poker

Kolmandate poolte tööriistade ja teenuste eeskiri

Ülevaade

Internetipokkeri populaarsus on aastatega kasvanud ja seetõttu on mängijad arendanud veebipõhiseid lahendusi, mis aitavad neil paremini mängida. Nõustume, et mõned teenused ja programmid on kasulikud ja lubatud, kuid paljud neist on internetilaudades siiski keelatud.

Pokkerioskuste parandamiseks on mängijatel mitmeid võimalusi. Abiks on näiteks nii pidev harjutamine kui ka pokkeriõpikute lugemine. Enesest mõistetavalt on need lubatud ja tulevad ainult kasuks. Spektri teises otsas on aga tööriistad, mis annavad reaalajas täpseid soovitusi, mida edasi teha. Sellisel juhul on kindlasti tegemist pettusega.

Sinna vahemikku jääb aga suur hulk tööriistu, millest osad on pettusele ilmselgelt liiga lähedal. Näiteks luuakse ja jagatakse juurdepääsu internetipõhistele andmebaasidele, kus on näha paljude internetimängijate profiilid. Mängija, kellel on ligipääs taolisele teabele, saab vastasest kohe täpse ülevaate isegi siis, kui pole temaga kordagi ühes lauas istunud. Oleme veendunud, et see annab mängijale lauakaaslaste ees ebaõiglase eelise.

Aastate jooksul välja töötatud eeskiri tugineb ettevõttesiseselt ja pokkeriekspertidega toimunud põhjalikel aruteludel ning arvesse on võetud ka meie professionaalsete mängijate meeskonna seisukohti. Eesmärgiks on alati olnud leida kompromiss, mis lubab mängu täiustavate ja õppimist võimaldavate tööriistade kasutamist, aga keelab teenused, mis annavad ebaõiglase eelise.

Mängijate tagasiside on alati väga oodatud ja edasiviivaid ettepanekuid võetakse uuenduste väljatöötamisel kindlasti arvesse. Muidugi võib paljudel tekkida küsimusi, mis on lubatud ja mis mitte.

Meie poliitika jaotab tööriistad ja teenused kolme kategooriasse:

 • alati lubatud,
 • alati keelatud,
 • keelatud meie tarkvaraga samal ajal.

Lubatud tööriistad ja teenused:

Reeglina on lubatud järgmised teenused:

 1. tööriistad ja teenused, mis annavad soovitusi mängu põhiandmete, näiteks mängu võitmise tõenäosuse (pot odds) ja käetugevuste kohta.
 2. Staatiline ja elementaarne võrdlusmaterjal, näiteks lihtsad lauapõhised stardikäte graafikud, mis annavad soovitusi selle kohta, millise käega avamata panga puhul mängida ja millisega mitte.
 3. Tööriistad või teenused, mis jälgivad ja näitavad mängu ajal statistikat, kuid tuginevad vaid sinu kogemustel. Peale selle kehtivad lauas kuvatavale statistikale kvalitatiivsed piirangud. Lubatud ei ole näiteks splittimine kaartide väärtuse järgi. Samuti kehtivad piirangud lauas statistikat näitavatele tööriistadele ja teenustele. Lubatud ei ole statistika automaatne muutmine mängu seisu või vastaste kalduvuste järgi.
 4. Makrod ja kiirklahvide programmid, mis muudavad pokkerimängu tõhusamaks, kuid mis jätavad otsuse siiski mängija teha. Mängija peab ise otsustama, kuidas toimida, milline on täpne suhtelise panuse või tõste suurus. Makro või kiirklahvi kasutamine on lubatud ainult selle otsuse ellu viimiseks. Lubatud on näiteks kiirklahv, mis panustab pangast pool. Kiirklahv, mis panustab juhusliku summa, mis jääb pangast poole ja kolmveerandi vahele, on aga keelatud.

Lubatud tööriistad ja teenused:

† Üldiselt on lubatud ka tööriistad ja teenused, mis küll sisaldavad keelatud rakendusi, kuid pokkeriklient tunneb need lihtsalt ära ega luba neid kasutada (keelatud rakendused lülitatakse välja või tarkvara pannakse kinni).

Me ei taga järgmiste programmide või teenuste töökindlust ega võta vastutust nende turvalisuse või usaldusväärsuse eest.

Tegemist on vaid näidetega ja nimekiri ei ole lõplik. Kui sa huvipakkuvat tööriista või teenust siit ei leia, ava abikeskus ja leia viis meiega ühendust võtmiseks.

Lubatud ja keelatud rakenduste kohta leiad lisateavet meie põhjalikust juhendist.

Tööriistad ja teenused, mis on alati keelatud

Järgmised programmid on alati keelatud:

 • mistahes tööriist või teenus, mis teeb otsuseid ilma mängija vahele sekkumiseta („bot“) või vähendab otsuseid, mida peab tegema mängija. Inimene peab otsustama, kuidas toimida, milline on täpne suhteline panuse või tõste suurus. Keelatud on näiteks „automaatselt loobumise“ programmid ja tööriistad, mis valivad juhuslikult panuse suuruse;
 • tööriistad või teenused, mis pakuvad reaalajas nõuandeid mängu hetkeseisu järgi („bot“);
 • tööriistad või teenused, mis viivitavad mängija otsusega kas konkreetse või juhusliku aja jooksul;
 • tööriistad või teenused, mis jagavad teiste mängijate või teenustega informatsiooni taskukaartide kohta;
 • datamining ehk andmekaevandus käte või privaatsete tulemuste kohta (mängude jälgimine ilma neis osalemata, eesmärgiga koostada käejaotuste ajaloo andmebaas edasiseks kasutamiseks); andmekaevanduse abil saadud käte või privaatsete tulemuste kasutamine; käte, privaatsete tulemuste või mängustatistika massiline jagamine vastaste analüüsimise eesmärgil;
 • mistahes tööriist või teenus, mille eesmärgiks on vastastega manipuleerimine mängudes, kus sa ise lauda valida ei saa, näiteks Spin & Go'd;
 • mistahes tööriist või teenus laua valimise tõhususe suurendamiseks, kui see kasutab filtreid või sorteerib saadaval mänge, muudab saadaval mängudega liitumise automaatseks või poolautomaatseks, vastaste mängustatistika või märkuste järgi;
 • ükskõik milline tööriist või teenus, mis muudab rahalalaua valimise tõhusamaks.

‡ Twitch või sarnaste teenuste otseülekannete kasutamist ei loeta taskukaartide andmete jagamiseks.

Siin on nimekiri tööriistadest ja teenustest, mis on alati keelatud:

Tegemist on vaid näidetega ja nimekiri ei ole lõplik. Kui sa huvipakkuvat tööriista või teenust siit ei leia, ava abikeskus ja leia viis, et meiega ühendust võtta.

Lubatud ja keelatud rakenduste kohta leiad lisateavet meie põhjalikust juhendist.

Lubatud tööriistad ja teenused, mis on keelatud meie tarkvaraga samal ajal

Mõned teenused ja programmid on mängu analüüsimiseks lubatud, kuid seda ei tohi teha samal ajal, kui mängid. Teenuse kasutamine on keelatud, kui sul on samal ajal avatud ka mõni meie mänguklient, mobiilirakendus või tarkvara.

Reeglina langevad need järgmistesse kategooriatesse:

 • abimaterjalid, mis annavad põhitasemest täpsemaid nõuandeid. Näiteks võib tuua suured tabelite kogumid, mille soovitused ei piirne vaid sellega, kas avamata pankades tasub teatud kätega mängida või mitte;
 • tööriistad või teenused, mille eesmärk on muuta abimaterjalide kasutamine lihtsamaks;
 • tööriistad või teenused, mis teevad keerulisemaid väärtuse (equity) arvutusi, näiteks vahemik vs vahemik simulaatorid, ICM-i või või Nash Equilibriumil põhinevad programmid.

Nende teenuste ja tööriistade hulka kuuluvad:

Me ei taga järgmiste programmide või teenuste töökindlust ega võta vastutust nende turvalisuse või usaldusväärsuse eest.

Tegemist on vaid näidetega ja nimekiri ei ole lõplik. Kui sa huvipakkuvat tööriista või teenust siit ei leia, ava abikeskus ja leia viis, et meiega ühendust võtta.

Lubatud ja keelatud rakenduste kohta leiad lisateavet meie põhjalikust juhendist.

Meie tuvastusmeetmed

Poliitika jõustamiseks kasutame peamiselt järgmiseid meetmeid:

 1. Kontrollime, kas mängija kasutab arvutis keelatud tööriistu või teenuseid.
 2. Analüüsime mängu ja käitumismustreid, mis annavad märku sellest, et mängija võib kasutada keelatud tööriistu või teenuseid.

Me ei näe sinu interneti sirvimisajalugu, dokumente ega muid privaatseid faile ega teavet. Sinu privaatsus on meile väga oluline ja seetõttu lähtume oma tegevuses rangelt andmekaitse seadustest. Me ei kogu mängijate kohta teavet, mida on võimalik kasutada nende isiku tuvastamiseks. Erandiks on vaid teave, mille mängija andis meile konto avamise ajal ja tavapäraste turvakontrollide raames. Ühelgi meie töötajal pole võimalik sinu arvutist privaatseid andmeid lugeda ega neid kopeerida. Lisateabeks tutvu palun meie privaatsuspoliitikaga..

Meie töötajatel ei ole aga võimalik eemalt sinu arvutis ühtegi faili muuta ega sinna midagi saata.

Meil on oma äranägemise järgi õigus meie mänguklient sinu arvutistblokeerida ja samuti võime mängijatelt nõuda mängukliendi uuendamist.

Keelatud tööriistade ja teenuste kasutamise tagajärjed

Kuigi meil on õigus pidada kinni keelatud programmi kasutanud mängija kontol olevad vahendid, ei tee me taoliseid otsuseid kergekäeliselt. Kui keelatud tarkvara on allalaadimiseks avalikult saadaval, on meie eesmärk seda kasutavaid mängijaid harida.

Samas on väga tõenäoline, et piirame teenuste pakkumist ja/või peame kinni kontol olevad vahendid, kui mängija:

 • kasutab eriti pahatahtlikke tööriistu ja teenuseid (näiteks bot'id);
 • kasutab keelatud programme ja teenuseid järjepidevalt ning seda isegi siis, kui on saanud hoiatuse;
 • proovib mööda hiilida meie tuvastusmeetmetest;
 • arendab või kasutab privaatselt arendatud tarkvara, mis rikub meie reegleid.

Kolmandate poolte tööriistade eeskirja värskendamine ja muudatused

Nagu mainitud, muutub meie poliitika pidevalt. Täiendused võivad olla vajalikud, et kohanduda meie mängijate ja ekspertide muutunud arusaamadega. Samuti peame arvestama sellega, et eeskirjas nimetatud tööriistade ja teenuste võimalused võivad ajapikku muutuda. Me ei pea mängijaid eeskirjas tehtud täiendustest teavitama. Mängijad peavad end muudatustega ise käesoleva veebilehe vahendusel kursis hoidma.