ja Stud Hi/Lo mängudes, saab bounty alati kõrgeima käe omanik. Seda seepärast, et mängijat pole võimalik turniirist välja lüüa vaid nõrga käega.

 3. Juhul, kui kahel mängijal on samasugused võitvad käed ja nad jagavad seetõttu vastavat panka (või kui tegemist on split poti pokkeriga nagu kirjeldatud punktis 25 ja jagatakse kõrgemat vastavat panka) jagatakse võidetud bounty nende vahel võrdselt. Paaritud sendid jagatakse korda mööda varasematel kohtadel olevatele mängijatele.

 4. Kui turniiri võidab bounty mängija:

  1. kui tegemist on Knockouti turniiriga, saab mängija auhinnaks iseenda bounty.
  2. Kui Team Pro või Fixed Bounty turniiri võidab Team Pro või Fixed bounty mängija, pearaha ei maksta.
 5. Kui turniiri reklaamis väidetakse, et teatud mängija kohal on bounty, kuid ta ei registreeru turniirile, ei maksta selle mängija eest ka pearaha.

 6. Mängijatel ei ole lubatud teha kokkuleppeid teatud mängija turniirilt välja löömiseks, eesmärgiga jagada tema pearaha. Taolised kokkulepped loetakse kokkumänguks ning selle eest võib oodata turniirilt diskvalifitseerimine või teised karistused. Loe lähemalt reeglite 20 ja 21 alt ning tutvu ka keelatud turniirivestluselehega.

 Vaidluste korral on meie juhatuse otsus lõplik.

Pakkumised & reeglid:

Meie pokkeritoast leiad mitmeid pokkerimänge ning paljudes neist kasutatakse erinevaid kätetugevusi.  Hold’emiOmahaSeven Card Studi ja Five Card Draw laudades on kasutusel traditsiooniline „kõrge“ tugevusjärjestus. Omaha Hi/Lo, Razzi ja Stud Hi/Lo laudades on madalatele kätele kasutusel aga „ässast viieni“ (California) madalate käetugevuste süsteem. 2-7 Single Draw ja 2-7 Triple Draw mängudes kasutatakse madalate käte korral „kahest seitsmeni“ (Kansas City) lowballi süsteemi. Viimaks on meie mängutoas avatud ka Badugi lauad, kus on kasutusel vaid selles mänguformaadis kehtiv kätetugevuste süsteem.

Täpsemat teavet pokkerikäte tugevuste ja üldiste mängureeglite kohta leiad meie pokkerikäte tugevuste lehelt

Meie mängutoas on võimalik osaleda nii turniiridel kui ka rahalaudades.

Rahalauad on pokkerimängud, kus panused tehakse pärisrahaga. Mängul pole tavaliselt kindlat lõpuaega ning kõik võivad lauaga liituda ja sealt lahkuda täpselt siis, kui soovivad. Igas lauas on pimepanuste/antede ja bring-in’i panuste jaoks kindlaks määratud minimaalsed ja maksimaalsed algpanused. Rahalaudades pimepanused/anted/bring-in’i panused ei tõuse ega vähene.

Pokkeriturniiri raames võib olla avatud üks kahe mängijaga laud, kuid tuhandetes laudades võib kokku istuda ka kümneid tuhandeid osalejaid. Turniiri võidab tavaliselt isik, kes saab endale kõik mängus olnud pokkerižetoonid. Järgnevad kohad selguvalt vastavalt sellele, kes ja millal turniirilt välja langes. Selleks on turniiridel kasutusel pimepanused, mis enamikel turniiridel ettemääratud ajavahemiku möödudes järjest tõusevad. Erinevalt rahalaudadest pole turniiril osalejatel võimalik oma žetoone raha vastu vahetada, sest stäki eesmärgiks on tuvastada, kui kõrgel kohal mängija võrreldes teistega hetkel turniiril asub. PokerStarsile kuulub suurima osalejate arvuga interneti pokkeriturnirii korraldamise Guinnessi maailmarekord.

Pärisraha

Mängija võib teha kinnitatud kontole deposiidi kasutades selleks talle sobivat maksemeetodit. Mõned või kõik vahendid on saadaval pokkerilauas või turniiril mängimiseks, kuid kunagi ei ole sul võimalik kasutada rohkem kui su kontoseis. Kõik rahalauast või turniirilt saadud võidud kantakse kohe, kui mängija lauast või turniirilt lahkub, otse tema kontole. Mängija võib igal hetkel teha oma oma kontolt väljamakse. Selleks võib kasutada sama meetodit, kust tehti deposiit või mängijale kuuluvat ja kinnitatud pangakontot. Meil on tagatisfond, mis on võrdne kõikide mängijate kontoseisudega. Tänu sellele on garanteeritud, et mängijate rahalised vahendid on igal hetkel alati olemas.

Täpsemat teavet leiad

meie väljamaksete lehelt ja
Meie tehingute töötlemise ja valuutavahetuse lehelt.

Klienditugi ja kaebused

Kõik mängijate kirjad edestatakse meie klienditoe meeskonnale, kellega saab ühendust võtta e-kirja teel.

Võtame mängijate kaebuseid väga tõsiselt ning nendega tegeletakse vastavalt rangetele sisereeglitele. Meie mängijad hindavad meid selles osas kõrgelt. Kõik vaidlused ja probleemid lahendatakse üksikjuhtumitena ning loeb meie ainuotsus. Kaebus, mille lahendamiseks pole vaja olukorda eraldi üle vaadata, lahendatakse kümne tööpäeva jooksul. Ootel juurdluste korral teavitatakse mängijaid selle arengust.

Kui soovid meie pokkerimängude põhitõdede õppimisel abi, võta meiega julgelt ühendust.

Pokkerit võid PokerStarsis mängida meelelahutuseks või pärisrahaga. PokerStars on maailma suurim pokkerituba.

Pokkerikäte tugevusjärjestus

Hand Rankings

Loe lähemalt, kuidas loetakse käsi Texas Hold'em, Omaha ja teistes pokkerimängudes.

Pokkerimängude KKK

faq games

Vastused PokerStarsi pokkerimängudes korduma kippuvatele küsimustele.

Pokkerisõnastik

Dictionary

Pokkerisõnastik annab sulle hea ülevaate pokkerimaailmas levinud terminitest ja slängist.

Klienditugi

Support

Klienditugi on sulle abiks ööpäevaringselt ning nad on valmis vastama kõikidele küsimustele, millele sa KKK alt vastust ei leidnud.

Pärisraha mängud

Chip Stack

Tee esimene deposiit ja liitu PokerStarsi pokkerilaudadega. Deposiidi tegemine käib kiirelt ja turvaliselt.