Kolmandate poolte tööriistade ja teenuste poliitika

Ülevaade

Netipokker on muutunud äärmiselt populaarseks ja seetõttu on mängijad arendanud veebipõhiseid lahendusi, mis aitavad neil internetilaudades paremini mängida. Nõustume, et mõned teenused ja programmid on kasulikud ja lubatud, kuid paljud neist on internetilaudades siiski keelatud.

Pokkerioskuste parandamiseks on mängijatel mitmeid võimalusi. Abiks on näiteks nii pidev harjutamine kui ka pokkeriõpikute lugemine. Enesest mõistetavalt on need lubatud ja tulevad ainult kasuks. Spektri teises otsas on tööriistad, mis annavad reaalajas soovitusi tegutsemiseks. Sellisel juhul on kindlasti tegemist pettusega.

Lisaks neile äärmiselt vastandlikele võimalusele on mitmeid võtteid, mida loeme samuti pettuseks. Näiteks luuakse ja jagatakse juurdepääsu internetipõhistele andmebaasidele, kus on näha paljude internetimängijate profiil. Mängija, kellel on ligipääs taolisele teabele, näeb kohe iga vastase profiili ja seda isegi ilma, et oleks temaga kunagi ühes lauas mänginud. Usume, et see annab mängijale lauakaaslaste ees ebaõiglase eelise.

Aastate jooksul välja töötatud poliitika tugineb põhjalikele aruteludele ettevõttesiseselt ja pokkeriekspertidega, sh meie enda professionaalsete mängijate meeskonnaga. Eesmärgiks on sobiv kompromiss, mis lubab kasutaja mängu täiustavate ja õppimist võimaldavate tööriistade ja teenuste kasutamist aga keelab ebaõiglast eelist andvad tööriistad ja teenused.

Julgustame klientide tagasisidet ja arvestame kõigi konstruktiivsete ettepanekutega poliitika tulevaste uuenduste juures. Muidugi võib paljudel tekkida küsimusi, mis on lubatud ja mis mitte.

Meie poliitika jaotab tööriistad ja teenused kolme kategooriasse:

 • alati lubatud,
 • alati keelatud,
 • keelatud meie tarkvaraga ühel ajal.

Lubatud tööriistad ja teenused

Reeglina on lubatud järgmine:

 1. tööriistad ja teenused, mis annavad soovitusi mängu põhiandmete, näiteks mängu võitmise tõenäosuse (pot odds) ja käetugevuste kohta,
 2. staatiline ja põhiline võrdlusmaterjal, nagu näiteks lihtsad lauapõhised stardikäte graafikud, mis annavad soovitusi selle kohta, millise käega avamata panga puhul mängida ja millisega mitte,
 3. tööriistad või teenused, mis jälgivad ja kuvavad mängu ajal statistikat, tuginedes ainult sinu enda mängukogemusele. Lisaks on kvalitatiivsed piirangud lauas kuvatavale statistikale, näiteks ei ole lubatud splittimine vastavalt kaartide väärtusele. Samuti on piirangud lauas statistikat kuvavatele tööriistadele ja teenustele, nagu näiteks keeld statistika automaatsele muutmisele vastavalt mängu seisule või vastaste kalduvustele,
 4. makrod ja kiirklahvide programmid, mis tõhustavad mängu aga ei vähenda mängijalt nõutavaid otsuseid. Mängija peab ise otsustama, kuidas toimida, milline on täpne suhteline panuse või tõste suurus. Makro või kiirklahvi kasutamine on lubatud ainult selle otsuse ellu viimiseks. Näiteks on lubatud kiirklahv, mis panustab pangast pool. Kiirklahv, mis panustab juhusliku summa poole ja kahe kolmandiku panga vahel on aga keelatud.

Lubatud tööriistad ja teenused sisaldavad järgmist:

† Lisaks, tööriistad ja teenused, millel on kasutamiseks keelatud tööriistad, kuid mis suudavad pokkerikliendi kasutamise usaldusväärselt ära tunda ja piiravad sellisel juhul keelatud funktsioonide kasutamist (kas funktsioonide desaktiveerimisega või tarkvara sulgemisega), on üldiselt lubatud.

Me ei taga järgmiste programmide või teenuste töökindlust ega võta vastutust nende turvalisuse või usaldusväärsuse eest.

Tegemist on vaid näidetega ja nimekiri ei ole lõplik. Kui sulle huvipakkuvat tööriista või teenust sellel leheküljel ei ole, võta ühendust klienditoega ja saada neile kogu sulle saadaval olev teave selle tööriista või teenuse kohta.

Lubatud ja keelatud funktsioonide kohta leiad lisateavet meie põhjalikust juhendist.

Alati keelatud teenused ja programmid

Järgmine on alati keelatud:

 • mistahes tööriist või teenus, mis teeb otsuseid ilma mängija vahele sekkumiseta („bot“) või vähendab mängija poolt tehtud otsuseid. Inimene peab otsustama, kuidas toimida, milline on täpne suhteline panuse või tõste suurus. Näiteks on keelatud „automaatselt loobumise“ programmid ja tööriistad, mis valivad juhuslikult panuse suuruse,
 • tööriistad või teenused, mis pakuvad reaalajas nõuandeid vastavalt mängu hetkeseisule („bot“),
 • tööriistad või teenused, mis viivitavad mängija otsusega kas konkreetse või juhusliku aja jooksul,
 • tööriistad või teenused, mis jagavad teiste mängijate või teenustega informatsiooni taskukaartide kohta,
 • datamining ehk andmekaevandus käte või privaatsete tulemuste kohta (mängude jälgimine ilma neis osalemata, eesmärgiga koostada käejaotuste ajaloo andmebaas edasiseks kasutamiseks); andmekaevanduse abil saadud käte või privaatsete tulemuste kasutamine; käte, privaatsete tulemuste või mängustatistika massiline jagamine vastaste analüüsimise eesmärgil,
 • mistahes tööriist või teenus, mille eesmärgiks on vastastega manipuleerimine mängudes, kus sa ise lauda valida ei saa, näiteks Spin & Go'd,
 • mistahes tööriist või teenus laua valimise tõhususe suurendamiseks, kui see kasutab filtreid või sorteerib saadaval mänge, muudab saadaval mängudega liitumise automaatseks või poolautomaatseks, vastavalt vastaste mängustatistikale või märkustele. Näiteks on keelatud istekoha valimise skriptid, mis valivad sulle koha määratud arvus laudades, kus vastaste keskmine statistika on üle/alla teatud väärtuse või mis kasutavad varem määratud mängija silte. Istekoha valimise skriptid, mis lihtsalt liituvad määratud arvu saadaval laudadega, seejuures vastaseid arvestamata, on lubatud.

‡ Twitch või sarnaste teenuste otseülekannete kasutamist ei loeta taskukaartide andmete jagamiseks.

Alati keelatud tööriistad ja teenused on muu hulgas:

Tegemist on vaid näidetega ja nimekiri ei ole lõplik. Kui sulle huvipakkuvat tööriista või teenust sellel leheküljel ei ole, võta ühendust klienditoega ja saada neile kogu sulle saadaval olev teave selle tööriista või teenuse kohta.

Lubatud ja keelatud funktsioonide kohta leiad lisateavet meie põhjalikust juhendist.

Lubatud tööriistad ja teenused, mis on keelatud meie tarkvaraga üheaegselt

Saadaval on ka teenused ja programmid, mis aitavad sul enda mängu ja otsuseid analüüsida, kuid mis on keelatud vaid mängimise ajal. Nende kasutamine on keelatud ajal, mil avatud on mõni meie mänguklient, rakendus või tarkvara.

Reeglina langevad need järgmistesse kategooriatesse:

 • abimaterjal, mis annab põhitasemest täpsemaid nõuandeid, nagu näiteks suured tabelite kogumid, mis pakuvad soovitusi lisaks sellele, millise käega avamata panga puhul mängida ja millisega mitte,
 • tööriistad või teenused, mis on loodud abimaterjali kasutamise lihtsustamiseks,
 • tööriistad või teenused, mis arvutavad väärtuseid, näiteks käsi käe vastu simulaatorid, ICM (Independent Chip Model) või Nash Equilibrium baasil programmid.

Need tööriistad ja teenused sisaldavad muu hulgas järgmist:

Me ei taga järgmiste programmide või teenuste töökindlust ega võta vastutust nende turvalisuse või usaldusväärsuse eest.

Tegemist on vaid näidetega ja nimekiri ei ole lõplik. Kui sulle huvipakkuvat tööriista või teenust sellel leheküljel ei ole, võta ühendust klienditoega ja saada neile kogu sulle saadaval olev teave selle tööriista või teenuse kohta.

Lubatud ja keelatud funktsioonide kohta leiad lisateavet meie põhjalikust juhendist.

Meie tuvastusmeetmed

Poliitika jõustamiseks kasutame peamiselt järgmiseid meetmeid:

 1. kontrollime, kas mängija jooksutab arvutis keelatud tööriistu või teenuseid,
 2. analüüsime mängu ja käitumismustreid, mis annavad märku sellest, et mängija võib kasutada keelatud tööriistu või teenuseid.

Me ei näe sinu külastatud internetilehtede ajalugu, dokumente või teisi privaatseid dokumente ja informatsiooni. Sinu privaatsus on meile väga oluline ja seetõttu lähtume oma tegevuses rangelt andmekaitse seadustest. Me ei kogu mängijate kohta isiklikku teavet. Erandiks on mängija enda poolt konto avamisel ja regulaarsete turvalisuse kontrollide ajal esitatud andmed. Ühelgi meie töötajal pole võimalik sinu arvutist privaatseid andmeid lugeda ega neid kopeerida. Lisateabeks tutvu palun meie privaatsuspoliitikaga.

Samuti ei ole meie töötajatel võimalik eemalt sinu arvutis ühtegi faili muuta ega sinna midagi saata.

Meil on oma äranägemise järgi õigus blokeerida sinu arvutis mängukliendi kasutus ja samuti võime paluda mängijatel klienditarkvara uuendada.

Keelatud tööriistade ja teenuste kasutamise tagajärjed

Kuigi meil on õigus kinni pidada keelatud programmi kasutamise eest kontol olevaid vahendid, ei tee me taoliseid otsuseid kergekäeliselt. Meie eesmärk on avalikult allalaaditavat keelatud tarkvara kasutavaid mängijaid harida.

Samas on väga tõenäoline, et piirame teenuste pakkumist ja/või peame kinni kontol olevad vahendid, kui mängija:

 • kasutab eriti pahatahtlikke tööriistu ja teenuseid (nt botid),
 • kasutab aga keelatud programme ja teenuseid järjepidevalt ning seda isegi siis, kui ta on saanud hoiatuse,
 • üritab mööda hiilida meie tuvastusmeetmetest,
 • arendab või kasutab privaatselt arendatud tarkvara, mis on meie reeglite vastane.

Kolmandate poolte tööriistade poliitika värskendamine ja muudatused

Nagu öeldud, muutub meie poliitika pidevalt. Muudatused võivad olla vajalikud, et kohanduda muutuvate arusaamadega meie mängijate ja ekspertide hulgas. Samuti peame arvestama saadaval olevate tööriistade ja teenuste muutuvate funktsioonidega. Me ei vastuta mängijate sellistest muudatustest teavitamise eest. Mängijad peavad sellel leheküljel ise silma peal hoidma.

Kui sul on küsimusi, vaata abikeskusesse või võta ühendust klienditoega.

Pokkerikäte tugevusjärjestus

Hand Rankings

Loe lähemalt, kuidas loetakse käsi Texas Hold'em, Omaha ja teistes pokkerimängudes.

Pokkerimängude KKK

faq games

Vastused PokerStarsi pokkerimängudes korduma kippuvatele küsimustele.

Pokkerisõnastik

Dictionary

Pokkerisõnastik annab sulle hea ülevaate pokkerimaailmas levinud terminitest ja slängist.

Klienditugi

Support

Klienditugi on sulle abiks ööpäevaringselt ning nad on valmis vastama kõikidele küsimustele, millele sa KKK alt vastust ei leidnud.

Pärisraha mängud

Chip Stack

Tee esimene deposiit ja liitu PokerStarsi pokkerilaudadega. Deposiidi tegemine käib kiirelt ja turvaliselt.